PL

+48 71 799 50 00

BOK@TAX-POL.PL

LOGOWANIE

Czy osoby zatrudnione za granicą mogą starać się o zwrot podatku?

Osoby zatrudnione poza granicami Polski mogą ubiegać się o zwrot podatku podobnie jak zatrudnieni w kraju. Rozliczenie może być trudne dla pracowników ze względu na brak wiedzy na temat systemu podatkowego państwa, w którym podjęli pracę, a także barierę językową. Obowiązkiem osoby zatrudnionej jest dopełnienie niezbędnych formalności takich jak: zebranie odpowiednich dokumentów wymaganych w państwie zatrudnienia i dopełnienie terminów ich złożenia. W przypadku trudności przekraczających możliwości pracownika można uzyskać wsparcie firm, zajmujących się świadczeniem pomocy w odzyskaniu podatku z zagranicy. 

W jaki sposób uzyskać zwrot podatku z zagranicy?

Osoba zatrudniona poza granicami Polski może starać się o odzyskanie podatku za pracę za granicą nie tylko za ostatni rok, ale również za kilka lat wstecz, co jest uzależnione od kraju zatrudnienia. W niektórych państwach okres ten wynosi nawet do pięciu lat.  

Jak uzyskać zwrot podatku w Niemczech?

Niemcy są krajem, który Polacy chętnie wybierają w celach zarobkowych, ponieważ znalezienie dobrze płatnej pracy w tym kraju nie sprawia wielu problemów. Bez względu na to w jakim landzie znajdzie się zatrudnienie, trzeba rozliczyć się z tamtejszym urzędem skarbowym, co wiąże się ze złożeniem odpowiednich dokumentów w wyznaczonym przez prawo terminie. Każde państwo ma swój własny system podatkowy, podobnie i Niemcy. System Rozliczeniowy tego państwa opiera się na tzw. Steuerklasse, czyli klasach podatkowych. W przypadku samodzielnego rozliczenia się osoby zatrudnionej w Niemczech należy przygotować stosowne dokumenty, do których należą:

  • Kserokopia dowodu osobistego, wykonana w kolorze.
  • Dokument EU/EWR z pieczątką polskiego Urzędu Skarbowego.
  • Lohnsteuerkarte, która jest zaświadczeniem o rocznym dochodzie zatrudnionego pracownika, który wystawia pracodawca. Jeśli osoba zatrudniona była w różnych miejscach w ciągu roku, to należy przedłożyć takie zaświadczenie uzyskane od wszystkich pracodawców. 
  • Dokument, który poświadcza zameldowanie na terenie Niemiec.
  • Decyzja o wypłacie podatku z poprzednich lat w przypadku rozliczenia się za kolejny rok podatkowy. 

W sytuacji rozliczania się z partnerem oprócz wyżej wymienionych dokumentów należy przedłożyć dodatkowo:

  • Kserokopię dowodu osobistego partnera.
  • Zaświadczenie o dochodach partnera w Polsce. 

Jeśli dochód uzyskany przez osobę zatrudnioną nie jest wyższy od kwoty wolnej od podatku, to można ubiegać się o całkowity jego zwrot.

W Niemczech pojęciem steuerfreibetrag określa się kwotę wolną od podatku. Wynosi ona w roku 2021 dla osób samodzielnie rozliczających się z urzędem skarbowym 9744 euro, a dla małżonków 19488 euro. Zaś dla małżonków posiadających dzieci sytuuje się ona na poziomie 2730 euro na dziecko, a przypadku małżeństw z jednym dzieckiem jest to 5460 euro. Poza tym w tym kraju można ubiegać się o zwrot podatku do 4 lat wstecz.

Średni czas oczekiwania na zwrot wynosi około 4 miesięcy, ale jest to uzależnione od formy i terminu złożenia zeznania podatkowego. Najlepszym sposobem złożenia dokumentów jest droga elektroniczna. Wszelkie braki, na przykład podpisu elektronicznego mogą wydłużyć zwrot o 7 tygodni. Podatnik pod groźbą surowych kar finansowych jest zobowiązany do złożenia zeznania podatkowego do dnia 21 lipca danego roku. 

Jak uzyskać zwrot podatku w Wielkiej Brytanii?

W celu uzyskania zwrotu podatku w Wielkiej Brytanii należy przedłożyć w urzędzie skarbowym jeden z trzech dokumentów, którymi są P60, P45 lub Payslip. P60 jest odpowiednikiem polskiego PIT – 11 i stanowi podsumowanie zarobków i zapłaconych podatków, które wystawia pracodawca po zakończeniu roku podatkowego, czyli po 5 kwietnia. Formularz P60 to niezwykle ważny dokument, służący nie tylko do rozliczenia podatku, ubiegania się o zwrot nadpłaconego podatku, ale także do starania się o kredyty, pożyczkę czy założenie hipoteki.

Natomiast P45 jest kartą podatkową osoby zatrudnionej, która w trakcie roku podatkowego rozwiązała umowę i zakończyła pracę u danego pracodawcy. Formularz P45 zawiera informacje o zarobkach ze wszystkich miejsc pracy i pobranych podatkach do momentu przerwania pracy w danym roku rozliczeniowym oraz dacie ostatniego wynagrodzenia. Payslip jest formą rozliczenia podatku za pomocą pasków tygodniowych lub miesięcznych. . Z tej formy korzystają głównie osoby, które z różnych przyczyn nie posiadają P45 lub P60. Rozliczenie podatku  w Wielkiej Brytanii za pomocą Payslip jest możliwe, ale decyzja o zwrocie w tym przypadku może się wydłużyć.Niemcy Wielka Brytania

Powrót do listy