PL

+48 71 799 50 00

BOK@TAX-POL.PL

LOGOWANIE

Zwrot podatku z Niemiec jest za niski? Specjalista od rozliczeń podatku z Niemiec radzi co robić

 berlin

Uważasz, że Twój zwrot podatku jest za niski? Czy istnieje określona kwota, do której można ubiegać się o odzyskanie nadpłaconych środków na podatek dochodowy? Co wpływa na wysokość zwrotu podatku z Niemiec? Dowiesz się tego z naszego artykułu. Zapraszamy do lektury!

Do jakiej kwoty można uzyskać zwrot podatku z Niemiec?

Kwota zwrotu podatku z Niemiec, o którą można się ubiegać, jest bardzo indywidualna i zależna od wysokości zarobków, rodzaju i ilości odliczeń podatkowych, a także sytuacji podatkowej osoby ubiegającej się o zwrot. Warto zaznaczyć, że z reguły nie ma jednoznacznej kwoty maksymalnej, do której można uzyskać zwrot podatku z Niemiec, ponieważ każdy przypadek jest rozpatrywany osobno. Osoby, które osiągnęły roczny dochód mieszczący się w granicach 10 000 euro, mogą oczekiwać otrzymania nawet 100% kwoty odprowadzonego podatku. Zazwyczaj jednak średni zwrot, o który mogą ubiegać się osoby pracujące w Niemczech, wynosi kilka tysięcy euro. Ostateczna suma zależy od dokładnej analizy złożonej deklaracji podatkowej i zastosowanych ulg, m.in. wydatków na dojazdy do pracy i kosztów związane z utrzymaniem mieszkania w Niemczech​​​​​​.

Zwrot podatku z Niemiec a klasy podatkowe

Przynależność do danej klasy podatkowej w Niemczech wpływa na wysokość zaliczek na podatek dochodowy, a tym samym także na potencjalny zwrot podatku. Najczęściej osoby zatrudnione w tym kraju należą do pierwszej lub trzeciej klasy podatkowej.

1 klasa podatkowa

Klasa 1 podatkowa w Niemczech dotyczy głównie osób samotnych, w tym rozwiedzionych, w separacji, owdowiałych i prowadzących jednoosobowe gospodarstwa domowe. Obejmuje również osoby w związku małżeńskim, których partnerzy nie są rezydentami podatkowymi w Niemczech lub mieszkają poza UE. W 2024 roku kwota wolna od podatku dla tej klasy wynosi 11 604 euro. Ważne są nie tylko zarobki, ale również możliwość odliczenia różnych wydatków związanych z życiem zawodowym, takich jak koszty dojazdu do pracy, zakup materiałów niezbędnych do wykonywania zawodu czy wydatki na kształcenie i podnoszenie kwalifikacji. Osoby te powinny dokładnie zbadać wszystkie dostępne im możliwości odliczeń podatkowych, aby zwiększyć szanse na wyższy zwrot podatku z Niemiec.

3 klasa podatkowa

Do 3 klasy podatkowej w Niemczech zalicza się małżeństwa, gdy jeden z partnerów ma znacząco niższe dochody lub jest bezrobotny, a także osoby owdowiałe w pierwszym roku po stracie małżonka. W 2024 roku dla podatników rozliczających się w tej klasie przewidziana jest kwota wolna od podatku wynosząca 23 208 euro. W tej grupie możliwości zwrotu podatku z Niemiec są też często wyższe niż w innych klasach, co wynika z możliwości skorzystania z tzw. wspólnego opodatkowania małżonków. To rozwiązanie pozwala na korzystniejsze rozliczenie dochodów, co może skutkować znaczniejszym zwrotem nadpłaconego podatku. Małżonkowie powinni dokładnie rozważyć swoje wydatki podlegające odliczeniu, takie jak wspólne koszty utrzymania, wydatki na dzieci, kredyty mieszkaniowe czy inne zobowiązania, które mogą zmniejszyć podstawę opodatkowania.

Co zrobić, aby zwiększyć zwrot podatku z Niemiec?

Uważasz, że Twój zwrot podatku z Niemiec jest za niski? Dobrym rozwiązaniem w naszej ocenie może być skorzystanie z usług biura rachunkowego zajmującego się tego typu rozliczeniami. Takie posunięcie często pozwala nie tylko prawidłowo przygotować deklarację podatkową, aby także zmaksymalizować zwrot podatku. Na wysokość zwrotu często wpływa uwzględnienie wszystkich możliwych kosztów, które mogą być odliczone od podatku. Do deklaracji należy dołączyć dokumenty potwierdzające wydatki związane z pracą, takie jak koszty dojazdów do pracy, zakup materiałów biurowych czy też koszty szkoleń i kursów podnoszących kwalifikacje zawodowe. Pracownicy z biura rachunkowego mogą także wskazać podatnikowi, czy kwalifikuje się on do skorzystania z ulg podatkowych, np. za posiadanie dzieci, za inwestycje w nieruchomości czy za działalność charytatywną.

Wysokość zwrotu podatku z Niemiec często jest uzależniona od uzyskiwanych dochodów i przynależności do danej klasy podatkowej. W naszej ocenie dobrym rozwiązaniem jest skorzystanie z doradztwa biura rachunkowego, które nie tylko może pomóc w przygotowaniu dokumentów, ale także wskazać potencjalne źródła ulg. Podziel się tym artykułem z innymi osobami, aby również mogły skorzystać ze zwrotu nadpłaconych środków.Niemcy

Powrót do listy