PL

+48 71 799 50 00

BOK@TAX-POL.PL

LOGOWANIE

Kindergeld - zasiłek rodzinny

Sprawdź jak uzyskać zasiłek rodzinny Kindergeld z Tax-Pol!

Kindergeld to zasiłek dla rodzin wypłacany na dzieci  – zarówno te mieszkające w Niemczech, jak i w Polsce. To zasiłek rodzinny wypłacany Polakom zamieszkującym i zatrudnionym w Niemczech, którzy podlegają tam obowiązkowi podatkowemu i odprowadzają należne składki. Wypłaca go Familienkasse.

Do otrzymania Kindergeld kwalifikują się także osoby prowadzące własną działalność gospodarczą czyli tzw. Gewerbe. Poniżej znajdziesz wszystkie informacje dotyczące uzyskania zasiłku rodzinnego Kindergeld.

Dlaczego warto powierzyć nam uzyskanie zasiłku rodzinnego Kindergeld w Niemczech?

Działalność od 2001 roku

Tax-Pol jest jedną z najstarszych polskich firm pomagających w rozliczeniach z niemiecką Familienkasse. Doświadczenie zdobyte przez

czytaj więcej zamknij
Brak efektów to brak opłat

Jesteśmy zdania, że za brak efektów nie powinniśmy pobierać opłaty, w związku z tym prowizję za zwrot podatku z Niemiec zapłacisz dopiero po rozpatrzeniu wniosku

czytaj więcej zamknij
Gwarancja bezpieczeństwa

Sposób, w jaki są przez nas przechowywane dane osobowe, spełnia restrykcyjne wymagania stawiane przez Głównego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

czytaj więcej zamknij

Kindergeld Niemcy - dokumenty i dodatkowe informacje

Zasiłek rodzinny może być wypłacany od momentu zameldowania w Niemczech, maksymalnie jednak do 6 m-cy wstecz. Rodzice dziecka nie muszą być w związku małżeńskim (mogą być w separacji lub po rozwodzie). Samotne matki, których ojciec dziecka pracuje na terenie Niemiec i spełniają w/w warunki również kwalifikują się do otrzymania tego świadczenia. Zasiłek rodzinny Kindergeld można otrzymać zarówno na dzieci własne, ale także przysposobione lub dzieci współmałżonka. Muszą one jednak należeć do wspólnego gospodarstwa domowego wnioskodawcy. Kwota zasiłku nie jest uzależniona od dochodów, ale od ilości dzieci:

 • pierwsze i drugie dziecko – 204 euro/m-c;
 • trzecie – 210 euro/m-c;
 • czwarte i kolejne – 235 euro/m-c.

Kindergeld wypłacany jest do osiągnięcia przez dziecko pełnoletności, bądź do 25 roku życia, jeżeli dziecko nadal się uczy. W przypadku dzieci niepełnosprawnych wypłata zasiłku może zostać przedłużona bezterminowo jeżeli niepełnosprawność wystąpiła przed 25 rokiem życia. Decyzja wydawana jest zazwyczaj w terminie od 2 do 12 miesięcy. Przez ten czas możesz otrzymywać korespondencję. Po wydaniu decyzji, Kindergeld jest zazwyczaj przyznawany bezterminowo.

Jeśli zdecydujesz się wrócić do Polski, utracisz pracę lub zameldowanie w Niemczech, należy zgłosić ten fakt do Familienkasse. W innym przypadku Familienkasse może zażądać zwrotu nadpłaconego zasiłku. Należy pamiętać, że Kindergeld wyklucza uzyskanie ulgi na dzieci przy rozliczeniu podatkowym w Niemczech. Oznacza to, że jeśli ktoś rozliczył się z Urzędem Skarbowym (Finanzamt) i otrzymał zwrot podatku powiększony o ulgę na dzieci, nie otrzyma już Kindergeld. W praktyce jednak dowiedziono, że pobieranie zasiłku rodzinnego Kindergeld jest korzystniejsze niż stosowanie ulg dla dzieci przy zwrocie podatku. Dokumenty niezbędne do złożenia wniosku o Kindergeld:

 • Europejskie akty urodzenia dzieci;
 • Europejski akt małżeństwa;
 • Zaświadczenie o zameldowaniu w Niemczech (Anmeldung);
 • Zaświadczenie o wspólnym zameldowaniu w Polsce (z tłumaczeniem);
 • Zaświadczenie o kontynuacji nauki (tylko w przypadku dzieci powyżej 18 lat);
 • Zaświadczenie o pobieraniu / nie pobieraniu zasiłku rodzinnego w Polsce (z tłumaczeniem);
 • Arbeitsgeberbescheinigung – zaświadczenie pracodawcy o zatrudnieniu w Niemczech;
 • Kopie pasków wypłaty za ostatnie pół roku;
 • W niektórych przypadkach kopia Bescheid decyzji z niemieckiego Finanzamt;
 • Kopia dowodu osobistego lub paszportu swojego i małżonka;
 • Zaświadczenie z MOPS – decyzja o przyznaniu lub odmowie zasiłku w Polsce, albo zaświadczenie o tym, że do MOPS złożono wniosek o ustalenie prawa do otrzymywania w Polsce zasiłku na dzieci oraz dodatkowa informacja czy otrzymywało się lub otrzymuje się w Polsce ten zasiłek

W związku z tym, że każdy z wniosków o Kindergeld jest rozpatrywany indywidualnie i bardzo szczegółowo można być poproszonym o przedłożenie dodatkowych dokumentów i zaświadczeń.

Pytania i odpowiedzi dotyczące zasiłku rodzinnego Kindergeld w Niemczech

1. Kto może otrzymać Kindergeld?

O Kindergeld mogą ubiegać się zarówno pracownicy jak i przedsiębiorcy, którzy posiadają zameldowanie lub stały adres zamieszkania na terenie Niemiec oraz przepracowali na Terenie Niemiec powyżej 183 dni. Zasiłek rodzinny Kindergeld przyznawany jest na dzieci mieszkające w Polsce oraz w Niemczech, do ukończenia 25 roku życia, jeśli nadal uczęszczają do szkoły lub studiują.

2. Jaka jest wysokość Kindergeld?
 • pierwsze i drugie dziecko – 204 euro/m-c,
 • trzecie – 210 euro/m-c,
 • czwarte i kolejne – 235 euro/m-c.
3. Czy można pobierać zasiłek na potomstwo w wieku 18-25 lat?

Tak, w przypadku gdy młody człowiek kontynuuje naukę w szkole średniej lub zawodowej (minimum 17 godzin lekcji tygodniowo) lub na studiach dziennych (również minimum 17 godzin tygodniowo). Studia wieczorowe nie dają prawa do pobierania świadczeń.

4. Na jakie dziecko można otrzymać Kindergeld?

Kindergeld jest wypłacany dla dzieci – bez względu na ich narodowość, kiedy mieszkają one w Niemczech lub na ich terenie jest pobyt tymczasowy oraz gdy mieszkają w jednym z krajów unii europejskiej, zatem Familienkasse wypłaca również zasiłek rodzinny Kindergeld dla dzieci w Polsce. Dzieci, które będą brane pod uwagę:

 • w pierwszej kolejności dzieci spokrewnione z wnioskodawcą – również dzieci adoptowane
 • dzieci małżonka i wnuczkowie, które wnioskodawca ma w swoim gospodarstwie domowym
 • dziecko wychowywane w rodzinie zastępczej, kiedy spełni podstawowe warunki: wnioskodawca tworzy z nim przez długi czas rodzinnopodobną instytucje, istnieje między nimi zażyłość i posiadanie go w gospodarstwie domowym nie jest z.wg na cel dorobkowy. Dzieci wychowywane w rodzinie zastępczej muzą być traktowane jak własne. Opieka biologicznych rodziców jest niedopuszczalna.

