PL

+48 71 799 50 00

BOK@TAX-POL.PL

LOGOWANIE

 ulga abolicyjna dochody z zagranicy za 2021

Co to jest ulga abolicyjna?

Ulga abolicyjna polega na odliczeniu od podatku różnicy między podatkiem obliczonym metodą proporcjonalną, a podatkiem obliczonym metodą wyłączenia z progresją. Ma ona za zadanie zmniejszenie różnic pomiędzy systemami rozliczeń.

Każda osoba pracująca za granicą, która jest rezydentem podatkowym (czyli przebywa za granicą nie więcej niż 183 dni w danym roku) w Polsce musi rozliczyć podatek PIT w swoim kraju. Umowy międzynarodowe są tak skonstruowane, aby uniknąć podwójnego opodatkowania (przez kraj, w którym była wykonywana praca oraz Polskę). Przewidują one dwie metody: wyłączenia z progresją i kredytu podatkowego. Każdy kraj, z którym Polska podpisała porozumienie, wymaga stosowania jednej z wymienionych metod.

Na czym polegają metody: proporcjonalnego odliczenia i wyłączenia z progresją?

Metoda proporcjonalnego odliczenia inaczej zwana metodą kredytu podatkowego oznacza, że osiągany za granicą dochód jest opodatkowany w Polsce, jednak od należnego podatku w kraju odlicza się ten zapłacony za granicą. Takie odliczenie jest możliwe tylko do konkretnej wysokości podatku przypadającego proporcjonalne na dochód uzyskany w innym państwie.

Ta metoda ma zastosowanie zarówno w przypadku, kiedy Polska podpisała umowę z danym krajem, jak i w sytuacji, kiedy takiej umowy nie ma lub nie obejmuje ona danego terytorium.

Stosując się do tej metody, należy pamiętać, że istnieje obowiązek wykazania w rocznym zeznaniu dochodu uzyskanego za granicą, bez względu na to, czy oprócz przychodów z zagranicy zostały uzyskane inne opodatkowane w Polsce wg skali podatkowej.

Metoda wyłączenia z progresją określa, że dochód, który został osiągnięty za granicą, nie podlega opodatkowaniu w Polsce. Jednocześnie mają one wpływ na wysokość podatku, który będzie płacony w kraju, poprzez uwzględnienie ich do obliczenia stopy procentowej do opodatkowania przychodów uzyskanych w Polsce. Metoda ta ma zastosowanie tylko wtedy, kiedy Polska podpisała umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania. Jest ona korzystniejsza dla podatnika.

Jak należy wykazać ulgę abolicyjną?

Ulgę abolicyjną wykazuje się w: PIT-36, PIT/ZG i PIT/O. Mogą z niej również skorzystać osoby rozliczający się na zasadzie ryczałtu ewidencjonowanego – PIT-28 i podatku liniowego – PIT-36L. Przychody zza granicy należy wykazać w PIT-36 i PIT/ZG, natomiast kwotę ulgi trzeba umieścić w załączniku PIT/O. Jest to wartość obliczonego odliczenia, która jest różnicą pomiędzy zastosowania zwolnienia z progresją oraz proporcjonalnego odliczenia.

Ulga abolicyjna w 2021 roku, co należy wiedzieć?

Od 1 stycznia 2021 wysokość ulgi abolicyjnej wynosi 1360 zł. Pozwala to na uniknięcie płacenia podatku od kwoty, która nie przekracza 8000 zł. W sytuacji, kiedy dochód będzie wyższy, konieczne będzie zapłacenie podatku w wysokości 17%, natomiast po przekroczeniu kwoty 85 528 zł – 32%. Jest to duże ograniczenie ulgi abolicyjnej. Polacy, którzy uzyskują przychód za granicą, będą musieli zapłacić wyższy podatek w kraju za rok 2021. Ponadto zmiany w uldze abolicyjnej mogą spowodować zwiększenie zobowiązań podatkowych osób, które pracują za granicą, jednocześnie pozostając polskimi rezydentami podatkowymi. Zmiany te dotyczą Polaków pracujących m. in w: Austrii, Australii, Belgii, Wielkiej Brytanii, Irlandii, Holandii, Danii, Norwegii, Portugalii, Stanach Zjednoczonych czy Rosji. Podatnik będzie zobowiązany do dopłacenia różnicy.

Ulgę abolicyjną stosuje się w rocznym rozliczeniu uzyskanych dochodów. Jej obliczenie nie jest trudne, dodatkowo pozwala zaoszczędzić pieniądze. Osoby niemające miejsca zamieszkania dla celów podatkowych w Polce nie mogą z niej skorzystać, nawet w przypadku, kiedy uzyskują dochody podlegające opodatkowaniu. Zmiany w uldze abolicyjnej będą dotyczyć głównie tych osób, które uzyskują dochód w państwach, z którymi Polska podpisała umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania opartego na metodzie odliczania proporcjonalnego.Bez kategorii

Powrót do listy