PL

+48 71 799 50 00

BOK@TAX-POL.PL

LOGOWANIE

Wynagrodzenie pracownika w Austrii - 13. i 14. pensja

 dodatkowa pensja pracownicza w austrii

Osoby pracujące legalnie w Austrii mają prawo do różnego rodzaju dodatków do wypłaty. Są to Weihnachtsgeld (inaczej 13-stka, czyli premia świąteczna) i Urlaubsgeld (inaczej 14-stka, czyli premia urlopowa). Jednak aby pracownicy mieli prawo do otrzymania 13 i 14 pensji ich wysokość oraz data wypłacenia muszą być uwzględnione w zbiorowej umowie o pracę (Kollektivvertrag) lub umowie o pracę danego pracownika. Umowa zbiorowa musi być dostępna do wglądu dla każdego pracownika pracującego w danej firmie. Jeśli Kollektivvertrag nie obowiązuje w firmie lub w umowie o pracę danego pracownika nie zawarto informacji na temat 13 i 14 pensji, nie ma on praw do uzyskania tego typu premii, ponieważ zgodnie z prawem obowiązującym w Austrii pracodawca nie ma w takim przypadku obowiązku, aby ją wypłacać.

Weihnachtsgeld – premia świąteczna

Weihnachtsgeld, czyli tzw. 13-stka, to dodatek świąteczny, na który mogą liczyć pracownicy firm, w których związki zawodowe wywalczyły prawo do ich otrzymania. Jak sama nazwa wskazuje, pensja ta wypłacana jest przed świętami, najczęściej jest to listopad, ale wszystko zależy od danej firmy i ustaleń, jakie zostały zapisane w Kollektivvertrag czy też indywidualnych umowach o pracę. Zazwyczaj zbiorowe umowy o pracę stanowią, że wysokość Weihnachtsgeld powinna być taka sama jak wysokość miesięcznego wynagrodzenia. Z tego względu dodatek świąteczny tak często nazywany jest 13 pensją. Stawka ta może być jednak niższa w przypadku gdy pracownik nie był zatrudniony w danej firmie przez cały rok kalendarzowy.

Osoby pracujące np. od 1. czerwca w danej firmie, mogą otrzymać 13-stkę w wysokości maksymalnie połowy miesięcznego wynagrodzenia. Podobna sytuacja ma miejsce w przypadku, gdy pracownik opuszcza daną firmę. Wtedy również przysługuje mu dodatek świąteczny w wysokości adekwatnej do czasu przepracowanego w całym roku kalendarzowym. Jednak gdy pracodawca zwolni pracownika z uzasadnionych przyczyn lub gdy sam pracownik bez uzasadnienia swojej decyzji przedwcześnie zerwie umowę o pracę, prawo do uzyskania Weihnachtsgeld przepada. 

Urlaubsgeld – premia urlopowa

Urlaubsgeld to premia urlopowa, która przez wiele osób nazywana jest 14 pensją. Wszelkie informacje na jej temat każdy pracownik może znaleźć w swojej umowie o pracę lub też zbiorowej umowie Kollektivvertrag. Nie jest to obowiązkowe świadczenie, które każdy pracodawca zmuszony jest wypłacać, dlatego jeśli nie jesteśmy pewni, to warto o to zapytać jeszcze przed podpisaniem umowy o pracę. W zależności od branży i danej firmy wysokość tego typu świadczenia może się znacznie różnić, ponieważ dokładna kwota ustalana jest zawsze przez pracodawcę. Jednak zazwyczaj premia urlopowa ustalana jest na podstawie standardowego wynagrodzenia pracownika w danej firmie.

Termin wypłaty tego dodatku to najczęściej okres letni, gdy większość pracowników korzysta z urlopów. Niektóre firmy oferują czasami możliwość wyboru między zimą lub latem, ponieważ niektóre osoby wolą wykorzystywać urlop w zimie, np. wyjeżdżając do kurortów narciarskich itd. W przypadku zerwania umowy o pracę sytuacja wygląda tak samo jak w przypadku Weihnachtsgeld.  Warto także pamiętać, że Urlaubsgeld i Urlaubsentgeld to dwie różne rzeczy. Urlaubsgeld to dodatek urlopowy, natomiast Urlaubsentgeld to prawo do dalszego wypłacania wynagrodzenia w czasie urlopu (tzw. płatny urlop). Austria

Powrót do listy