PL

+48 71 799 50 00

BOK@TAX-POL.PL

LOGOWANIE

Jak dobrze rozliczyć dochód i dostać zwrot podatku z Belgii?

 kobitea z laptopem na kolanach

Czy wiesz, że osoby pracujące w Belgii mogą skorzystać z ulg podatkowych, które wpływają na wysokość otrzymanego zwrotu podatku? Jakie dokumenty są potrzebne do rozliczenia podatkowego w tym kraju i kiedy należy złożyć deklarację w urzędzie skarbowym? Przekażemy Ci kilka wskazówek, jak prawidłowo rozliczyć dochód, abyś mógł uzyskać zwrot podatku z Belgii.

Jakie dokumenty są potrzebne do rozliczenia podatku z Belgii?

Najważniejszym dokumentem, jaki musi otrzymać rezydent podatkowy w Belgii od pracodawcy, aby rozliczyć swój dochód, jest loonfiche, czyli belgijski odpowiednik polskiego PIT-11. Dokument ten zawiera wszystkie niezbędne informacje o dochodach, potrąceniach podatkowych i składkach na ubezpieczenia społeczne. W sytuacji, gdy pracownik nie dostał loonfiche, może wykorzystać do rozliczenia roczne zestawienie płacowe (czyli individuele rekening) lub comiesięczne odcinki z wypłaty (tzw. loonbrief). Ważne jest również podanie belgijskiego numeru identyfikacyjnego National Numer (N.N), który jest odpowiednikiem polskiego NIP-u.

Osoba ubiegająca się o zwrot podatku z Belgii powinna dostarczyć zaświadczenia o dochodach uzyskanych w Polsce w formie druku EU/EWR opatrzonego pieczątką polskiego urzędu skarbowego. Do kompletu dokumentów należy dołączyć kserokopię dowodu osobistego lub paszportu. Jeśli podatnik mieszka z małżonkiem, powinien również dostarczyć zaświadczenie o wspólnym zameldowaniu, które może być podstawą do uzyskania ulg rodzinnych.

Jaki jest termin na rozliczenie podatku z Belgii?

Podatnicy w Belgii mają na rozliczenie dochodów aż 3 lata od końca danego roku podatkowego, który pokrywa się z rokiem kalendarzowym, trwając od 1 stycznia do 31 grudnia. Urząd skarbowy udostępnia formularze deklaracji podatkowych we wrześniu, uruchamiając proces rozliczeniowy za dany rok podatkowy. Osoba pracująca w Belgii może także otrzymać z urzędu pisemne wezwanie do rozliczenia, informując, za jaki rok podatkowy należy złożyć zeznanie i jaki jest ostateczny termin dostarczenia deklaracji.

Jakie ulgi podatkowe obowiązują przy rozliczaniu podatku z Belgii?

Możliwość skorzystania z ulg podatkowych w Belgii mają przede wszystkim osoby, których dochody uzyskane w tym kraju stanowią co najmniej 75% całkowitych przychodu w danym roku. Istnieje także opcja odliczenia od podatku żony niepracującej lub mało zarabiającej i niepełnoletnich dzieci. Osoby, które mają niepełnosprawną żonę lub dzieci również mogą skorzystać z ulg podatkowych w Belgii. By uzyskać wyższą kwotę zwrotu podatku, zaleca się dokonanie rozliczenia podatkowego z małżonkiem, zwłaszcza gdy nie jest on nigdzie zatrudniony lub uzyskuje niskie zarobki.

Kiedy otrzymuje się zwrot podatku z Belgii?

Czas oczekiwania na zwrot podatku za pracę w Belgii wynosi zazwyczaj około 6 miesięcy. Nadpłata zostaje przekazywana na konto bankowe podatnika w Polsce lub w Belgii. Należy jednak pamiętać, że czasem czas oczekiwania na zwrot może się wydłużyć nawet do 12 miesięcy. Zazwyczaj wynika to z konieczności rozpatrzenia przez belgijski urząd skarbowy różnych aspektów, m.in. wysokości zarobków, miejsca praca, sytuacji rodzinnej, a także ulg podatkowych, które mogą przysługiwać podatnikowi.

Pracownik zatrudniony w Belgii może otrzymać zwrot podatku po złożeniu w urzędzie skarbowym kompletu dokumentów. Osoby świadczące pracę w tym kraju mają prawo do skorzystania w wielu ulg rodzinnych, które wpływają na wysokość otrzymanego zwrotu podatku.Belgia

Powrót do listy