PL

+48 71 799 50 00

BOK@TAX-POL.PL

LOGOWANIE

Rozliczenie dochodów za pracę w Austrii - poradnik 2021

 rozliczenie dochodów za pracę w Austrii

Rozliczanie się z pracy w Austrii – kto musi o nim pamiętać i kiedy należy się rozliczyć?

Obowiązek rozliczania się z dochodów Austrii pojawia się w momencie, gdy jesteśmy rezydentem podatkowym Austrii (osobą zameldowaną w kraju), gdy przebywamy tam przez przynajmniej 183 dni w roku, gdy nasze dochody uzyskane w Austrii przekraczają 90% wszystkich dochodów uzyskanych przez pracownika w ciągu roku lub gdy osiągniemy zarobki na poziomie minimum 12 000 euro lub dochód z innych źródeł powyżej 730 euro. W związku z powyższym, jeśli pracujemy w Austrii prawie zawsze będziemy objęci obowiązkiem składania w kraju deklaracji podatkowej i rozliczania się z fiskusem z odprowadzonych przez pracodawcę zaliczek na podatek dochodowy. Jednocześnie składamy także deklarację w Polsce, wykazując jaka część dochodu została uzyskana w kraju lub że 100% dochodów zostało uzyskane i rozliczone z fiskusem w Austrii.

Terminy rozliczania się z podatków obowiązują w Austrii podobnie, jak w przypadku Polski – rok podatkowy przypada tam na okres 1 styczna – 31 grudnia, a termin składania deklaracji upływa 30 kwietnia następnego roku. W Austrii możliwe jest rozliczanie się z podatku za lata poprzednie i uzyskanie zwrotu podatku z 5 lat wstecz. W 2021 roku możliwe będzie rozliczenie się za lata 2020-2016.

W zakresie podstawowego rozliczenia podatku i uzyskania zwrotu z zapłaconych składek, wymienione wyżej dokumenty wraz z kopią dokumentu tożsamości wystarczą do rozliczenia się w austriackim Finanzamt. Jeśli jednak chcemy skorzystać z przysługujących tam ulg podatkowych, często konieczne będzie dodatkowe przedstawienie podstawy uprawnienia do ich odbioru – zaświadczenia o zameldowaniu, nauce dziecka, rachunków za dojazdy do pracy czy rachunków za zakup narzędzi niezbędnych do wykonywania pracy.

Najważniejsze pojęcia, które warto znać pracując w Austrii

  • Finanzamt to austriacki odpowiednik naszego Urzędu Skarbowego. To tam należy składać deklaracje podatkowe po zakończonym roku podatkowym (trwającym od 1 stycznia do 31 grudnia).
  • Lohnzettel (L16) – karta podatkowa, odpowiednik polskiego PIT-11 otrzymywana od pracodawcy po zakończeniu roku podatkowego nie później niż do końca lutego roku kolejnego.
  • Familienbeihilfe – zasiłek rodzinny otrzymywany na dzieci, przysługujący rodzicowi pracującemu w Austrii i umożliwiający skorzystanie z wielu ulg podatkowych przewidzianych dla rodziców utrzymujących swoje dzieci.
  • Kwota wolna od podatku – w Austrii wynosi 11 000 euro i osoby uzyskujące dochód poniżej tej kwoty nie muszą odprowadzać podatku dochodowego, a tym samym rozliczać się z fiskusem.
  • Kinderfreibetragulga 220 euro rocznie na każde dziecko, na które był pobierany zasiłek przez co najmniej 6 miesięcy.
  • Kinderbetreuungsgeldulga do 2300 euro rocznie na opiekę nad dzieckiem do lat 10 (lub 16, jeśli dziecko jest niepełnosprawne), na które pobierano przez co najmniej 6 miesięcy zasiłek. Ulga jest przyznawana na poczet pokrycia kosztów opieki w przedszkolu lub w internacie.

Dokumenty niezbędne do rozliczenia dochodów za pracę w Austrii 2021

Podstawą do rozliczenia się z podatku w Austrii jest tamtejsza karta podatkowa Lohnzettel (L16), którą pracownik otrzymuje od każdego pracodawcy, u którego był zatrudniony w danym roku podatkowym. Będąc obcokrajowcem należy też standardowo przedstawić dokument potwierdzający dochody z kraju rodzinnego (lub innych krajów, jeśli dodatkowo pracujemy za granicą w innym państwie) przedstawiając formularz EU/EWR do pobrania w polskim Urzędzie Skarbowym. Alternatywą dla Lohnzettel w przypadku braku karty podatkowej są odcinki z wypłaty, jednak austriacki urząd preferuje otrzymywanie L16, a każdy pracodawca ma obowiązek wydania takiej karty swoim pracownikom.Austria

Powrót do listy