PL

+48 71 799 50 00

BOK@TAX-POL.PL

LOGOWANIE

Jak dobrze rozliczyć dochód i dostać zwrot podatku z Belgii?

 kobitea z laptopem na kolanach

Czy wiesz, że osoby pracujące w Belgii mogą skorzystać z ulg podatkowych, które wpływają na wysokość otrzymanego zwrotu podatku? Jakie dokumenty są potrzebne do rozliczenia podatkowego w tym kraju i kiedy należy złożyć deklarację w urzędzie skarbowym? Przekażemy Ci kilka wskazówek, jak prawidłowo rozliczyć dochód, abyś mógł uzyskać zwrot podatku z Belgii.

Jakie dokumenty są potrzebne do rozliczenia podatku z Belgii?

Najważniejszym dokumentem, jaki musi otrzymać rezydent podatkowy w Belgii od pracodawcy, aby rozliczyć swój dochód, jest loonfiche, czyli belgijski odpowiednik polskiego PIT-11. Dokument ten zawiera wszystkie niezbędne informacje o dochodach, potrąceniach podatkowych i składkach na ubezpieczenia społeczne. W sytuacji, gdy pracownik nie dostał loonfiche, może wykorzystać do rozliczenia roczne zestawienie płacowe (czyli individuele rekening) lub comiesięczne odcinki z wypłaty (tzw. loonbrief). Ważne jest również podanie belgijskiego numeru identyfikacyjnego National Numer (N.N), który jest odpowiednikiem polskiego NIP-u.

Osoba ubiegająca się o zwrot podatku z Belgii powinna dostarczyć zaświadczenia o dochodach uzyskanych w Polsce w formie druku EU/EWR opatrzonego pieczątką polskiego urzędu skarbowego. Konieczne jest także potwierdzenie przez nią posiadania konta bankowego oraz jego numeru. Do kompletu dokumentów należy dołączyć kserokopię dowodu osobistego lub paszportu. Jeśli podatnik mieszka z małżonkiem, powinien również dostarczyć zaświadczenie o wspólnym zameldowaniu, które może być podstawą do uzyskania ulg rodzinnych.

Jaki jest termin na rozliczenie podatku z Belgii?

Podatnicy w Belgii mają na rozliczenie dochodów aż 3 lata od końca danego roku podatkowego, który pokrywa się z rokiem kalendarzowym, trwając od 1 stycznia do 31 grudnia. Urząd skarbowy udostępnia formularze deklaracji podatkowych we wrześniu, uruchamiając proces rozliczeniowy za dany rok podatkowy. Osoba pracująca w Belgii może także otrzymać z urzędu pisemne wezwanie do rozliczenia, informując, za jaki rok podatkowy należy złożyć zeznanie i jaki jest ostateczny termin dostarczenia deklaracji.

Jakie ulgi podatkowe obowiązują przy rozliczaniu podatku z Belgii?

Możliwość skorzystania z ulg podatkowych w Belgii mają przede wszystkim osoby, których dochody uzyskane w tym kraju stanowią co najmniej 75% całkowitych przychodu w danym roku. Istnieje także opcja odliczenia od podatku żony niepracującej lub mało zarabiającej i niepełnoletnich dzieci. Osoby, które mają niepełnosprawną żonę lub dzieci również mogą skorzystać z ulg podatkowych w Belgii. By uzyskać wyższą kwotę zwrotu podatku, zaleca się dokonanie rozliczenia podatkowego z małżonkiem, zwłaszcza gdy nie jest on nigdzie zatrudniony lub uzyskuje niskie zarobki.

Kiedy otrzymuje się zwrot podatku z Belgii?

Czas oczekiwania na zwrot podatku za pracę w Belgii wynosi zazwyczaj około 6 miesięcy. Nadpłata zostaje przekazywana na konto bankowe podatnika w Polsce lub w Belgii. Należy jednak pamiętać, że czasem czas oczekiwania na zwrot może się wydłużyć nawet do 12 miesięcy. Zazwyczaj wynika to z konieczności rozpatrzenia przez belgijski urząd skarbowy różnych aspektów, m.in. wysokości zarobków, miejsca praca, sytuacji rodzinnej, a także ulg podatkowych, które mogą przysługiwać podatnikowi.

Pracownik zatrudniony w Belgii może otrzymać zwrot podatku po złożeniu w urzędzie skarbowym kompletu dokumentów. Osoby świadczące pracę w tym kraju mają prawo do skorzystania w wielu ulg rodzinnych, które wpływają na wysokość otrzymanego zwrotu podatku. O czym warto jeszcze pamiętać, dokonując rozliczenia dochodów w Belgii? Daj znać w komentarzu.Belgia

Powrót do listy