londyn

Osoby zatrudnione do legalnej pracy w Wielkiej Brytanii mają, podobnie jak obywatele kraju, możliwość rozliczenia podatku i otrzymania należnego zwrotu podatku z Wielkiej Brytanii. Bez względu na to, czy podejmujesz pracę sezonową, pracujesz w Anglii jedynie kilka miesięcy w roku, masz stały kontrakt w pracy, czy podejmujesz zatrudnienie u kilku pracodawców, rozliczenie podatku jest Twoim obowiązkiem. Jak starać się o zwrot podatku z Wielkiej Brytanii i na jakiej wysokości zwrot można liczyć?

Zwrot podatku Anglia – podstawowe zasady rozliczania podatków w UK

Rok podatkowy przypada w Anglii na dość nietypowy okres. Podczas gdy w większości krajów europejskich pokrywa się on z rokiem kalendarzowym, w Wielkiej Brytanii koniec roku podatkowego przypada na 5 kwietnia, z kolejnym rozpoczynającym się 6 kwietnia i trwającym do 5 kwietnia roku następnego. Osoby, które muszą rozliczyć się z podatku w Anglii muszą więc znacznie uważniej pilnować obowiązujących terminów rozliczenia – angielski urząd skarbowy (HM Revenue Customs) może nałożyć kary pieniężne na podatników, którym nie udało się rozliczyć podatku we właściwym terminie. Co jednak ważne, o zwrot podatku z Wielkiej Brytanii można ubiegać się do 4 lat wstecz.

Dokumenty niezbędne do zwrotu podatku z Wielkiej Brytanii

O zwrot podatku z Anglii można ubiegać się na podstawie jednego z dwóch dokumentów wystawianych pracownikowi przez pracodawcę po zakończeniu roku podatkowego lub zakończeniu umowy o pracę. Pierwszy z nich, P60, to dokument zbierający informacje o wszystkich dochodach i zapłaconych podatkach w danym roku podatkowym. Każdy pracownik powinien otrzymać swoje P60 do końca kwietnia danego roku podatkowego, podobnie jak w Polsce każdy pracodawca jest zobowiązany do przekazania pracownikom podsumowania PIT-11. Podatek w Anglii można rozliczyć także na podstawie P45, czyli karty podatkowej wystawianej przez pracodawcę w momencie rozwiązania umowy z pracownikiem.

Jeśli pracownik nie posiada z jakiegoś powodu swojego P45 lub P60, angielski urząd skarbowy przewiduje możliwość rozliczenia podatku na podstawie ostatniego payslipa, czyli „paska” potwierdzającego otrzymywanie przez pracownika wynagrodzenia za legalną pracę na terenie Wielkiej Brytanii. Zwrot podatku z Anglii na podstawie payslipów może zająć jednak znacznie dłużej, dlatego też warto wcześniej upewnić się, że nie uda się odzyskać należnego P60 lub P45 od pracodawcy.

Oprócz wyżej wymienionych dokumentów, do rozliczenia podatku w Wielkiej Brytanii konieczne będą dane pracodawcy, National Insurance Number (NIN), czyli numer ubezpieczenia społecznego nadawany przez urząd skarbowy w Anglii, oraz numer konta bankowego, na który ma być przelany zwrot podatku z Wielkiej Brytanii.

Zwrot podatku UK – kalkulator wysokości zwrotów z Anglii

londyn

Jednym z najczęstszych pytań osób starających się o zwrot podatku z Wielkiej Brytanii jest kwestia wysokości należnego zwrotu. Kwota, jaką pracownik może otrzymać jest zależna miedzy innymi od wysokości całkowitego dochodu z danego roku podatkowego, długości pobytu w Anglii, miejsca pracy, a nawet sposobu, w jaki podatnik stara się o zwrot podatku z Anglii. Rozliczając się samodzielnie, szczególnie po raz pierwszy, ryzykujesz popełnienie błędów mogących zaniżyć ostateczną kwotę Twojego zwrotu podatku z Anglii. Z tego też powodu coraz więcej osób decyduje się na skorzystanie z pomocy specjalistów. W Tax-Pol możemy oprzeć się na wieloletnim doświadczeniu z podatkami angielskimi, gwarantując Ci zwrot najwyższej możliwej do odzyskania kwoty. Jeśli chcesz wcześniej samodzielnie obliczyć wysokość zwrotu podatku, sprawdź funkcjonalność kalkulatora zwrotu podatku z UK dostępnego na naszej stronie.

Zwrot podatku z Wielkiej Brytanii – ile trzeba czekać na pieniądze?

O zwrot podatku z Anglii można starać się w dowolnym momencie roku podatkowego, choć złożenie wniosku wcześniej niż przed zakończeniem roku podatkowego (5 kwietnia) oznacza niemożliwość podjęcia legalnej pracy zarobkowej w UK do końca danego roku podatkowego. Dla osób pracujących w Anglii na stałe, ich podatki rozliczane są automatycznie, jednak ci, którzy opuszczają kraj powinni rozliczyć się z podatku i złożyć wniosek o zwrot. Kiedy można liczyć na otrzymanie należnej kwoty na konto bankowe? Zależnie od wybranej formy (w Anglii zwroty wysyłane są w formie czeku bądź na konto), czas rozliczenia może wynieść od 3 do 6 miesięcy, choć oczywiście czas ten może wydłużyć się, jeśli urząd skarbowy będzie potrzebował dodatkowych informacji od podatnika. Nie ma sposobów, by proces ten przyspieszyć – angielskie urzędy zastrzegają sobie prawo do rozstrzygania wniosków o zwrot w minimum trzy miesiące i takiego też okresu starają się przestrzegać.Wielka Brytania

Powrót do listy