PL

+48 71 799 50 00

BOK@TAX-POL.PL

LOGOWANIE

O czym należy pamiętać rozpoczynając pracę w Holandii

 praca w Holandii - o czym pamiętac

Holandia to kraj wdzięcznie nazywany Królestwem Niderlandów. Mimo niewielkiej powierzchni jaką Holandia zajmuje, porównywalna do naszego województwa mazowieckiego, zamieszkuje tam aż 17 milionów ludzi ! Największym miastem jest Amsterdam, będący stolicą, kolejno Rotterdam, Haga, Utrecht i Eindhoven.

Na terenie Holandii zamieszkuje bardzo wiele imigrantów, różnych narodowości. Znajomość języka angielskiego powinna nam więc wystarczyć do sprawnego komunikowania się i załatwiania spraw w instytucjach publicznych, mimo iż oficjalnym językiem urzędowym jest tam niderlandzki. Holendrzy są narodem tolerancyjnym, charakteryzującym się dużym szacunkiem do drugiego człowieka.

 

Praca w Holandii

Holenderski rynek pracy dla wszystkich obywateli Unii Europejskiej, w tym także Polaków został otworzony w 2007 roku.  Pod koniec roku 2013 łączna liczba osób zatrudnionych w Holandii wyniosła 7,7 miliona. Holenderski rynek pracy oferuje wiele ofert dla niewykwalifikowanych pracowników fizycznych. Szukając pracy, może więc przebierać w ogłoszeniach z branży produkcyjnej, a więc przy pakowaniu towarów, czy pracy w magazynie. W dalszym ciągu poszukiwane są osoby, które mogą zadbać o uprawiane warzywa czy słynne na cały świat tulipany.

Szukając pracy za granicą możemy zrobić to samodzielnie, szukając zatrudnienia u zagranicznego pracodawcy bądź założyć własną działalność. Jednak najbezpieczniej jest  zdecydować się albo na pośrednictwo polskiej firmy /na skierowanie do pracy – wówczas pracodawcą jest lokalna firma w Holandii bądź na podpisanie umowy z agencją pracy – wtedy to ona jest naszym pracodawcą.

W Holandii płaca minimalna jest weryfikowana dwa razy w roku: w styczniu i w lipcu. Wysokość stawki minimalnej jest zależna od wieku. Wynosi ona:

 • dla osób pomiędzy 15, a 23 rokiem życia – stopniowo co roku zwiększa się stawka minimalna, aby w wieku 23 lat dojść do kwoty podstawowej,
 • dla osób powyżej 23 roku życia – pracujących 36h/ tygodniowo minimum 9,58 euro/h brutto, a dla osób pracujących 40h tygodniowo – 8,63 euro/h brutto

Polak wykonujący prace nie wymagającą specjalnych kwalifikacji zawodowych powinien zarobić około 9euro/h brutto. Fachowcy tacy jak spawacze mogą liczyć nawet na 13euro za godzinę pracy, oczywiście brutto.

 

Czas pracy w Holandii

Przepisy określające czas pracy są różne w zależności od konkretnego sektora gospodarki, ale mają wspólną podstawę prawną. Dziennie pracownik, nie może pracować dłużej niż 12 godzin, a tygodniowo nie może przekroczyć 60 godzin. Taki rozkład godzin pracy nie może jednak być notoryczny. W rozliczeniu miesięcznym, maksymalny czas pracy nie może przekraczać średnio 55 godzin tygodniowo, natomiast w rozliczeniu 16 tygodniowym, maksymalny czas pracy nie może wynosić więcej niż 48 godzin tygodniowo. Na kształt współpracy wpływają również układy zbiorowe pracy, a więc zbiór przepisów i zaleceń uzgodnionych pomiędzy pracodawcami z konkretnego sektora, a związkami zawodowymi. W układzie zbiorowym zawarte są także postanowienia związane z urlopem i wynagrodzeniem. Możemy również znaleźć pracę bez pomocy pośrednika. Na stronie EURES znajdziemy ogłoszenia o pracę i wiele ciekawych informacji na temat związane z zatrudnieniem w Unii Europejskiej. Ogłoszeń możemy też szukać na portalach internetowych specjalizujących się w ofertach pracy bądź na stronach konkretnych przedsiębiorstw.

