PL

+48 71 799 50 00

BOK@TAX-POL.PL

LOGOWANIE

 rozliczenie podatku z austrii

W życiu wielu osób przychodzi taki moment, w którym podejmują decyzję o rozpoczęciu pracy za granicą. Zanim jednak padnie wybór na konkretny kraj, jak i formę zarobku, warto przeanalizować nie tylko koszty utrzymania w danym państwie, warunki zatrudnienia, ale też system podatkowy obowiązujący w określonym kraju. Ten natomiast bywa skrajnie różny nawet dla państw położonych obok siebie. Obecnie dość dużo osób decyduje się na wyjazd zarobkowy do Austrii. To również informacje przydatne osobom, które chcą przenieść do danego kraju swój biznes. Co warto wiedzieć o tamtejszym systemie podatkowym?

Podatek dochodowy i ZUS – podstawowe wartości podatkowe w Austrii

Podatek w Austrii określany jest słowem Einkommensteuer. W przypadku podatku dochodowego jest to stawka progresywna i waha się w zakresie od 0 do 55%. Podstawą do naliczenia podatku dochodowego jest suma dochodu pomniejszona o wydatki związane z kwotą niepodlegającą opodatkowaniu i kosztem uzyskania dochodu. Jednocześnie opodatkowaniu nie podlega m.in. pomoc dla samotnych rodziców, wydatki związane z dojazdami do pracy, alimenty czy zwolnienia chorobowe. Stawki austriackie kształtują się w następujący sposób:

  •       Do 11 000 euro – 0% (kwota wolna od podatku),
  •       11 001-18 000 euro – 20%,
  •       18 001-31 000 – 35%,
  •       31 001-60 000 – 42%,
  •       60 001-90 000 – 48%,
  •       90 001-1 mln euro – 50%,
  •       ponad 1 mln euro – 55%.

Składki ZUS w Austrii opłacają zarówno pracodawcy, jak i pracownicy. Wyjątkiem jest ubezpieczenie wypadkowe opłacane wyłącznie przez pracodawców. Średnie stawki za ubezpieczenie zdrowotne stanowią 7,65%, wypadkowe – 1,2%, od utraty pracy – 6%, a emerytalne – 22,8%, przy czym dla osób dopiero rozpoczynających pracę jest to 18,5%. Ponadto zarówno pracownicy, jak i freelancerzy zobowiązani są do wpłaty 0,5% dochodu brutto do Izby Pracy. Dodatkowo pracownicy płacą 1% dochodu za pomoc mieszkaniową.

O jakich innych podatkach w Austrii warto wiedzieć, planując dłuższy pobyt w tym kraju?

W Austrii obowiązuje jeszcze kilka innych podatków. Jest to m.in. podatek komunalny, który firmy płacą gminie, na której terenie funkcjonują. Obowiązuje też podatek od przeniesienia własności nieruchomości, który zazwyczaj jest stawką ryczałtową na poziomie 3,5% wartości nieruchomości lub 2%, jeżeli transfer ma miejsce pomiędzy krewnymi. W Austrii obowiązuje również podatek od pojazdów, a w zasadzie od ubezpieczenia komunikacyjnego, który jest zależny od mocy silnika pojazdu wyrażonego w kW. Zobowiązanie to płacone jest wraz z ubezpieczeniem pojazdu.

W przypadku prowadzenia firmy w Austrii osoba prawna nie uiszcza typowego podatku dochodowego. Jest to raczej podatek dochodowy specjalnego rodzaju, który dotąd wynosił 25%. Jednak od lipca 2023 roku ma zostać zmniejszony do 24%, a w 2024 roku zgodnie z planami nastąpić ma jego kolejne obniżenie do poziomu 23%.

W sytuacji, jeśli dana osoba jest właścicielem nieruchomości na terenie Austrii, jednak zdecyduje się ją wynająć, w zależności od gminy, na której terenie znajduje się budynek, mogą być różne wymagania co do procesu wynajmu. W przypadku stolicy Austrii obecnie niezbędne jest założenie konta podatkowego online. Z tytułu wynajmu niezbędne będzie uiszczanie też co roku stosownego podatku.

Podatek VAT w Austrii – kiedy można otrzymać zwrot?

VAT, czyli podatek od wartości dodanej jest podatkiem pośrednim od zakupu różnych towarów i usług przez nabywcę końcowego. W zależności od rodzaju produktu w Austrii jego wartość waha się pomiędzy wartością 10 a 20%.

Zwrot podatku VAT w Austrii można uzyskać w przypadku, jeżeli dana osoba ma ukończone 18 lat i mieszka w kraju, który nie należy do Unii Europejskiej. Aby jednak było to możliwe, kwota na fakturze musi być wyższa niż 75 euro.

Czy w Austrii obowiązują jakieś zwolnienia podatkowe i ulgi?

Osoba bez pozwolenia na pobyt i mieszkająca w Austrii krócej niż pół roku jest zobowiązana do zapłacenia podatku zgodnie z obniżoną stawką od dochodu, proporcjonalnie do czasu pobytu. Po sześciu miesiącach jednak wysokość podatku liczona jest w pełnym wymiarze.

Dla dzieci poniżej 18. roku życia mieszkających w Austrii przysługuje roczna ulga podatkowa w wysokości 1500 euro. Ponadto, jeżeli oboje rodziców kwalifikuje się do specjalnego programu Family Bonus Plus, oboje otrzymują 50% sumy wolnej od podatku, czyli 750 euro rocznie. Rodzina, w której obecne są dzieci w wieku od 19 do 24 lat, może też ubiegać się o premię rodzinną plus, co wiąże się z szansą na uzyskanie dodatkowo 500 euro rocznie.

Ponadto w Austrii istnieją różne programy wsparcia wielodzietnych rodzin ubogich. Skorzystać można też z ulg podatkowych na wydatki związane z budową lub przeprowadzanymi remontami. Wspierane są również plany emerytalne oraz ubezpieczenia na życie.

Ulgę podatkową może też uzyskać każdy mieszkaniec kraju, który ponosi nadzwyczajne wydatki. Wiąże się to m.in. z pobytami w szpitalu, kosztami pochówku i innymi nieprzewidzianymi kosztami związanymi z wydarzeniami losowymi. Taka możliwość przysługuje niezależnie od stanu cywilnego, posiadania potomstwa czy wysokości dochodu.Bez kategorii

Powrót do listy