PL

+48 71 799 50 00

BOK@TAX-POL.PL

LOGOWANIE

 kwota wolna od podatku rozliczenie dochodów z zagranicy 2020

Kwota wolna od podatku daje możliwość podatnikowi na odzyskanie nawet całej zaliczki na poczet podatku dochodowego lub pozwala nie wnosić zaliczek. Wysokość kwoty od podatku obecnie jest uzależniona od wysokości otrzymywanego dochodu – na zasadach ogólnych, czyli dwustopniowej skali podatkowej. 

W rozliczeniu PIT za lata 2020/2021 nie musimy odprowadzać podatku, jeśli osiągnęliśmy status kwoty wolnej od podatku. Nowe przepisy obowiązują od 1 stycznia 2020, dlatego warto wiedzieć czy jako podatnik musisz odprowadzić podatek dochodowy do Urzędu Skarbowego.

Kwota wolna od podatku – co to jest? 

Niemal każda osoba, która osiąga w Polsce dochody, musi płacić podatek od zarobionej kwoty. Kwota podatku od osób fizycznych czy od osób prawnych będzie się jednak różniła, a niektórzy będą zupełnie zwolnieni z ponoszenia kosztów. W 2020 roku pojawiły się jednak nowe wytyczne związane z rozliczeniem PIT i wyliczania kwoty wolnej od podatku

W Polsce każda osoba, która uzyskała dochód w ramach pracy na umowę o pracę, zlecenie czy dzieło ma obowiązek w rocznej deklaracji PIT wykazać jego wysokość, a także obliczyć wysokość podatku, jaki musi dopłacić do Urzędu Skarbowego. Warto jednak pamiętać o zaliczkach na poczet podatku, które są odprowadzane z umów. Jednakże podatnik nie musi wyliczać wysokości podatku w momencie, jeśli jego dochód nie przekroczył ustalonej kwoty wolnej od podatku. Oznacza to, że jego dochód został zwolniony z dodatkowego opodatkowania. 

Krótko ujmując kwota wolna od podatku to suma rocznych dochodów, które nie przekraczają ustalonej odgórnie kwoty, od której nie jest wymagane płacenie podatku. To, ile faktycznie wyniesie kwota wolna od podatku, jest uzależnione od dwustopniowej, progresywnej skali podatkowej. 

Wysokość kwoty wolnej od podatku od 2020 roku 

W 2021 roku kwota wolna od podatku wynosi 8 tysięcy złotych, ale skorzystać z niej mogą tylko niektórzy. Pełna kwota wolna od podatku dotyczy osób, które w 2020 roku zarobiły nie więcej niż 13 tysięcy złotych. Jeśli dochód przekroczył tę sumę, kwota wolna od podatku będzie stosunkowo mniejsza, w zależności od wyliczeń przeprowadzonych w złożonej deklaracji PIT. 

Warto również zwrócić również uwagę na to, że w 2021 mamy najwyższą kwotę wolną od podatku. Do tej pory wynosiła około 6 tysięcy złotych. 

Jak obliczyć kwotę wolną od podatku? 

Wysokość przysługującej kwoty wolnej od podatku będzie zależała od wysokości wykazanych w rocznym PIT uzyskanych dochodów, a także wszystkich ulg podatkowych, które obniżają podstawę opodatkowania. Kwota wolna od podatku za lata 2020/2021 jest wyliczana według następujących danych: 

  • Jeśli dochód z poprzedniego roku osiągnął 8 tysięcy złotych, to całość jest zwolniona z podatku dochodowego. 
  • Dochód uzyskany za rok 2020, który nie przekroczył 13 000, pozwala na osiągnięcie kwoty wolnej od podatku w zakresie 3 091 do 8 000. 
  • Jeśli zarobki za rok poprzedni nie przekroczyły kwoty 85 528 zł, to kwota wolna od podatku to dolny pułap 3 091 zł. 
  • Dochód, który w roku poprzednim przekroczył 127 tysięcy oznacza, że podatnik nie został zwolniony z konieczności opłacenia podatku i nie może odliczyć kwoty wolnej od podatku. 

Kiedy nie musisz płacić podatku dochodowego? 

Podatku dochodowego nie muszą płacić osoby, które za rok poprzedni nie uzyskały przychodu przekraczającego 8 tysięcy złotych. Oprócz tego osoby poniżej 26. roku życia są zwolnione z konieczności opłacania podatku. 

Pomimo jasnych reguł rozliczania deklaracji PIT za rok poprzedni, wiele osób ma problem z obliczeniem kwoty wolnej od podatku. Warto zatem skorzystać z usług profesjonalnej firmy, która na podstawie przesłanych dokumentów rozliczy roczną deklarację PIT, uwzględniając tym samym uzyskany dochód, jak i przysługujące ulgi podatkowe. Dotyczy to zarówno dochodu uzyskanego w kraju, jak i tego, który zarobiliśmy za granicą, ale rozliczamy go w Polsce.Bez kategorii

Powrót do listy