 

Meldunek, Rejestracja auta, BSN w Holandii

Dłuższy wyjazd do pracy do Niderlandów związany jest z potrzebą zameldowania się, jako rezydent. Jeśli przyjechaliśmy do Holandii własnym samochodem musimy zgłosić auto i zapłacić za nie podatek drogowy. W tym celu musimy udać się do Rijksdienst voor het Wegverkeer – Urzędu ds. ruchu drogowego. Możemy podjąć decyzję czy zostajemy przy naszych tablicach czy wymieniamy je na holenderskie. Opłaty za poruszanie się samochodem po kraju wynoszą od 50 do 150euro miesięcznie. Przy wyjeździe na krótki okres czasu możliwe jest zwolnienie z podatku drogowego, jednak trzeba złożyć odpowiedni wniosek. Warto zapoznać się z dokładnymi opłatami za samochód, gdyż można zapłacić wysoką grzywnę za brak opłat.

Jeśli zdecydowaliśmy się na zatrudnienie u holenderskiego pracodawcy, po przyjeździe do kraju niezbędne jest się skontaktowanie z urzędem gminy i umówienie się na spotkanie w sprawie uzyskania numeru ewidendycjno – podatkowego BSN (bądź SOFI, jeśli nie posiadamy meldunku w Holandii).  Numer BSN jest nam potrzebny do podjęcia pracy, kupna bądź wynajmu mieszkania, zapisu dzieci do szkoły i korzystania z opieki medycznej.  Meldując się należy wybrać pomiędzy mieszkańcem a osobą przebywającą czasowo. Różni się to jedynie długością planowanego pobytu w Holandii. Osoby planujące pobyt dłuższy niż 4 miesiące powinny być zarejestrowane jako, mieszkaniec. Do rejestracji potrzebujemy wówczas oprócz dowodu potwierdzającego naszą tożsamość, umowę najmy bądź kupna mieszkania w Holandii. Mamy wtedy obowiązek płacenia podatków, ale zyskujemy także możliwość zapisania się do spółki mieszkaniowej, możliwość posłania dziecka do szkoły, a także szanse na ubieganie się o dodatek mieszkaniowy.

Wszelkie zmiany dotyczące naszego miejsca zamieszkania należy zgłaszać do urzędu gminy. Jedynie osoby o statusie osób przebywających czasowo są zwolnione z tego obowiązku.  Numer BSN przyznawany jest jednokrotnie i w razie kolejnego pobytu w Holandii możemy się nim również posługiwać.

 

Ubezpieczenie zdrowotne w Holandii

Kolejną istotną formalność, niezbędną do pracy i pobytu w Holandii jest zakup holenderskiego ubezpieczenia zdrowotnego. Jest to wymagane nawet w przypadkach gdy pracuje się tylko w Holandii i płaci tam podatki. Oczywiście są wyjątki, takim są osoby, któree mają poświadczony w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych formularz A1, czyli osoby zatrudnione przez polską agencję pracy tymczasowej i oddelegowane do pracy w Holandii u zagranicznego klienta agencji.

 

Holenderskie umowy

W  Holandii legalnym jest zawarcie umowy dotyczącej szczegółów zatrudnienia w formie ustnej. Pomimo to lepiej jest się zabezpieczyć i wszelkie kwestie mieć na piśmie. Polacy w Holandii zatrudniani są najczęściej na podstawie:

 • umowy na czas określony
 • umowy na czas nieokreślony
 • umowy na wezwanie
 • umowy z biurem pośrednictwa pracy

Przy zawieraniu umowy bezterminowej zakładamy z góry, że okres zatrudnienia będzie trwał do momentu wypowiedzenia umowy przez jedną ze stron.  Umowa na wezwanie ustala, że pracownik musi zjawiać się na wezwanie pracodawcy. Dotyczy to najczęściej robót sezonowych.  Wynagrodzenie jest wówczas wypłacane za rzeczywiście przepracowane godziny.