Aby otrzymać Kindergeld na własne rodzeństwo, trzeba je prawnie adoptować jak inne zwykłe dziecko. „Zakwaterowanie” w domu polega na tym, że dziecko stale mieszka w tym samym mieszkaniu co wnioskodawca, gdzie jest nad nim opieka i troska. Sam meldunek w urzedzie meldunkowym więc nie wystarczy. Opieka jeden dzień w tygodniu czy na przemian z opiekunką lub rodzicami nie stanowi „zakwaterowania”. Istniejąca „przynależność zakwaterowania” nie zostanie przerwana przez czasowy meldunek w innym miejscu w celu nauki szkolnej bądź zawodowej.

5. Kindergeld - jakie dokumenty trzeba złożyć?
 • Europejskie akty urodzenia dzieci w oryginale.
 • Europejski akt małżeństwa opiekunów prawnych dzieci w oryginale.
 • Zaświadczenie o zameldowaniu w Niemczech (Anmeldung) jednego z opiekunów prawnych.
 • Zaświadczenie z Urzędu Miasta i Gminy o wspólnym zameldowaniu w Polsce (z tłumaczeniem).
 • Zaświadczenie o kontynuacji nauki (tylko w przypadku dzieci powyżej 18 lat).
 • Zaświadczenie z pomocy społecznej o pobieraniu lub nie pobieraniu zasiłku rodzinnego w Polsce (z tłumaczeniem).
 • W przypadku ubiegania się o zasiłek za obecny rok podatkowy załącz ABRECHNUNG DER BRUTTO/NETTOBEZÜGE) od początku roku do chwili obecnej. Każdy okres zatrudnienia musi być udokumentowany.
 • kopia decyzji podatkowej z niemieckiego Finanzamt – „Bescheid”.
 • Kopie pasków wypłaty za ostatnie pół roku;
 • Oryginał decyzji potwierdzającej pobieranie / niepobieranie zasiłku na dzieci w innych Państwach Unii Europejskiej, w tym Polski (zawierającą kwoty, rodzaj zasiłku, okres przyznania oraz wskazanie, na które dziecko był przyznany).
 • Kopia dowodu osobistego (przód i tył) lub paszportu (strona ze zdjęciem) opiekunów prawnych dzieci.
6. Kto wypłaca niemiecki Kindergeld?

Zasiłkami Kindergeld zajmuje się Niemiecka Kasa Świadczeń Rodzinnych Familienkasse.

7. Jak długo trwa rozpatrywanie wniosku o zasiłek rodzinny?

Familienkasse średnio procesuje zgłoszenie o zasiłek w 6-7 miesięcy.

8. Co może zmniejszyć przyznane kwoty z zasiłku?

Osoby pobierające zasiłek na dzieci w Polsce, powinny się spodziewać, że niemiecki urząd wypłaci zasiłek pomniejszony o sumy wydane w naszym kraju. Czasem nie dochodzi do wyrównania różnicy między zasiłkami w obu krajach i urząd niemiecki wypłaci całość Kindergeld mimo pobierania zasiłku w naszej ojczyźnie. Wówczas można się spodziewać, że otrzymamy w późniejszym okresie wezwanie do oddania zasiłku przyznanego w Polsce i pobieranie tylko niemieckiego wsparcia. Wezwanie będzie obejmować wyłącznie okres, za który zasiłki się zdublowały.

Odzyskaj dodatkowe pieniądze – sprawdź inne usługi!

 • Zwrot podatku
 • PIT-36/ZG

Zwrot podatku

Praktycznie każda osoba zatrudniona na terenie Niemiec powinna co roku składać deklarację podatkową. Na szczęście, w większości przypadków, złożenie deklaracji podatkowej jest równoznaczne z odzyskaniem zwrotu nadpłaconego podatku dochodowego. W zależności od długości okresu pracy, wysokości osiąganych dochodów i odprowadzanych składek wysokość zwrotu może sięgnąć nawet kilku tysięcy Euro.

Zobacz więcej »

PIT-36/ZG

Skorzystaj z naszej oferty rozliczenia PIT 36/ZG przed polskim urzędem skarbowym. Przypominamy, że obowiązek rozliczenia ma większość osób zatrudnionych na terenie Niemiec.

Kindergeld

4.8 (95.56%) 18

Zobacz więcej »