PL

+48 71 799 50 00

BOK@TAX-POL.PL

LOGOWANIE

Zwrot podatku z Niemiec

Skuteczne odzyskiwanie podatku z Niemiec

Rozliczenie niemieckiego podatku z Tax-Pol!

Od dochodów każdej osoby zatrudnionej legalnie na terenie Niemiec potrącane są zaliczki na podatek dochodowy Lohnsteuer, kościelny Kirchensteuer oraz solidarnościowy Solidaritätszuschlag.

Możliwe jest odzyskiwanie podatku z Niemiec nawet za ostatnie 4 lata! Wykonujemy bezpłatną, wstępną kalkulację szacowanego zwrotu. Poniżej prezentujemy dokładne informacje dotyczące rozliczenia niemieckiego podatku, dokumentów wymaganych do uzyskania zwrotu jak również odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania. Skontaktuj się z nami jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości odnośnie kwestii związanych ze zwrotem z Niemiec.

Dlaczego warto powierzyć nam rozliczenie podatku z Niemiec?

Działalność od 2001 roku

Tax-Pol jest jedną z najstarszych polskich firm pomagających w rozliczeniach z niemieckim urzędem Skarbowym Finanzamt. Doświadczenie zdobyte przez

czytaj więcej zamknij
Brak efektów to brak opłat

Jesteśmy zdania, że za brak efektów nie powinniśmy pobierać opłaty, w związku z tym prowizję za zwrot podatku z Niemiec zapłacisz dopiero po rozpatrzeniu wniosku

czytaj więcej zamknij
Gwarancja bezpieczeństwa

Sposób, w jaki są przez nas przechowywane dane osobowe, spełnia restrykcyjne wymagania stawiane przez Głównego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

czytaj więcej zamknij

Procedura uzyskania zwrotu podatku za pracę w Niemczech

Abyśmy mogli złożyć Twoje zeznanie podatkowe w niemieckim urzędzie skarbowym będziemy potrzebować od Ciebie kilku informacji. W tym celu prosimy o:

 • wypełnienie formularza znajdującego się po prawej stronie. Po jego wypełnieniu wyślemy komplet dokumentów do wydrukowania na Twój adres e-mail.
 • pobranie i wydrukowanie dokumentów, do których odnośnik znajdziesz poniżej.
 • jeżeli nie masz możliwości wydrukowania dokumentów to daj nam o tym znać, prześlemy je do Ciebie tradycyjną pocztą.

Formularze powinieneś uzupełnić o brakujące informacje i podpisać. Pamiętaj o dołączeniu do nich kopii dowodu osobistego lub paszportu oraz kopii kart podatkowych (więcej na temat kart podatkowych poniżej).

Komplet dokumentów potrzebnych do odzyskania podatku z Niemiec możesz przekazać do nas tradycyjną pocztą, kurierem lub osobiście w naszym biurze.

Po otrzymaniu dokumentów bezzwłocznie przygotujemy i złożymy Twoje zeznanie podatkowe w niemieckim Urzędzie Skarbowym Finanzamt.

Urząd Skarbowy wyda decyzję o wymiarze Twojego podatku dochodowego.

Po wydaniu decyzji zwrot podatku z Niemiec trafi na Twoje konto bankowe.

Pytania i odpowiedzi dotyczące zwrotu podatku z Niemiec

1. Jakie dokumenty są konieczne do uzyskania zwrotu z Niemiec?

Podstawą do wystąpienia o zwrot podatku z Niemiec są karty podatkowe, które wystawia pracodawca:

Można starać się o zwrot z pozycji oznaczonych w karcie podatkowej numerami 4, 5 i 6. Należy również pamiętać, że do rozliczenia podatku z Niemiec wymagany jest oryginalny EWR. Obowiązkiem każdego klienta jest uzyskanie pieczęci na wypełnionym dokumencie EWR w Urzędzie Skarbowym.

2. Za jakie lata można się rozliczyć?

Deklaracje podatkowe można składać w Urzędzie Skarbowym w Niemczech za 4 ostatnie lata, czyli np. w roku 2020 (do 31.12.2020) składamy deklaracje za lata: 2019, 2018, 2017, 2016.