Możemy prosić o podpisanie umowy w kilku językach, ważne, jest abyśmy rozumieli co jest przedmiotem umowy i znali jej treść.

Umowa pisemna powinna zawierać następujące dane:

 • imię, nazwisko i adres pracownika
 • imię, nazwisko/ nazwę i adres pracodawcy
 • miejsce wykonywania pracy
 • stanowisko pracy wraz z opisem pracy
 • datę rozpoczęcia pracy
 • czas trwania umowy (jeśli jest ona na czas określony)
 • dodatek urlopowy i sposób w jaki jest on wyliczany
 • normalny czas pracy (tygodniowy i dzienny)
 • wynagrodzenie i termin jego zapłaty
 • udział w systemie emerytalnym
 • informację czy jest to umowa z agencją zatrudnienia,
 • jeśli dotyczy to umowę zbiorową
 • okres próbny (maksymalnie trwający 2 miesiące)
 • czas wypowiedzenia wraz z informacją, w jaki sposób jest liczony.

 

Urlopy w Holandii

Zgodnie z prawem, które obowiązuje w Holandii, pracownikowi przysługuje minimum urlopu. Wzór wygląda następująco : 4x (ilość godzin pracy w tygodniu). Przy 40h tygodniu pracy zatrudnionemu przyznane jest minimum 20 dni urlopu rocznie. Prawo do wykorzystania dni wolnych od pracy dostaje się stopniowo. Urlop przysługuje więc proporcjonalnie do przepracowanego czasu, np. po 3 przepracowanych miesiącach należy się nam 6 dni wolnych od pracy. Możemy jednak wykorzystać urlop wcześniej, pod warunkiem, że pracodawca wyrazi na to zgodę. Raz w roku pracownikowi przysługuje coś takiego, jak dodatek urlopowy. Wynosi on 8% płacy brutto.

 

Zasiłki i zwrot podatku z Holandii

Pracując w Niderlandach warto rozeznać się w korzyściach, jakie przysługują osobom tam zarabiającym. Do takowych należy m.in. świadczenie rodzinne przysługujące rodzicom, ulgi i zwolnienia podatkowe, m.in. odliczenia dotyczące dojazdów do pracy, odliczania odsetek od kredytów mieszkaniowych, możliwość odliczenia wydatków związanych z utrzymaniem i opieką nad dziećmi, z opieką medyczną, darowiznami, a także edukacją.  System holenderski przewidział specjalną ulgę podatkową dla cudzoziemców. Mogą obniżyć podstawę opodatkowania do 30%.

Zwrot podatku przysługuje osobom, które były legalnie zatrudnione w Holandii i miały odprowadzane zaliczki na podatek dochodowy przekraczający obowiązkowy podatek w stosunku do osiągniętego dochodu lub kwalifikują się na doliczenie ulg podatkowych. Wnioski o takowy zwrot należy złożyć w holenderskim urzędzie skarbowym przez cały rok. Rozliczenia za okres pracy w Holandii można wykonać do 5 lat wstecz.

Aby mieć prawo do ulg, musimy wykazać ogólnoświatowe dochody w tym również te uzyskany w Polsce. Aby kwota zwrotu była większa należy doliczyć ulgi na dzieci, rozliczenie rozłąkowe, wspólne, odliczenie kosztów edukacji, leczenia, ulgę dla samotnego rodzica. Urząd Skarbowy w pierwszej kolejności dokonuje weryfikacji danych zawartych w naszej deklaracji, a następnie wystawia kolejną wstępną, później dopiero ostateczną decyzją dotyczą zwrotu podatku. Taka decyzja zawiera kwotę, jaką podatnik otrzyma z urzędu bądź informację o niedopłacie, która podatnik musi uregulować w Urzędzie Skarbowym

Rozliczenia z pracy możemy dokonać na podstawie zaświadczenia o wynagrodzeniu i odprowadzanej ilości podatku – jaaropgaafu. Osoba ubiegająca się o zwrot podatku powinna posiadać formularz zawierający dane konta, na które ma zostać przelany zwrot podatku, oraz upoważnienie za pomocą którego agent podatkowy będzie mógł kontaktować się z urzędem Skarbowym w Holandii i monitorować przebieg sprawy.

