PL

+48 71 799 50 00

BOK@TAX-POL.PL

LOGOWANIE

 odzyskanie podatku z niemiec

Czym jest Kindergeld?

Kindergeld to niemiecki dodatek finansowy na dzieci, który mogą otrzymać legalnie tam pracujący rodzice. Wystarczyło spełnić określone warunki, aby móc skorzystać z zasiłku, jednak styczeń 2023 roku położył kres tej praktyce. Polacy coraz częściej zaczęli informować o otrzymaniu odmownej decyzji w kwestii wypłaty Kindergeld. Wpływu na to nie ma zmiana w obowiązujących przepisach w Niemczech, ale ich nowa interpretacja.

Dotąd z zasiłku nie mogły korzystać osoby, które:

  • nie mają statusu podatnika o nieograniczonym obowiązku podatkowym. Status ten otrzymują pracownicy, którzy pracowali na terenie Niemczech minimum pół roku. Krótszy staż pracy był podstawą do odrzucenia wniosku o przyznanie Kindergeld,
  • wnioskują o zasiłek, nie posiadając aktualnych danych w niemieckim urzędzie. Każda zmiana w sytuacji zawodowej bądź rodzinnej powinna zostać zgłoszona w ciągu maksymalnie 30 dni do niemieckiego urzędu. Można to zrobić wysyłając list z niezbędnymi dokumentami, bądź bezpośrednio w placówce. Zgłosić należy każdorazowo utratę pracy, zmianę miejsca zamieszkania i stanu cywilnego, wszelkie zmiany w liście pobieranych zasiłków, a także utratę dofinansowania na dzieci w innych krajach. Wszelkie zaniedbania w kwestii aktualizacji danych, niemiecki urząd potraktuje jako zatajenie prawdy, która stanowi podstawę do odmowy wypłaty Kindergeld.
  • brak odesłania odpowiedniej ankiety aktualizacyjnej tzw. familienkasse. Każda osoba przebywająca legalnie na terenie Niemiec, zobowiązana jest raz do roku wypełnić i odesłać specjalną ankietę aktualizacyjną. Jeśli nie zrobi tego w ciągu 8 tygodni od jej otrzymania, prawo do Kindergeld zostaje wstrzymane. Ponadto niemiecki urząd może zażądać zwrotu wypłat świadczenia od ostatniego okresu poprawnie wypełnionego familienkasse. W skrajnych przypadkach, kiedy wnioskodawca nie odpowiada na pisemne wezwania urzędu, może on zostać pociągnięty do odpowiedzialności karnej za wyłudzenie.

Jakie są powody wstrzymania Kindergeld?

Jak wspominaliśmy, nie zmieniły się niemieckie przepisy, a jedynie sposób ich interpretacji. Odtąd z odmową wniosku możesz spotkać się wtedy, kiedy pracujesz w Niemczech na podstawie dokumentu A1, równocześnie pobierając Polski zasiłek 500+. Wstrzymanie zasiłku Kindergeld dotyczy osób, które dopiero starają się o dofinansowanie, ale także tych, które do tej pory pobierały zasiłek.

Jeśli na stałe pracujesz w Niemczech, nie musisz obawiać się, że urząd odrzuci Twój wniosek o wypłatę świadczenia. Możesz także starać się o niego ponownie w sytuacji, kiedy posiadasz dziecko, które ukończyło 18 lat i tym samym straciło prawo do pobierania zasiłku 500+ w Polsce.

 

Jeśli masz dodatkowe pytania dotyczące wypłaty niemieckiego zasiłku bądź potrzebujesz pomocy w skompletowaniu niezbędnych dokumentów, warto skonsultować się ze specjalistami, którzy pomagają Polakom wyjeżdżającym za granicę uzyskać dodatkowe świadczenia finansowe.Niemcy

Powrót do listy