PL

+48 71 799 50 00

BOK@TAX-POL.PL

LOGOWANIE

Jakich dokumentów potrzebujesz, by rozliczyć podatek z Wielkiej Brytanii?

 zwrot podatku z wielkiej brytanii

Jakie dokumenty są potrzebne do rozliczenia podatku z Anglii?

Wszystkie osoby, które pracują na terenie Wielkiej Brytanii muszą rozliczyć się z urzędem skarbowym (HM Revenue Customs) na podstawie jednego z trzech dokumentów. Wniosek o zwrot podatku należy złożyć do brytyjskiego urzędu skarbowego załączając P60, P45 lub Payslip.

P60 – podsumowanie zarobków oraz opłaconych podatków

Formularz P60 to angielski odpowiednik polskiego PIT-11. Stanowi podsumowanie zarobków oraz zapłaconych podatków.  W tym dokumencie można znaleźć:

  • wszystkie dochody za rok podatkowy,
  • sumy odliczone na podatki,
  • odprowadzane zaliczki.

P60 to dokument wystawiany przez pracodawcę po zakończeniu roku podatkowego, czyli w Wielkiej Brytanii po 5 kwietnia. Jeśli pracodawca nie dostarczy P60 pod koniec roku podatkowego to należy się upomnieć o ten dokument. Warunkiem jest jedynie utrzymanie pracy u tego samego pracodawcy.

Formularz P60 to ważny dokument, który służy nie tylko do rozliczenia podatku, ubiegania się o zwrot nadpłaconego podatku z Wielkiej Brytanii, ale może okazać się przydatny także w przypadku starania się o kredyty podatkowe, pożyczkę czy założenie hipoteki.

P45 – karta podatkowa po rezygnacji z pracy

Do rozliczenia podatku w Anglii można użyć także P45, czyli karty podatkowej wystawionej przez pracodawcę w Wielkiej Brytanii w przypadku rezygnacji z umowy o pracy. Jest wystawiany tylko wtedy, gdy rozwiązanie umowy i zakończenie pracy ma miejsce w trakcie roku podatkowego. Formularz P45 składa się z czterech części i zawiera informacje o:

  • zarobkach ze wszystkich miejsc pracy,
  • pobranych podatkach do momentu przerwania pracy w danych roku rozliczeniowym,
  • dacie ostatniego wynagrodzenia.

Dodatkowo w dokumencie można znaleźć informacje o kodzie podatkowym, numerze referencji podatkowej, biurze podatkowym oraz National Insurance Number, czyli numerze umożliwiającym sprawną identyfikację podatników w brytyjskim Urzędzie Skarbowym. 

Payslip

W Wielkiej Brytanii Payslip to forma rozliczenia podatku na podstawie tak zwanych “pasków”. Inaczej można powiedzieć, że Payslip to rozliczenia wypłaty. Są one wydawane przez pracodawcę osobom, które są legalnie zatrudnione na terenie Królestwa i potwierdzają otrzymane wynagrodzenie za pracę. Rozliczenia wypłaty Payslip w Anglii można otrzymać za okres tygodnia albo miesiąca. 

Ubieganie się o zwrot podatku z Anglii na postawie Payslip to ostateczność. Z tego dokumentu korzystają głównie osoby, które z różnych przyczyn nie są w posiadaniu dokumentów takich jak P45 czy P60. Rozliczenie podatku z Wielkiej Brytanii za pomocą Payslip jest możliwe, ale należy pamiętać, że taka decyzja z angielskiego urzędu skarbowego może się wydłużyć.

Prowadzisz własną działalność? Sprawdź, jak działa rozliczanie selfemployment w Wielkiej Brytanii.

Jak rozliczyć podatek z Wielkiej Brytanii?

Podatek dochodowy możesz rozliczyć samodzielnie lub wybrać pomoc autoryzowanych agentów brytyjskiego Urzędu Skarbowego, np. w naszym biurze. Zapewniamy fachową pomoc, doradztwo, sprawdzenie poprawności wypełnionych dokumentów oraz troskę o dotrzymanie terminów. Dzięki skorzystaniu z usługi rozliczenia podatku z Wielkiej Brytanii z Tax-pol.pl masz większą szansę za zwrot z nadpłaconego podatku w Anglii. Należy mieć jednak na uwadze, że wszystkie opisane dokumenty stanowią podstawę do rozliczenia podatku, dlatego należy je przechowywać w bezpiecznym miejscu. Co prawda, w przypadku zagubienia formularza P60 można się starać u pracodawcy o jego duplikat, jednak musi to być wyraźnie zaznaczone.Wielka Brytania

Powrót do listy