W Holandii niestety dla młodych ludzi, istnieje uregulowany prawnie system, według którego pracodawca, może wypłacać pracownikowi, który nie ukończył 22 roku życia, znacznie niższą pensję. Ma to na celu zachęcenie młodzieży do nauki, a nie do pracy. Władze tym sposobem, chcą zmotywować młodych pracowników do lojalnej i długoletniej współpracy z pracodawcą. Wzrost pensji idący w parze z wiekiem i wzrostem zatrudnienia, ma sprawiać, że osoby zatrudnione w danej firmie mają mniej chętnie zmieniać pracę. Istnieje także przekonanie, że starsi pracownicy lepiej wykonują swoją pracę, są bardziej wykwalifikowani i przede wszystkim odpowiedzialniejsi od swoich młodszych kolegów, dlatego zasługują na wyższe wynagrodzenie.

 

Służba zdrowia w Holandii

Tak jak w przypadku pozostałych państw Unii Europejskiej, gdy wyjeżdżamy za pracę do Holandii, aby móc skorzystać ze świadczeń zdrowotnych potrzebna jest nam Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego. Zaświadcza ona, iż jesteśmy ubezpieczeni. By wyrobić taką kartę należy udać się do odpowiedniego naszemu miejscu zamieszkania oddziału NFZ lub wypełnić internetowy formularz. Karta ta przestaje być ważna, gdy podejmiemy pracę u holenderskiego pracodawcy.

Holenderski pracodawca nie ma obowiązku odprowadzania składek zdrowotnych na rzecz pracownika. Aby mieć dostęp do służb medycznych należy opłacać prywatne ubezpieczenie, którego cena waha się pomiędzy 95, a 120 euro. Takową polise wykupujemy w towarzystwie ubezpieczeniowym. Dzieci do 18 roku życia są ubezpieczone bezpłatnie w ramach polisy rodzica, wystarczy je tylko zgłosić.

Osoby mieszkające w Holandii chcąc mieć dostęp do opieki zdrowotnej powinny się zarejestrować u lekarza ogólnego, noszącego nazwę Huisarts. W razie problemów zdrowotnych jest on naszym pierwszym kontaktem. Mamy prawo wybrać sobie lekarza, lecz wybór jest ograniczony do przychodni znajdujących się w okolicy naszego miejsca zamieszkania. Jeśli wystąpi potrzeba leczenia przez lekarza specjalistę, wówczas dostajemy od lekarza ogólnego odpowiednie skierowanie. W nagłych przypadkach jest możliwość wizyty u lekarza w godzinach wieczornych czy w weekendy. W tym celu należy skontaktować się telefonicznie z lekarzem pierwszego kontaktu. To on udzieli nam informacji o dyżurujących placówkach. Osoby, które posiadają ubezpieczenie w Holandii poprzez fundusz ubezpieczenia zdrowotnego, dla nich leczenie u lekarza ogólnego i wizyta u specjalisty, do którego dostały skierowanie są bezpłatne.

 

Nauka języka niderlandzkiego

Język angielski co prawda jest językiem, którym bez problemu się porozumiemy w Holandii, jednak to znajomość języka niderlandzkiego ułatwi nam sporo codzienne poruszanie się po mieście czy wyprawy na zakupy. Najłatwiej naukę zacząć od nauki podstawowych zwrotów grzecznościowych.  W momencie kiedy myślimy poważnie o nauce języka, należy zwrócić się do urzędu zamieszkiwanej przez nas gminy.  Organizują one kursy integracyjne, które poza podstawami językowymi dostarczają wiedzę o życiu w Holandii.  W tym samym urzędzie dowiemy się o możliwości odbycia i refundacji kursu odbywanego w ośrodku nauki języka ROC.Holandia

Powrót do listy