PL

+48 71 799 50 00

BOK@TAX-POL.PL

LOGOWANIE

Jak się rozliczyć, aby dostać zwrot podatku z Austrii?

 kalkulator na rozliczeniu podatkowym

Zastanawiasz się, czy masz prawo do ubiegania się o zwrot podatku z Austrii? Jak rozliczyć dochody, aby go uzyskać? Przeczytaj nasz artykuł, a dowiesz się, co należy zrobić, aby otrzymać zwrot podatku z Austrii i dlaczego warto złożyć wniosek w urzędzie skarbowym.

Kto ma obowiązek rozliczania podatku w Austrii?

Zgodnie z austriackim prawem podatkowym o obowiązku rozliczenia podatku w Austrii decyduje okres zatrudnienia w tym kraju. Osoby, które legalnie pracowały w Austrii przez okres krótszy niż 6 miesięcy, tak naprawdę nie są zobowiązane do składania deklaracji podatkowej. Niemniej jednak rozliczenie podatku w tym kraju może okazać się dla nich korzystne, ponieważ stwarza okazję do ubiegania się o zwrot nadpłaconego podatku. Natomiast dla pracowników zatrudnionych w Austrii przez okres dłuższy niż 6 miesięcy, składanie deklaracji podatkowej jest obowiązkowe. Ubieganie się o zwrot podatku z Austrii może być opłacalne, ponieważ średnia uzyskiwana kwota zwrotu zwykle wynosi ok. 700 euro.

Dokument Lohnzettel

Dokument Lohnzettel, określany również L16, to austriacka karta podatkowa, którą pracownik otrzymuje od swojego pracodawcy po zakończeniu roku podatkowego. Zaświadczenie to jest niezbędne do rozliczenia się z austriackim urzędem skarbowym, ponieważ zawiera szczegółowe informacje o zarobkach pracownika, a także kwotach odprowadzonego podatku i składkach. Pracodawcy mają obowiązek dostarczyć Lohnzettel swoim pracownikom drogą elektroniczną do końca stycznia lub listownie do końca lutego.

Zaświadczenie EU/EWR z urzędu skarbowego

Do rozliczenia i uzyskania zwrotu podatku z Austrii niezbędne jest również dostarczenie zaświadczenia Bescheinigung EU/EWR. Dokument ten służy potwierdzeniu wysokości uzyskanych dochodów w Polsce. Zaświadczenie to wydaje polski urząd skarbowy i należy je dołączyć do kompletu dokumentów nawet wtedy, gdy podatnik nie uzyskał żadnych dochodów w Polsce w danym roku podatkowym. Brak przesłania zaświadczenia EU/EWR może skutkować otrzymaniem przypomnienia od austriackiego urzędu skarbowego lub uniemożliwić poprawne przygotowanie deklaracji podatkowej.

Deklaracja podatkowa Einkommensteuererklärung

Osoba ubiegająca się o zwrot podatku z Austrii musi wypełnić podatkowa Einkommensteuererklärung. Jest to oficjalne zeznanie podatnika o jego dochodach i wydatkach podlegających opodatkowaniu. Po złożeniu kompletu dokumentów w austriackim urzędzie skarbowym wniosek jest rozpatrywany, a w przypadku uzyskania pozytywnej decyzji środki zostają przelane na wskazane przez podatnika konto lub urząd wysyła czek.

System podatkowy w Austrii jest bardzo podobny do tego obowiązującego w Niemczech. Chociaż nie wszyscy pracownicy mają obowiązek rozliczać dochody w tym kraju, to w naszej ocenie ubieganie się o zwrot podatku z Austrii jest bardzo korzystne zwłaszcza w przypadku pracowników zatrudnionych w tym kraju przez krótki okres.Austria

Powrót do listy