PL

+48 71 799 50 00

BOK@TAX-POL.PL

LOGOWANIE

Jakie dokumenty potrzebujemy, aby wykonać zwrot podatku z Anglii?

 Tower Bridge

Zwrot podatku Anglia – najważniejsze informacje i zasady

Rok podatkowy w Wielkiej Brytanii nie pokrywa się, jak w Polsce, z rokiem kalendarzowym i trwa zawsze od 6 do 5 kwietnia roku następnego. Choć data ta może wydawać się nietypowa, warto zapamiętać ją, jeśli chcemy odzyskać z Anglii zwrot podatku – dla każdego roku podatkowego w Anglii ustalana jest inna kwota wolna od podatku, przez co inne będą też ewentualne należne nam zwroty. Pracodawca pobiera i odprowadza do urzędu skarbowego zaliczki na podatek, z których to właśnie nadwyżka może być kwotą należną do zwrotu podatku. I choć nie w każdym przypadku i nie każdym roku podatkowym mogą pojawić się nadwyżki w pobranych zaliczkach na podatek, w wielu przypadkach pracownicy zakładów w Wielkiej Brytanii mają szansę na odzyskanie, choć części potrącanej przy każdym wynagrodzeniu kwoty.

 

Jakie dokumenty należy przygotować starając się o zwrot podatku z Anglii?

Posiadanie odpowiednich dokumentów poświadczających legalną pracę zarobkową w Wielkiej Brytanii i umożliwiających staranie się o zwrot podatku z Anglii to sprawa kluczowa – podobnie jak w przypadku PIT 11 rozsyłanego przez pracodawców do pracowników po zakończonym roku podatkowym w Polsce, pracownicy zatrudnieni w Anglii otrzymują od swoich pracodawców dokument P60, natomiast po zakończeniu pracy w danej firmie (bez względu na to, czy osoba kontynuuje pracę w innej firmie, czy całkowicie rezygnuje z pracy w Anglii) – dokument P45. Ważną informacją jest tu to, że angielscy pracodawcy mają obowiązek wydać pracownikowi P60 i P45 jeden raz, co w praktyce oznacza, że po podaniu złego adresu pocztowego lub zagubieniu dokumentu, uzyskanie duplikatu może być niemożliwe. Pracodawca może wprawdzie wystawić dokument zastępczy, czyli „statement of earnings”, jednak ten nie musi nieść ze sobą takiej samej wagi jak oryginalne P60 czy P45.

Kolejnym ważnym plikiem dokumentów, które warto mieć przy sobie, w przypadku rozliczania podatku z zagranicy są otrzymywane przy każdej wypłacie payslipy, czyli odcinki wypłaty informujące o zarobkach w danym przedziale czasu, potrąconych składkach, urlopach itp. Payslipy warto zachować na wypadek wyjaśniania ewentualnych błędów i niejasności w rozliczeniach, nawet jeśli posiada się odpowiedni dla danego roku podatkowego P60.

Bardzo ważnym dokumentem podczas procesu zwrotu podatku z Anglii jest też przesłany przez lokalny urząd skarbowy czek ze zwrotem podatku – warto zawsze pilnować, by urząd posiadał aktualny adres, bez względu na to, czy będzie to adres polski, czy angielski, ponieważ z reguły w Wielkiej Brytanii osoby nie rozliczają się z podatku samodzielnie – urząd wysyła czek lub wezwanie do zwrotu niedopłaty, jeśli zaistnieje taka konieczność.

 

Zwrot podatku z Wielkiej Brytanii – kiedy trzeba pamiętać o rozliczeniu?

Flaga Wielkiej BrytaniiPracodawcy pilnują się dość mocno wysokości odprowadzanych z wynagrodzeń pracowników składek na podatek, dlatego też w wielu przypadkach zwrot podatku nie ma w ogóle miejsca. O zwrot podatku z Anglii można starać się wtedy, gdy potrącone na podatek składki były zbyt wysokie w stosunku do otrzymanego wynagrodzenia (pracownik został objęty błędnym kodem podatkowym określającym kwotę wolną od podatku), lub też, gdy praca w Anglii została zakończona, zanim przekroczona została kwota dochodów na poziomie kwoty wolnej od podatku. Co ważne, o zwrot podatku z Anglii można ubiegać się za 5 ostatnich lat podatkowych, przy czym ze względu na wspomniane wyżej zasady, nadpłaty podatkowe zdarzają się w Anglii zwykle w pierwszym i ostatnim roku pracy w danym zakładzie bądź firmie.

Wiesz, że należy Ci się zwrot podatku z Anglii, ale nie otrzymałeś stosownego czeku z Urzędu Skarbowego? W takiej sytuacji należy skontaktować się z urzędem, wypełniając odpowiedni formularz zwrotu podatku, przy czym warto upewnić się, że wypełniamy właściwy formularz – inny obowiązuje tych, którzy po prostu zmienili pracę i dalej pozostają na terenie Wielkiej Brytanii, a inny tych, którzy całkowicie opuścili Anglię. Oczekiwanie na zwrot podatku z Anglii trwa zwykle nie dłużej niż dwa miesiące, choć jeśli pracownik nie dostarczył na czas wszystkich koniecznych dokumentów lub pojawiły się w nich błędy, procedury mogą znacząco się wydłużyć.

 

Zwrot podatku z Anglii odbywa się w formie czeku wysyłanego na adres podany w tamtejszym urzędzie skarbowym (polski bądź angielski), możliwego do zrealizowania zarówno w angielskim, jak i polskim banku. W przypadku wątpliwości dotyczących rozliczenia podatku z Anglii warto skonsultować się z naszym biurem – pomożemy załatwić Ci wszystkie sprawy formalne i odzyskać należny Ci zwrot podatku z Anglii.Wielka Brytania

Powrót do listy