PL

+48 71 799 50 00

BOK@TAX-POL.PL

LOGOWANIE

 Ulga na dzieci Inkomensafhankelijke Combinatiekorting

Zasiłek na dziecko Child Benefit to przyznawany w Wielkiej Brytanii, zwolniony z podatku dodatek przysługujący rodzicom wychowującym dzieci na terenie UK. Jego wysokość, zależna od liczby wychowywanych dzieci przebywających fizycznie wraz z rodzicem na terenie Wielkiej Brytanii wynosi obecnie: na najstarsze dziecko £20.30 tygodniowo, na każde kolejne dziecko: £13.40 tygodniowo. Kiedy jest wypłacany, komu przysługuje Child Benefit i jak postarać się o jego przyznanie pracując i mieszkając w Wielkiej Brytanii?

 

Zasiłek na dziecko Child Benefit – zasady przyznawania dodatku na dzieci

Child Benefit to świadczenie, które przysługuje każdej osobie wychowującej dziecko na terenie Wielkiej Brytanii. Zależne od liczby dzieci świadczenie jest wypłacane zwykle raz na cztery tygodnie, pod warunkiem dotrzymania wymagań pozwalających na uzyskiwanie powyższego świadczenia. Aby uzyskać wsparcie państwa i otrzymać Child Benefit należy przede wszystkim mieszkać w Wielkiej Brytanii wraz z dzieckiem i być tzw. ‘ordinary resident’, a więc osobą, która myśli o stałym osiedleniu się w Wielkiej Brytanii i traktującą UK jako stałe miejsce zamieszkania. Osoba, która stara się o Child Benefit musi być odpowiedzialna finansowo za dziecko, tzn. dokładać się do kosztów jego wychowania w kwocie wyższej niż Child Benefit – jeśli o dodatek stara się jeden z dwojga rodziców, jego udział w finansowej opiece nad dzieckiem powinien być potwierdzony przez drugiego rodzica.

O Child Benefit w Wielkiej Brytanii można starać się zarówno w momencie narodzin dziecka, jak i w sytuacjach w których dziecko zaczyna z nami mieszkać, np. przeprowadzając się do UK z Polski pod opiekę przebywającego tam rodzica, po adopcji, czy w sytuacji gdy rodzic zacznie dokładać się do kosztów wychowania dziecka, które z nim nie mieszka. W praktyce więc, jeśli ojciec i matka dziecka nie mieszkają razem, dziecko mieszka z matką która nie pobiera na niego Child Benefit, a ojciec dokłada się finansowo od utrzymania dziecka, ojciec może złożyć wniosek o otrzymanie Child Benefit. Co ważne, wypłata świadczenia jest możliwa do ukończenia przez dziecko 16 lat, z wyjątkiem dzieci uczących się i niepracujących, w przypadku których świadczenia mogą być wypłacane do 20 roku życia.

Wielka Brytania – zasiłek na dziecko Child Benefit, a mieszkanie za granicą

Czas pracy w belgii

Jednym z częstszych pytań, z jakimi spotykamy się w trakcie rozmów o Child Benefit z naszymi Klientami są pytania o przyznanie zasiłku dla osób, których dzieci pozostają w Polsce. Jako że Polska należy do krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego, jeśli pozostawiasz dziecko w Polsce możesz starać się o Child Benefit pod warunkiem, że:
• płacisz na utrzymanie dziecka nie mniej niż kwotę Child Benefit,
• osoba opiekująca się dzieckiem w Polsce nie pobiera na nie zasiłku.

Należy pamiętać jednak przy tym, że każda zmiana w statusie rodziny (np. nowe małżeństwo, rozwód, czy nowe dziecko w rodzinie), zmiany konta bankowego czy nazwiska, wyjazd z Wielkiej Brytanii na stałe lub tymczasowo rodzica lub dziecka, a także pobieranie zasiłku lub innych świadczeń w innym kraju, zmiany w edukacji dziecka, i zmiany w zarobkach, w sytuacji kiedy ty albo twój partner przekroczycie indywidualny dochód powyżej £ 50,000 powinny być odpowiednio odnotowane w Urzędzie Skarbowym. Niektóre ze zmian mogą spowodować wstrzymanie wypłat Child Benefit, jednak ich niezgłoszenie i późniejsze wykrycie może wiązać się z koniecznością oddania niewłaściwie pobranego zasiłku wraz z odsetkami.
Child Benefit wypłacany jest w kwocie £ 20,30 tygodniowo na najstarsze (lub jedyne) dziecko, natomiast £ 13,40 tygodniowo na każde następne dziecko, przy czym zarobki roczne nie mogą przekraczać £ 50.000. Jeśli zarabiasz do £ 60.000 rocznie, kwota zasiłku będzie nieco zmniejszona, natomiast po przekroczeniu kwoty £ 60.000 rocznie wypłata świadczenia zostaje wstrzymana.

Jak przygotować wniosek o Child Benefit?

Aby uzyskać zasiłek na dziecko Child Benefit w Wielkiej Brytanii należy przede wszystkim przesłać do urzędu, wraz z odpowiednio wypełnionym wnioskiem, Europejski Akt Urodzenia dziecka w oryginale. Akt ten poświadcza o możliwości uzyskania przez dziecko zasiłku i wypłacania go na konto opiekującego się nim rodzica. Child Benefit jest wypłacany co cztery tygodnie, choć w wyjątkowych sytuacjach może być wypłacany co tydzień, jeśli rodzic wychowuje dziecko samotnie i nie pracuje. O brytyjski zasiłek rodzinny Child Benefit można starać się jedynie do trzech miesięcy wstecz, dlatego należy zainteresować się jego przyznaniem od razu po spełnieniu warunków do jego otrzymania.Wielka Brytania

Powrót do listy