3. Dlaczego niemieckie urzędy skarbowe oddają podatki polskim pracownikom?

Zgodnie z niemieckimi przepisami podatkowymi i polsko-niemiecką umową o unikaniu podwójnego opodatkowania, podatki od płac pracowników polskich zatrudnionych w Niemczech należy płacić w Niemczech. W efekcie tego dochody polskich pracowników podlegają opodatkowaniu zgodnie z przepisami niemieckimi i mogą oni składać w tym kraju roczne zeznanie podatkowe. Ponieważ w Niemczech kwota dochodu wolnego od podatku w rozliczeniu rocznym jest wysoka i dodatkowo pracownikom przysługują odliczenia od dochodu z tytułu posiadania dzieci, prowadzenia podwójnego gospodarstwa domowego, przejazdów do kraju itp., to w efekcie rozliczenia rocznego okazuje się, że zaliczki potrącone z wypłaty pracownika przekraczają podatek należny i nadpłata może zostać zwrócona pracownikowi.

4. Czy niemiecki zwrot podatku przysługuje każdemu pracownikowi?

Nie. Zwrot podatku za pracę w Niemczech zależy od wielu czynników np. okres zatrudnienia, osiągane dochody w Niemczech i w Polsce, posiadanie dzieci itp.

5. Od czego zależy, jaką kwotę zwrotu z Niemiec otrzymam?

Kwota rozliczenia niemieckiego podatku zależy  przede wszystkim od wysokości zarobków. Im więcej się zarabia, tym wyższe są zaliczki podatkowe odprowadzane do Urzędu Skarbowego. Biorąc pod uwagę realia polskich firm z branży eksportu usług, pracownicy na stanowiskach robotniczych mogą liczyć na zwrot podatku w granicach 70-150 EURO za każdy miesiąc zatrudnienia (bardzo często jest to 100% podatku odprowadzonego przez firmę) a kadra kierownicza nawet kilkakrotnie więcej. Wysokość odprowadzonego podatku obliczamy sumując kwoty Lohnsteuer, Solidaritätszuschlag i Kirchensteuer wykazane na karcie lub zaświadczeniu podatkowym. Ważne jest również to, w jaki sposób starasz się o zwrot. Próbując rozliczać się samodzielnie możesz popełnić błędy, które spowodują mniejszy zwrot podatku za pracę w Niemczech. Jako specjaliści w dziedzinie niemieckiego podatku gwarantujemy Ci zwrot najwyższej możliwej do odzyskania kwoty.

6. Jak długo czeka się na zwrot podatku?

Przeciętny czas oczekiwania na rozliczenie podatku w Niemczech, licząc od chwili wysłania zeznania podatkowego do chwili otrzymania pieniędzy na konto, wynosi około 3 miesięcy. Często zdarza się jednak, że formalności przebiegają znacznie szybciej, tylko 4-6 tygodni, albo przeciągają się do 6 miesięcy i dłużej. Zależy to przede wszystkim od Urzędu Skarbowego (praktycznie nie istnieje ustawowy termin, w którym urząd musi wydać decyzję). Z naszej strony nie jesteśmy zatem w stanie zagwarantować, że zwrot podatku nie nastąpi później niż po upływie określonego czasu. Gwarantujemy natomiast, że dokumenty są przez nas opracowywane i wysyłane do urzędu bez opóźnień. Czas oczekiwania na zwrot podatku za pracę w Niemczech tylko w małym stopniu zależy od rozliczającej firmy. Żadna firma nie może wpłynąć na urząd skarbowy, aby ten rozpatrzył jej sprawy priorytetowo. Deklarowane więc przez firmy “najszybsze zwroty” to tylko chwyt reklamowy, który nie odpowiada rzeczywistości i jest oszustwem.

7. Czy pieniądze otrzymane tytułem zwrotu podatku z Niemiec należy opodatkować w Polsce?

Nie. Stanowi o tym umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania. Zwrot podatku z Niemiec nie jest dodatkowym przychodem, lecz jedynie wyrównaniem różnicy pomiędzy podatkiem należnym i odprowadzonymi zaliczkami. Podstawą opodatkowania jest dochód brutto, który nie ulega zmianie na skutek zwrotu części czy nawet całości podatku. Natomiast dochody brutto uzyskane w Niemczech należy wykazać w polskim zeznaniu podatkowym. Mają one wówczas pewien wpływ na wysokość podatku płaconego w Polsce, gdyż mogą podwyższyć stopę podatku. Dzieje się tak jednak niezależnie, czy pracownik uzyska zwrot podatku z Niemiec, czy też nie.

Odzyskaj dodatkowe pieniądze – sprawdź inne usługi!

 • Zasiłek rodzinny Kindergeld
 • PIT 36/ZG

Zasiłek rodzinny Kindergeld

Masz dzieci, a dodatkowo pracujesz na terenie Niemiec na umowie o pracę, prowadzisz własną działalność gospodarczą lub jesteś samotną matką? Sprawdź co zrobić i skorzystaj z niemieckiego zasiłku rodzinnego Kindergeld.

