PL

+48 71 799 50 00

BOK@TAX-POL.PL

LOGOWANIE

Jak wygląda odzyskanie podatku z Niemiec dla kawalera, osoby zamężnej i studenta?

 zwrot podatku

Pracując w Niemczech, należy liczyć się z koniecznością rozliczania lokalnie podatków według obowiązujących tam stawek. Za zachodnią granicą Polski obowiązują w zakresie podatków ustawy krajowe, ustawy landów oraz statusy komunalne wydane przez gminy, przy czym podstawową ustawę podatkową stanowi Ordynacja Podatkowa. Każdy pracownik w Niemczech jest rozliczany nieco inaczej, zależnie od grupy podatkowej do której należy, odprowadzając przy tym trzy różne rodzaje podatku dochodowego. Jak wygląda odzyskanie podatku z Niemiec dla kawalera, osoby zamężnej i studenta?

 

Rozliczanie podatku z Niemiec – obowiązujące przepisy i system podatkowy

Według niemieckiej ustawy o podatku dochodowym, obowiązek podatkowy dzieli się tam na ograniczony i nieograniczony. Pierwszy, dedykowany dla osób których zatrudnienie na terenie Niemiec trwa krócej niż 183 dni w roku (pół roku) podlegają obowiązkowi ograniczonego obowiązku podatkowego, natomiast wszyscy pozostali muszą liczyć się z wystąpieniem nieograniczonego obowiązku podatkowego.

Podstawowym podatkiem od zatrudnienia w Niemczech jest podatek dochodowy (Einkommenssteuer), który według obowiązującej ustawy dzieli się na trzy różne rodzaje: Lohnsteuer, czyli podatek od wynagrodzeń, potrącany każdego miesiąca od wynagrodzenia i pobierany automatycznie z wypłaty zależnie od jej wysokości; Solidaritätszuschlag, czyli podatek solidarnościowy w wysokości 5,5% od wysokości podatku dochodowego, płacony wyłącznie przez pracowników zachodnich Landów, oraz Kirchensteuer, czyli podatek kościelny, płacony przez osoby, które oficjalnie zadeklarują w Niemczech przynależność do religii.

 

Zwrot podatku z Niemiec – stawki podatku dla poszczególnych grup podatkowych

zwrot podatku

Aby osoba zatrudniona w Niemczech mogła starać się o zwrot podatku, ten musi zostać wpierw zapłacony zgodnie z obowiązującymi w Niemczech stawkami podatkowymi. Dochody pracownika podlegają opodatkowaniu w Niemczech według progresywnej skali podatkowej i podobnie jak w Polsce mogą być z podatku zwolnieni, jeśli ich wynagrodzenie w ciągu roku nie przekroczy 8354 euro (kwota wolna od podatku) – od pierwszych 8354 euro, które zarobimy w roku, nie zapłacimy podatku dochodowego. Ogólne stawki podatkowe w Niemczech rozpoczynają się natomiast od 15% i rosną w skali aż do 45% zależnie od dochodów pracownika. W przypadku małżeństw kwota wolna od podatkowania wynosi dwukrotność wspomnianej.

Wysokość podatku dochodowego jest uzależniona od wysokości wynagrodzenia, ale także klasy podatkowej, do której należy dana osoba. Niemieckie prawo przewiduje istnienie 6 klas podatkowych (Steuerklasse), a Urząd Skarbowy przyznaje każdemu pracownikowi automatycznie I klasę podatkową, choć można zmienić ją składając odpowiedni wniosek.

 

1.Dotyczy osób samotnych i żyjących osobno małżonków,

2.Dotyczy osób samotnie wychowujących dzieci,

3.Dotyczy osób owdowiałych bądź małżonków, których partner nie pracuje lub wybrał klasę podatkową V. Klasę III powinien zawsze wybrać partner, który zarabia więcej, aby kwota, którą należy odprowadzić do urzędu skarbowego, była jak najniższa.

4.Dotyczy małżonków, których partner również wybrał klasę podatkową IV. Ta klasa podatkowa jest przyznawana automatycznie, jeśli małżonkowie nie wybiorą żadnej kombinacji i zarabiają na podobnym poziomie.

5.Dotyczy małżonków, których partner wybrał klasę podatkową III,

6.Dotyczy osób samotnych i małżonków wykonujących więcej niż jedną pracę; ta klasa podatkowa odnosi się do drugiej pracy (miesięczny dochód wolny od podatku to 0 euro).

 

Jak wygląda odzyskanie podatku z Niemiec dla kawalera, osoby zamężnej i studenta?

Odzyskiwanie podatku z Niemiec zawsze przebiega tak samo i wymaga złożenia odpowiednich dokumentów w niemieckim Urzędzie Skarbowym lub polskiej agencji podatkowej zajmującej się pomocą przy zwrocie podatków z zagranicy. Wysokość zwrotu podatku dla poszczególnych osób, a więc kawalera, osoby zamężnej i studenta będzie uzależniona od wybranej przez nich klasy podatkowej (różne będą tu kwoty wolne od podatku). Kawaler będzie należał więc do klasy I, podobnie jak student (który często ze względu na ograniczone godziny pracy nie osiąga dochodów w wysokości przekraczającej kwotę wolną od podatku). Wysokość zwrotu podatku z Niemiec osób zamężnych będzie zależała od wybranej klasy i relacji, w jakiej znajdują się te osoby. Małżeństwo nie będące razem i nie prowadzące wspólnego gospodarstwa domowego (np. w separacji) może starać się o przynależność do klasy I, małżeństwo w którym jedna osoba nie pracuje lub zarabia mniej do klasy III i V, a małżeństwo z podobnymi dochodami obojga partnerów do klasy IV.

Choć system podatkowy w Niemczech działa nieco inaczej niż w Polsce, system odzyskiwania podatku jest niemalże taki sam. Należy pamiętać jedynie o dotrzymaniu obowiązujących terminów i złożyć w odpowiednim czasie rozliczenie podatkowe w lokalnym Urzędzie Skarbowym lub w polskiej agencji rozliczania podatków z zagranicy i czekać na zwrot podatku na konto.Niemcy

Powrót do listy