Zwrot podatku VAT z krajów UE

Prowadzisz działalność? Odzyskamy VAT który zapłaciłeś za granicą!

Jesteś przedsiębiorcą? Poniosłeś wydatki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą na terenie krajów Unii Europejskiej?

Jeśli odpowiedziałeś na oba pytania „TAK” oznacza to, że nasza usługa jest skierowana właśnie do Ciebie. Poniżej znajdziesz informacje dotyczące całej procedury rozliczeniowej oraz listę wymaganych dokumentów.

Większość firm rezygnuje z ubiegania się o zwrot podatku VAT z krajów UE, ponieważ jest to skomplikowany i czasochłonny proces, tracąc tym samym średnio 10 mln euro rocznie.

Informacje dotyczące zwrotu VAT z krajów UE

Szanując Państwa czas oraz wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, wprowadziliśmy do naszej oferty usługę zwrotu podatku VAT z krajów UE. Posiadamy wieloletnie doświadczenie w zakresie współpracy z zagranicznymi instytucjami finansowymi, co zdecydowanie pozwala nam na świadczenie usługi zwrotu VAT z zagranicy na najwyższym poziomie.

W ramach członkostwa poszczególnych państw w Unii Europejskiej podatnicy mogą ubiegać się o zwrot VAT zapłaconego w cenie towarów lub usług w innym państwie członkowskim UE.

Prawo do odzyskania podatku VAT ma każda firma, która nie jest zarejestrowana na terenie obcego państwa i nie ma tam siedziby.

Podstawą do ubiegania się o zwrot VAT są oryginalne paragony, faktury, a także zaświadczenie o byciu podatnikiem VAT na przykład w Polsce.

Poniżej przedstawiamy listę towarów i usług, z których można odzyskać zagraniczny VAT:

 • paliwo,
 • wynajem środków transportu,
 • wydatki związane ze środkami transportu (inne niż wymienione w pozycji 1 i 2),
 • opłaty drogowe i inne opłaty dla użytkowników dróg,
 • koszty podróży, takie jak opłaty za taksówki, za transport publiczny,
 • zakwaterowanie,
 • żywność, napoje i usługi restauracyjne,
 • opłaty za wstęp na targi i wystawy,
 • wydatki na artykuły luksusowe, rozrywkowe, wydatki reprezentacyjne, i inne.

Wniosek o zwrot podatku VAT należy złożyć do dnia 30 września roku następującego po rozliczanym roku podatkowym. Wyjątek w tym przypadku stanowi Holandia, gdzie o zwrot podatku VAT można starać się do 5 lat wstecz.

Wniosek o zwrot odnosi się do następujących transakcji:

 • zakupu towarów lub usług, który został zafakturowany w okresie zwrotu, pod warunkiem, że VAT stał się wymagalny w momencie fakturowania lub wcześniej, lub w odniesieniu do którego VAT stał się wymagalny w okresie zwrotu, pod warunkiem, że zakup ten został zafakturowany zanim podatek stał się wymagalny,
 • importu towarów w okresie zwrotu. Wniosek o zwrot może odnosić się również do faktur lub dokumentów importowych niebędących przedmiotem wcześniejszych wniosków o zwrot i dotyczących transakcji dokonanych w ciągu danego roku kalendarzowego.

Okres za który staramy się o zwrot podatku VAT nie może być dłuższy niż rok podatkowy oraz nie krótszy niż 3 miesiące danego roku.

Decyzja o sposobie załatwienia wniosku może zostać wydana w terminie od 4-8 miesięcy, w skrajnych przypadkach czas oczekiwania na decyzje może wydłużyć się do 12 miesięcy.

Za naszym pośrednictwem można odzyskać zwrot podatku VAT z każdego kraju członkowskiego Unii Europejskiej:

Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry, Wielka Brytania, Włochy.

Pytania i odpowiedzi dotyczące zwrotu podatku VAT z Unii Europejskiej

1. Jakich dokumentów potrzebuję aby starać się o zwrot zagranicznego podatku VAT?

Niezbędne będą oryginały faktur oraz paragonów z danego roku podatkowego. Nie mogą być to faktury bądź paragony, które już były przedmiotem rozliczenia.

2. Czy mogę odzyskać VAT z kraju w którym mam siedzibę?

Niestety nie. Zwrot podatku VAT jest możliwy jedynie w przypadku, w którym nie posiadasz siedziby w rozliczanym państwie.

3. Czy mogę odzyskać VAT jeśli nie prowadzę działalności?

Niestety nie możesz. Zwrot podatku VAT z zagranicy jest możliwy wyłącznie jeśli jesteś przedsiębiorcą.

4. Ile wynosi zwrot podatku VAT z krajów UE?

Do odzyskania jest całość podatku VAT wliczonego w koszt poniesionych zagranicą wydatków.

5. Kiedy mogę złożyć wniosek dotyczący zwrotu?

Wniosek o zwrot VAT możesz złożyć najpóźniej do 30 września następującego po rozliczanym roku. Wyjątek od tej reguły stanowi Holandia, w przypadku której na rozliczenie masz aż 5 lat.

6. Za jaki okres mogę uzyskać zwrot VAT?

Minimalny okres za jaki można starać się o uzyskanie zwrotu podatku VAT to 3 miesiące w przypadku rozliczania się z faktur i paragonów z aktualnego roku podatkowego. Maksymalny okres za który można uzyskać zwrot VAT to 1 rok.

7. Jaki jest czas oczekiwania na decyzję w sprawie wniosku?

Decyzję o odrzuceniu lub o przyjęciu wniosku otrzymuje się w terminie czterech miesięcy od daty jego otrzymania przez państwo członkowskie.

8. W jakim czasie po przyjęciu mojego wniosku otrzymam zwrot VAT?

Po otrzymaniu decyzji o przyjęciu wniosku (ok. cztery miesiące po złożeniu wniosku), zwrot VAT powinien zostać wypłacony nie później niż w terminie 10 dni roboczych.