PL

+48 71 799 50 00

BOK@TAX-POL.PL

LOGOWANIE

Zmiany w polskim systemie podatkowym a zatrudnienie za granicą

 polski ład dla powracających z zagranicy

Na czym polegają nowe przepisy Polskiego Ładu dotyczące abolicji podatkowej?

Rząd zachęca swoich rodaków do przeniesienia rezydencji podatkowej do Polski, dzięki takim rozwiązaniom rodacy będą płacić podatki dochodowe w swoim kraju, a nie poza granicami. Polski Ład zakłada wprowadzenie specjalnej ulgi na powrót. Będzie ona skierowana do podatników, którzy zmienią rezydencję podatkową na polską.

Ulga będzie obejmowała osoby, które dochód uzyskują z pracy, działalności gospodarczej oraz działalności wykonywanej osobiście, a także z praw autorskich. Będzie ona dotyczyć tych, którzy przez co najmniej 3 lata mieszkali poza granicami kraju i postanowią wrócić. Przez 4 lata będą płacić zmniejszony podatek dochodowy. Ma to być zachęta do legalnego działania. Im niższy wykazany podatek, tym w mniejszym stopniu będzie korzystanie z ulgi w kolejnych latach. Podobne rozwiązanie będzie dotyczyć składek na ubezpieczenia społeczne. Ubytek w składkach będzie sfinansowany przez budżet państwa, tak więc ulga nie wpłynie na wysokość świadczeń emerytalnych.

Czy zmiany w przepisach zachęcą Polaków do powrotu?

Przeniesienie rezydencji do Polski nie zawsze może być opłacalne. Od stycznia 2021 roku wszedł w życie nowy limit ulgi abolicyjnej, który wynosi 1360 zł. Oznacza to, że uniknięcie płacenia podatku będzie możliwe do kwoty 8000 zł. Nowy limit będzie obowiązywał przy rocznym rozliczeniu PIT za 2020 r. Takie rozwiązanie zwiększa obciążenie podatkowe dla wszystkich osób, które pracują w państwach, z którymi Polska ma zawartą umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania metodą odliczenia proporcjonalnego.

Zmiany mogą być zachętą dla osób, które z różnych powodów nie odnaleźli się poza granicami kraju. Mając niższe dochody, skorzystają z obniżki podatku w Polsce. Problem pojawia się w przypadku tych, którzy dobrze zarabiają. Decydujące mogą się tutaj okazać obciążenia składkowe i podatkowe, które czekają na nich po powrocie. Przy dochodach powyżej 11 tys. brutto nieunikniony będzie wzrost podatków i składek. Dodatkowo Ministerstwo Finansów zapewnia, że osoby, które nie wykazały prawdziwego stanu majątku lub dochodów, po powrocie unikną wszczęcia postępowania w sprawie unikania opodatkowania.

W Polskim systemie podatkowym dochodzi do częstych zmian. Osoby, które zdecydują się na powrót do Polski, nie mają pewności czy obowiązujące regulacje nie zostaną zmienione lub zmodyfikowane. Dobrym rozwiązaniem mogłoby się okazać doprecyzowanie przepisów tak, aby zapewnić ochronę osobom powracającym do kraju. Warto pamiętać, że istnieje również zapis mówiącym o tym, że Minister Finansów może w każdej chwili na mocy rozporządzenia zmienić listę krajów, w których podatnik przebywał przed powrotem do ojczyzny.

Jak zmiany abolicji podatkowej wpłyną na rozliczenie dochodów uzyskanych za granicą?

Ulga na powrót wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku. Podatnik po powrocie do Polski będzie mógł dokonać odliczenia czterokrotnie. Jego wysokość w pierwszym roku będzie sięgać 50% podatku należnego od roku, w którym dana osoba zdecyduje się przenieść miejsce zamieszkania na terytorium naszego kraju. W drugim roku będzie to 50% podatku należnego obliczanego za pierwszy rok. Z kolei w trzecim i czwartym będzie to 50% podatku należnego obliczanego za poprzedni rok zastosowanej ulgi. Ulga jest stosowana w rozliczeniu rocznym. Nie jest uwzględniana przy poborze zaliczek w trakcie trwania roku. W sytuacji zmiany rezydencji podatkowej w 2021 roku podatnik odliczenie będzie mógł stosować, rozliczając podatek za 2022, 2023, 2024 oraz 2025 rok.

Projekt Polskiego Ładu ma zachęcić wyspecjalizowanych pracowników i przedsiębiorców do powrotu do Polski. To również propozycja dla zagranicznych firm, które mogą być zainteresowane otwieraniem firm na terytorium naszego kraju. Warto przeanalizować swoją sytuację i podjąć dobrą i świadomą decyzję.Bez kategorii

Powrót do listy