Zobacz więcej »

PIT 36/ZG

Skorzystaj z naszej oferty rozliczenia PIT 36/ZG przed polskim urzędem skarbowym. Przypominamy, że obowiązek rozliczenia ma większość osób zatrudnionych na terenie Niemiec.

Zobacz więcej »

Rozliczenie dochodów z Niemiec

Dla wielu osób pracujących w Niemczech tamtejszy system podatkowy często wydaje się dużo trudniejszy do zrozumienia i bardziej skomplikowany od podatków w Polsce. Dlatego podejmując pracę zarobkową w Niemczech, warto zapoznać się dokładnie z obowiązującym w tym kraju systemem podatkowym, tak aby w przyszłości nie sprawiał nam on żadnych problemów.

Jak przebiega rozliczanie podatku od dochodów uzyskanych w Niemczech?

Osoby zatrudnione w Niemczech są zwolnione z płacenia podatku w Polsce (by nie płacić go dwa razy w obu krajach), nie muszą także składać deklaracji podatkowej. Obowiązuje tu jednak zastrzeżenie tzw. progresji podatkowej – jeżeli podatnik uzyskuje inne, dodatkowe dochody w Polsce lub innych krajach, musi złożyć stosowną deklarację.

Rozliczenie podatku z Niemiec w Polsce nie jest więc konieczne, skoro rozliczasz się z odpowiednim urzędem w Niemczech. Za pośrednictwem firmy rozliczającej podatek z Niemiec możesz uzyskać swój zwrot podatku za pracę w Niemczech bez konieczności samodzielnego wypełniania zeznania podatkowego. Wystarczy, że prześlesz nam odpowiednie dokumenty, a procedurę rozliczenia i złożenie dokumentów w Finanzamt zrealizuje za Ciebie nasz pracownik.

Na jakiej podstawie pobierane i rozliczane są podatki?

Stawki podatku dochodowego w Niemczech

Podatek dochodowy Einkommensteuer składa się z trzech składowych:

 1. podatku od wynagrodzenia (Lohnsteuer),
 2. podatku kościelnego (Kirchensteuer), który pobierany jest tylko od osób, które zadeklarowały przynależność do wspólnoty religijnej,
 3. podatku solidarnościowego (Solidaritätszuschlag), narzucanego na mieszkańców zachodnich Niemiec w celu zrównoważenia różnic między lepiej i gorzej rozwiniętą częścią kraju.

Wysokość podatku dochodowego w Niemczech jest zależna od wysokości dochodu i może wynosić od 14% do nawet 45%. Podatek solidarnościowy to 5,5%, natomiast podatek kościelny w zależności od landu wynosi 8% lub 9%.

Klasy podatkowe

W Niemczech podatnicy podzieleni są na sześć klas podatkowych (Lohnsteuerklassen). Od tego, do jakiej klasy należy podatnik, będzie zależało to, ile podatków musi on zapłacić, od jakiej kwoty będą one naliczane oraz na jakie ulgi i zasiłki może on liczyć.

  • Klasa I – to wszystkie osoby samotne, rozwiedzione, pozostające w długotrwałej separacji, posiadające małżonka przebywającego poza granicami Unii Europejskiej lub osoby owdowiałe od co najmniej dwóch lat.
  • Klasa II – osoby samotne wychowujące dzieci, na które otrzymują zasiłek rodzinny.
  • Klasa III – osoby owdowiałe do roku od śmierci współmałżonka oraz osoby zamężne. Warunkiem przynależności do tej klasy jest bezrobotny małżonek, małżonek należący do klasy V lub ewentualnie małżonek przebywający w jednym z krajów Wspólnoty Europejskiej.
  • Klasa IV – do tej klasy trafiają automatycznie małżonkowie, którzy nie wybrali innej klasy.
  • Klasa V – osoby, których małżonkowie wybrali klasę III.
  • Klasa VI – osoby zatrudnione w więcej niż jednej pracy równocześnie, dotyczy ona drugiej pracy i w związku z tym nie przewiduje kwoty wolnej od podatku.

Rozliczanie podatku z Niemiec

Chcąc rozliczyć podatek z Niemiec, należy przygotować kilka ważnych dokumentów m.in.:

 • Lohnsteuerbescheinigung, czyli karta podatkowa,
 • Zaświadczenie UE/EOG o dochodach uzyskanych w Polsce, podbite przez polski Urząd Skarbowy.

Bardzo ważne jest, aby pilnować terminów rozliczenia podatkowego. W Niemczech wszystkie niezbędne dokumenty potrzebne do zwrotu podatku należy dostarczyć do 31 lipca roku, który następuje po roku podatkowym.