PL

+48 71 799 50 00

BOK@TAX-POL.PL

LOGOWANIE

Nie jesteś zameldowany w Holandii? Sprawdź, do kiedy możesz rozliczyć dochody!

 rozliczenie i zwrot podatku z holandii

Kogo określa się mianem rezydenta podatkowego i dlaczego jest to ważne?

W 2016 roku w Holandii wprowadzono zmianę określenia rezydencji podatkowej. Na jej podstawie prawo rezydenta podatkowego przysługuje osobie, która na terenie tego państwa uzyskała co najmniej 90% przychodów. Zdobycie takiego statusu gwarantuje skorzystanie z ulg podatkowych.

Zmiany skomplikowały procedurę ubiegania się o zwrot podatku. Polacy zobowiązani są do przedstawienia w holenderskim urzędzie skarbowym zaświadczenia o dochodach spoza ich kraju. Chcąc je otrzymać, trzeba będzie rozliczyć się z podatku w Polsce. Powoduje to wydłużenie czasu oczekiwania na zwrot. W przypadku braku zaświadczenia holenderski urząd skarbowy potraktuje podatnika jako nieholenderskiego rezydenta podatkowego. Oznacza to niższy zwrot podatku.

Czy warto się rozliczyć w Holandii?

Należy to zrobić, ponieważ w przypadku pracy sezonowej, można liczyć na duży zwrot należności, natomiast gdy nie została przekroczona kwota wolna od podatku, można uzyskać zwrot całego zapłaconego podatku. W 2021 Holandia ustanowiła kwotę wolną od zapłaty na poziomie 50 000 euro.

Kiedy rozliczenie podatkowe jest obowiązkowe?

Każda osoba pracująca legalnie na terenie Holandii, nawet bez meldunku, musi rozliczyć się gdy:

  • Belastingdienst (holenderski urząd skarbowy) wysyła pismo wzywające podatnika do rozliczenia się. Takie pismo otrzymuje każdy, kto musi dopłacić do podatku, albo należy mu się jego zwrot.
  • Obowiązek rozliczenia się nakładany jest na podatnika, w przypadku którego zwrot przekracza 16 euro.
  • W przypadku, kiedy do podatku należy dopłacić co najmniej 48 euro. Ma to miejsce wtedy, gdy całoroczne zaliczki są zbyt małe, co do wyliczonej wartości podatku.

Jaki jest termin składania zeznania podatkowego?

W holenderskim prawie podatkowym zapisane są dwa terminy rozliczeniowe:

  • 1 maja (dla osób zameldowanych w Holandii),
  • 1 lipca (dla osób niezameldowanych).

W przypadku niezłożenia zeznania w terminie holenderski urząd skarbowy wyśle pismo ponaglające. Od momentu, jego otrzymania mamy 10 dni na dostarczenie wymaganych dokumentów. W przeciwnym wypadku grozi grzywna w wysokości do 5278 euro.

Jaki formularz należy wypełnić?

Kluczowy wpływ na rodzaj i rezultat zeznania podatkowego ma okres zameldowania w Holandii. Przygotowując deklarację podatkową, należy zwrócić szczególną uwagę na pytanie dotyczące meldunku w tamtym kraju. W zależności od jego rodzaju, powinniśmy dobrać odpowiedni formularz podatkowy:

  • formularz P – dla osób zameldowanych cały rok w Holandii,
  • formularz M – dla osób, które zameldowały lub wymeldowały się w trakcie roku,
  • formularz C – dla osób bez meldunku.

Jakie dokumenty są niezbędne do rozliczenia podatku?

Potrzebny będzie tzw. jaaropgave/jaaropgaaf(funkcjonują obie nazwy), czyli zaświadczenie, które otrzymujemy od pracodawcy o uzyskanych dochodach. Kolejnym dokumentem jest salaris, czyli odcinek, który jest dołączany do wypłaty (w formie papierowej bądź elektronicznej). Przedstawia on informację dotyczące: dochodu, wielkości podatku, a także składek ubezpieczeniowych.

Następnie należy pobrać w polskim urzędzie skarbowym formularz UE/WE, który poświadcza wszystkie uzyskane dochody w danym roku. Jest on niezbędny dla holenderskiego Belastingdienst do ustalenia, czy przysługują nam ulgi podatkowe. Innymi wymaganymi dokumentami są: kopia polskiego zeznania podatkowego, czyli PIT 36 z załącznikiem ZG, ksero dowodu osobistego i dane konta bankowego. Należy pamiętać, że holenderski urząd skarbowy weryfikuje, czy podany przez nas numer konta jest aktywny i czy jesteśmy jego właścicielem bądź współwłaścicielem.

Rozliczenie podatku trwa średnio ok. 6 miesięcy, a wysokość zwrotu uzależniona jest od indywidualnej sytuacji podatnika. Należy pamiętać, że każda osoba, która chce rozliczyć podatek w Holandii i nie była tam zameldowana cały rok bądź w ogóle miała tam meldunku, musi rozliczyć się również w Polsce, nawet jeśli nie miała żadnego dochodu.Holandia

Powrót do listy