PL

+48 71 799 50 00

BOK@TAX-POL.PL

LOGOWANIE

 Zwroty podatków

Rozliczenie podatku z Holandii jest obowiązkowe. Dotyczy to zarówno osób zameldowanych na terenie Królestwa Niderlandów, jak i pracowników sezonowych, którzy otrzymali od tamtejszego urzędu skarbowego (Belastingdienst) pismo zatytułowane Aangiftebrief. Wzywa ono do rozliczenia podatku w terminie do 1 lipca 2023 roku bez względu na to czy danej osobie przysługuje zwrot podatku, czy konieczna jest dopłata. Brak złożenia deklaracji wiąże się z poważnymi konsekwencjami, których łatwo uniknąć, powierzając rozliczenie podatku specjalistom.

Kto musi zapłacić podatek za pracę w Holandii?

Podatek dochodowy za pracę w Holandii musi zapłacić każdy legalnie zatrudniony pracownik. Zgodnie z przepisami po otrzymaniu wezwania do złożenia rocznej deklaracji podatkowej nie muszą jej składać wyłącznie osoby, którym przysługuje zwrot niższy niż 15 euro lub które muszą dopłacić mniej niż 46 euro. Warto pamiętać jednak o tym, że nawet jeśli w danym roku podatkowym nie pracowało się i nie uzyskało w Holandii żadnych dochodów po otrzymaniu pisma Aangiftebrief należy złożyć tzw. rozliczenie zerowe.

Rozliczenie podatku z Holandii, a meldunek

Meldunek odgrywa bardzo ważną rolę w przypadku rozliczenia podatku z Holandii. Jeśli w danym roku podatkowym pracowało się w Królestwie Niderlandów i ma się tutaj zameldowanie, wystarczy złożyć deklarację i czekać na zwrot podatku. Jeśli jednak jest się zameldowanym w innym kraju, sprawa nieco się komplikuje.

Mając zameldowanie w Polsce i pracując w Holandii, konieczne jest przedstawienie dokumentów potwierdzających wysokość uzyskanych dochodów lub ich braku z kraju zameldowania. Ta sama sytuacja dotyczy osób, które przez kilka miesięcy były zameldowane w Holandii a pozostałą część roku w innym kraju. Należy pamiętać również o tym, że prawo do pełnego zwrotu podatku z Holandii mają osoby, których minimum 90% dochodów w danym roku podatkowym stanowią dochody holenderskie. W innym razie podatnikowi nie przysługują niektóre z ulg.

Zwrot podatku z Holandii – wymagane dokumenty

Najważniejszym dokumentem niezbędnym do rozliczenia podatku z Holandii jest karta podatkowa Jaaropgave. Pracodawca ma czas na jej wysłanie do 31 marca. W przypadku, jeśli w ciągu jednego roku podatkowego pracowało się w kilku miejscach, należy uzyskać dokument od każdego z pracodawców. Holenderski urząd do rozliczenia podatku potrzebował będzie także:

 

  • danych osobowych podatnika
  • informacji o partnerze oraz dzieciach do 12. roku życia pozostających na utrzymaniu podatnika
  • zaświadczeń o kosztach leczenia i nauki
  • informacji o posiadanym kredycie hipotecznym
  • informacji o dochodach z zagranicy (dotyczy osób niezameldowanych w Holandii).

Co grozi za nierozliczenie podatku z Holandii?

Nierozliczenie podatku z Holandii grozi grzywną administracyjną w wysokości od 369 euro do nawet 984 euro. Zanim jednak urząd skarbowy naliczy stosowną karę, otrzymuje się ponaglenie z informacją o dodatkowych 10 dniach na złożenie zeznania podatkowego. W takiej sytuacji najlepiej skontaktować się z Tax-Pol w celu wyjaśnienia zaistniałej sytuacji i uzyskania kompleksowej pomocy. Nasi specjaliści z przyjemnością załatwią za Ciebie wszelkie formalności związane z brakiem złożenia dokumentów w terminie oraz opowiedzą nieco więcej o holenderskim systemie rozliczeń. Nie wszyscy wiedzą bowiem o tym, że w Królestwie Niderlandów bez problemu rozliczysz się z podatku do 5 lat wstecz.

Tax-Pol to firma zajmująca się rozliczaniem podatków z zagranicy, która swoją działalność rozpoczęła w 2001 roku. Posiadamy rozległą wiedzę na temat systemów podatkowych w krajach takich jak: Austria, Niemcy, Belgia i Holandia. Znajomość prawa międzynarodowego pozwala nam szybko i skutecznie rozwiązywać problemy naszych Klientów odzyskując dla nich zwroty podatku dochodowego, zasiłków oraz świadczeń socjalnych. W przypadku Holandii poza rozliczeniem podatku oferujemy także pomoc w odzyskaniu rozłąkowego i Zorgtoeslag, czyli dodatku od holenderskiego urzędu skarbowego dla osób o stosunkowo niskich dochodach.Holandia

Powrót do listy