Za jakie towary i usługi uzyskasz zwrot podatku VAT z Niemiec

zwrot VAT z Niemiec

Kto może uzyskać zwrot podatku VAT z Niemiec?

Polscy przedsiębiorcy działający w Polsce lub za granicą, ale poza Niemcami i prowadzący transakcje z  kontrahentami niemieckimi mają prawo do zwrotu podatku VAT zapłaconego na terenie Niemiec. Możliwość ta wynika z obowiązujących zasad unikania podwójnego opodatkowania wprowadzonych Dyrektywą Rady 2008/9/WE z dnia 12 lutego 2008 r.. Dyrektywa określa szczegółowe zasady zwrotu podatku od wartości dodanej, a więc określonych towarów i usług, za które przedsiębiorca musiał zapłacić VAT podczas zakupu.

Do zwrotu podatku VAT zapłaconego w Niemczech mają prawo wszyscy przedsiębiorcy i osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą poza Niemcami, ale dokonujący zakupów na potrzeby swojej działalności na terenie Niemiec. Aby spełnić wszystkie warunki obowiązujące przy zwrocie podatku VAT, przedsiębiorca musi być czynnym płatnikiem VAT i nie może korzystać we wskazanym we wniosku okresie z podmiotowego zwolnienia z płacenia podatku VAT.

Warunki uzyskania zwrotu VAT z Niemiec

Aby uzyskać zwrot VAT z Niemiec należy pamiętać, że wnioski składane są do 30 września roku następującego po roku, którego dotyczy wniosek. Na decyzję zwykle czeka się od 4 do nawet 8 miesięcy, dlatego wniosek warto złożyć możliwie jak najszybciej i bezbłędnie. To właśnie chęć uniknięcia błędów i niekorzystnego rozpatrzenia wniosku przez niemiecki urząd podatkowy jest powodem, dla którego warto oddać kwestię rozliczenia w ręce doświadczonej firmy zajmującej się rozliczaniem podatków.

Zgodnie z obowiązującymi zasadami, wnioski o zwrot podatku VAT z Niemiec składa się za okres od 3 miesięcy do 1 roku, przy założeniu że minimalna kwota wnioskowanego zwrotu dla tych okresów wynosi odpowiednio 400 i 50 euro. Co ważne, zwrot zapłaconego podatku VAT dotyczy wyłącznie wybranych towarów i usług – nie każdy przedsiębiorca i osoba pracująca za granicą może uzyskać zwrot podatku za wszystkie transakcje, jakich dokonał na terenie Niemiec.

Za co można uzyskać zwrot podatku VAT w Niemczech?

Na liście towarów i usług, za które można ubiegać się o zwrot podatku VAT z Niemiec znalazły się między innymi sprzęt i wyposażenie dla firmy, pozyskiwane na potrzeby jej prowadzenia i działalności. Firmy mogą ubiegać się także o zwrot podatku VAT za paliwo, opłaty za przejazd autostradą, opłaty parkingowe i inne opłaty drogowe poniesione na terenie Niemiec. Kwestia ta może być szczególnie istotna dla firm transportowych działających w Polsce, ale pracujących przede wszystkim na terenie Niemiec – ponoszone tam koszty z włączonym podatkiem VAT mogą być bardzo wysokie, dlatego w miarę możliwości warto pilnować terminów składania wniosków o zwrot podatku VAT.

Oprócz wspomnianych opłat drogowych, Polacy pracujący za granicą mogą liczyć na zwrot podatku VAT za usługi wynajmu środków transportu, koszty podróży, naprawy środków transportu i zakup części zamiennych wymaganych do jego naprawy. Zwrotowi podlega też VAT poniesiony w ramach zakwaterowania w hotelu i opłat dotyczących wstępu na konferencje, targi, szkolenia, czy wystawy. Z rozwiązania takiego korzystają często osoby przebywające w Niemczech w ramach delegacji. Dla Polaków kupujących za granicą przewidziana jest także możliwość zwrotu podatku VAT z Niemiec za zakup sprzętu elektronicznego i dóbr luksusowych.

Jak wygląda zwrot podatku VAT z Niemiec?

Ubieganie się o zwrot podatku VAT zapłaconego w Niemczech od wymienionych wyżej towarów i usług wymaga wypełnienia właściwej deklaracji VAT-REF i skierowania jej do niemieckiego Bundeszentralamt für Steuer będącego odpowiednikiem naszego Urzędu Skarbowego. Niemiecki urząd podejmuje decyzję o zwrocie podatku i jeśli uzna zwrot za właściwy, przekaże jego wypłatę bezpośrednio na podane konto bankowe.

Nasza firma może zająć się przygotowaniem formalności i wysłaniem dokumentów do niemieckiego urzędu podatkowego w odpowiednim terminie. Sprawdź, jak możemy pomóc ci w odzyskaniu podatku VAT z Niemiec.Niemcy

Powrót do listy