PL

+48 71 799 50 00

BOK@TAX-POL.PL

LOGOWANIE

Jakie podatki odprowadzasz za pracę w Niemczech

 jakie podatki płacisz za pracę w niemczech

Jakie podatki odprowadzasz za pracę w Niemczech? 

Podstawowym podatkiem dochodowym w Niemczech jest Einkommensteuer, płacony przez wszystkich pracowników zatrudnionych do pracy legalnej, uzyskujących dochody na terenie kraju lub posiadających na terenie Niemiec miejsce stałego zamieszkania lub pobytu i uzyskujących dochód za granicą. Na podatek dochodowy Einkommensteuer składają się trzy różne rodzaje podatków od wynagrodzenia:

Podatek dochodowy Lohnsteuer

Lohnsteuer jest podatkiem dochodowym potrącanym od wynagrodzenia pracowników zatrudnionych legalnie, a jego wysokość zależy od osiąganych dochodów i obowiązujących w Niemczech progów podatkowych. Każdy pracownik jest zobowiązany do złożenia na koniec roku kalendarzowego właściwie wypełnionej, rocznej deklaracji wszystkich uzyskanych w przeciągu roku dochodów – na jej podstawie wyliczany jest podatek należny oraz zapłacony przez pracownika w ciągu całego roku. Jeśli kwota odprowadzona będzie większa, niż suma podatku należnego, otrzymasz zwrot nadpłaconego podatku. 

Rozliczenie podatku w Niemczech można uzyskać także z małżonkiem, samodzielnie jako osoba niezamężna czy też jako student – sprawdź, czym różnią się te sytuacje.

Podatek kościelny Kirchensteuer

Drugim elementem podatku dochodowego w Niemczech jest tzw. podatek kościelny, Kirchensteuer, płacony przez pracowników mieszkających w Niemczech i deklarujących przynależność do określonej religii. Wysokość podatku kościelnego może wahać się od 8-9% w zależności od Landu i jest wyliczana proporcjonalne do Lohnsteuer. W przypadku Polaków pracujących w Niemczech, odprowadzanie podatku kościelnego z uzyskanych dochodów jest obowiązkowe – przed podjęciem pierwszego zatrudnienia w Niemczech pracownik powinien zadeklarować przynależność do kościoła katolickiego, lub innego, jeśli przynależy do innego wyznania. 

Czynnikiem decydującym o konieczności złożenia deklaracji przynależności do religii jest, w przypadku kościoła katolickiego, fakt przyjęcia chrztu. Fakt ten jest sprawdzany przez niemiecki Urząd Skarbowy, a w razie niezadeklarowania przynależności do kościoła Kościelny Urząd Podatkowy może wystosować pismo do polskiej parafii o wystąpieniu pracownika z Kościoła. 

Podatek solidarnościowy Solidaritätszuschlag

Ostatnim elementem podatku dochodowego w Niemczech jest tzw. podatek solidarnościowy, którego celem jest likwidowanie różnic w rozwoju Landów na wschodzie i zachodzie kraju. Podatek ten został wprowadzony po zjednoczeniu Niemiec i obecnie jego stawka to 5,5% w stosunku do podatku dochodowego. Pracownicy z Polski zatrudnieni legalnie do pracy w zachodniej części Niemiec mają w związku z powyższym obowiązek odprowadzania podatku solidarnościowego od swoich zarobków, podczas gdy wszyscy pracownicy na wschodzie kraju są z tego podatku zwolnieni. 

Odzyskiwanie nadpłaconych podatków z Niemiec

Ze względu na konieczność odprowadzania podatków w Niemczech, jak i rozliczania się w Polsce, pracownicy zatrudnieni legalnie za granicą często otrzymują zwrot nadpłaconego podatku. Pamiętając o konieczności złożenia deklaracji podatkowej wraz z końcem roku podatkowego mogą ubiegać się o odzyskanie nadpłaty. W Niemczech obowiązuje obecnie możliwość odzyskania podatku z 4 lat wstecz, a więc w roku 2020 można składać deklaracje za rok 2016. Skorzystaj z pomocy doświadczonych doradców specjalizujących się w uzyskiwaniu zwrotu podatku z Niemiec, otrzymaj bezpłatną kalkulację szacowanego zwrotu podatku i złóż niezbędne dokumenty, by jak najszybciej rozpocząć proces odzyskiwania należnej nadwyżki.Niemcy

Powrót do listy