PL

+48 71 799 50 00

BOK@TAX-POL.PL

LOGOWANIE

Komu przysługuje dodatek do ubezpieczenia zorgtoeslag

 rozliczenie podatku

Zgodnie z obowiązującym w Holandii prawem, od 2007 roku każdy, kto podejmuje zatrudnienie na terenie kraju jest zobowiązany do wykupienia ubezpieczenia w jednej z miejscowych firm ubezpieczeniowych. To jedyny sposób, by zagwarantować sobie podstawowe świadczenia zdrowotne i opiekę w razie wypadku, także w pracy – w przeciwieństwie do Polski, w Holandii nie istnieje obowiązek pracodawcy do odprowadzania składek na ubezpieczenie zdrowotne. Decyzja o wprowadzeniu takiego rozwiązania oznacza, że pracownik otrzymuje na rękę wyższe wynagrodzenie, ale ma to i swoją cenę – o ubezpieczenie trzeba zadbać samodzielnie, pamiętając o regularnym opłacaniu kolejnych składek. Istnieje jednak pewne rozwiązanie – dodatek do ubezpieczenia zorgtoeslag wypłacany osobom o najniższych zarobkach. Komu przysługuje, jakiej jest wysokości i jak należy o niego wnioskować?

 

Ubezpieczenie w Holandii – dodatek do ubezpieczenia Zorgtoeslag

Dodatek do ubezpieczenia zdrowotnego jest w Holandii jednym z ciekawszych sposobów na wspomaganie finansowe pracowników, którzy przy niskich zarobkach muszą zgodnie z prawem samodzielnie zadbać o opłatę swoich składek na ubezpieczenie zdrowotne. Rozwiązanie takie jest dostępne dla wszystkich, którzy pracują legalnie w Holandii i odprowadzają składki na ubezpieczenie, przy czym należy pamiętać że wysokość dofinansowania, a nawet sam fakt jego wypłacenia są ściśle uzależnione od osiąganych dochodów. Im wyższe, tym mniejsza szansa na przyjęcie wniosku przez holenderski urząd skarbowy.

Dodatek do ubezpieczenia Zorgtoeslag jest wypłacany na podstawie prognozy na dany rok lub w formie jednorazowego wyrównania za poprzedni rok podatkowy. Każdy, kto pobierał już dodatek do ubezpieczenia Zorgtoeslag otrzymuje pod koniec roku kalendarzowego prognozę na kolejny rok, dzięki czemu ponowna procedura ubiegania się o Zorgtoeslag nie jest wymagana. Co ciekawe z punktu widzenia obowiązkowych rozliczeń podatkowych, osoba pobierająca Zorgtoeslag otrzymuje po każdym roku podatkowym tzw. definitywne wyliczenie dodatku “Zorgtoeslag beschikking Definitieve berekening” za rok poprzedni, na którym może być ujęty częściowy zwrot zbyt wysokiego dodatku.

Komu przysługuje dodatek do ubezpieczenia Zorgtoeslag?

rodzina

Obowiązujące w Holandii przepisy dotyczące legalnego zatrudnienia i obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego przewidują, że dodatek Zorgtoeslag przyznawany jest przez holenderski Urząd Skarbowy osobom o najniższych dochodach, pracującym legalnie na terenie Holandii i posiadającym opłacone podstawowe ubezpieczenie zdrowotne. Aby otrzymać taki dodatek należy złożyć wcześniej w Urzędzie Skarbowym odpowiedni dokument potwierdzający opłatę składki na ubezpieczenie zdrowotne, salaris, czyli ostatni pasek wypłaty od holenderskiego pracodawcy oraz kopię holenderskiej polisy ubezpieczeniowej. Zależnie od wysokości osiąganych dochodów, wniosek o dodatek do ubezpieczenia zdrowotnego Zorgtoeslag może zostać przyjęty lub odrzucony.

 

Wysokość dodatku do ubezpieczenia Zorgtoeslag jest uzależniona jest osiąganych dochodów brutto oraz tego, czy w danym roku podatkowym posiadało się partnera fiskalnego. Według danych za ostatni rok, maksymalna kwota dodatku przyznawana jest osobom, którym nie udało się osiągnąć dochodów wyższych niż 20500 € (liczonych jako dochód łączny, osiągnięty we wszystkich krajach, w których podejmowało się w danym roku pracę zarobkową). Dodatek może być wypłacany jedynie za poprzedni rok podatkowy, pod warunkiem że wniosek został złożony do końca sierpnia następującego po nim roku kalendarzowego. Wnioski za 2018 rok będą więc oficjalnie przyjmowane do 31 sierpnia 2019. To ostatnia okazja, by odzyskać należy pracownikowi dodatek do ubezpieczenia Zorgtoeslag.

 

Wysokość standardowej składki ubezpieczenia zdrowotnego to około € 92 za miesiąc. Dla pracowników, których pracodawcy nie odprowadzają składek ubezpieczeniowych i których zarobki nie przekraczają wspomnianej wcześniej kwoty rocznie, składka taka może okazać się dość wysoka. Wprowadzony w Holandii dodatek do ubezpieczenia zdrowotnego Zorgtoeslag ma za zadanie rozwiązać problem osób najbardziej narażonych na brak ubezpieczenia z powodu zbyt niskich zarobków – jego wysokość może wynieść nawet € 99 miesięcznie, co jest kwotą wyższą niż najniższa składka na ubezpieczenie i co pozwala na wykupienie najbardziej odpowiadającego pracownikowi pakietu ubezpieczenia.

 

Wprowadzając dodatek do ubezpieczenia zdrowotnego, Holandia rozwiązała problem darmowej opieki zdrowotnej w kraju – ci, których nie stać na leczenie prywatne mogą odprowadzać składki i liczyć na zwrot ich kosztów z Urzędu Skarbowego. Wystarczy jedynie pamiętać o złożeniu wniosku i dopilnować, by dostarczone do urzędu dokumenty wskazywały wyraźnie na przysługujące prawo do dodatku – by go uzyskać nie trzeba nawet mieszkać na stałe w Holandii, a jedynie pracować tam w danym roku podatkowym.Holandia

Powrót do listy