PL

+48 71 799 50 00

BOK@TAX-POL.PL

LOGOWANIE

 zwrot podatku za pracę w holandii 2020

Kto może ubiegać się o zwrot podatku za pracę w Holandii

Osoby zatrudnione w Holandii mogą ubiegać się o zwrot podatku. Jest to legalne działanie, nie skutkujące jakimikolwiek problemami w Polskim Urzędzie Skarbowym. Holenderski podatek można rozliczać nawet do pięciu lat wstecz. Zwrot należy się osobie, która legalnie podjęła pracę w Holandii, bez względu na czas zatrudnienia i uzyskane dochody. Rozliczenie z holenderskim urzędem należy do obowiązku każdej zatrudnionej w tym państwie osoby, dlatego niezłożenie zeznania podatkowego skutkuje nałożeniem kary administracyjnej lub nawet grzywny, jeśli sprawa trafi do sądu.

O czym należy pamiętać ubiegając się o zwrot podatku?

Niezwykle istotną sprawą w trakcie starań o zwrot podatku są terminy złożenia dokumentów. Ostateczną datą dla osób zameldowanych w Holandii jest 1 maja, natomiast dla osób niezameldowanych – 1 lipca. Niedotrzymanie tych terminów może skutkować nałożeniem kary administracyjnej, co nie zwalnia podatnika z obowiązku rozliczenia się z zaległości podatkowych.

Dokumenty niezbędne do rozliczenia podatku w Holandii

Najważniejszymi dokumentami wymaganymi do rozliczenia podatku w Holandii są karty podatkowe. Do nich należą Jaaropgave, Jaaropgaaf i Salaris, czyli tak zwana tygodniówka. Dokumenty te wystawia pracodawca po zakończeniu roku podatkowego. O wyższy zwrot z podatku mogą ubiegać się osoby, których dochód za pracę w Holandii jest na poziomie przynajmniej 90% całkowitych dochodów podatnika. Wtedy należy przedstawić urzędowi holenderskiemu zaświadczenie o polskich dochodach. Wypełnia się wtedy PIT-36 z załącznikiem ZG, w którym wykazuje się dochody osiągnięte również w Holandii.

Na karcie Jaaropgave najważniejszymi pozycjami są: zarobek brutto, pobrana zaliczka na podatek dochodowy w Holandii i ubezpieczenie społeczne oraz ulga pracownicza, która jest pomniejszeniem opodatkowania dokonanym przez pracodawcę. Kwota zwrotu jest uzależniona od całkowitego dochodu pracownika, czy okresu zatrudnienia. Holenderski system fiskalny daje osobom zatrudnionym możliwość skorzystania z wielu ulg, w tym między innymi na dzieci.

Na jakie ulgi podatkowe mogą liczyć Polacy pracujący w Holandii?

Jedną z ulg podatkowych jest tak zwane rozłąkowe. Można się o nie starać w przypadku nieodzyskania całości podatku. Należy się ono osobom, które osiągnęły wysokie dochody i z tego powodu nie otrzymały całego zwrotu podatku, rozliczając się indywidualnie. Polacy pracujący w Holandii, a posiadający dziecko do 12 roku życia mogą ubiegać się o dodatkową ulgę z powodu zasiłku rodzinnego, jaki im przysługuje w Holandii. Oprócz zwrotu z podatku można otrzymać również kwotę nawet do trzech tysięcy euro dopłaty na dziecko. Należy w związku z tym przedłożyć w urzędzie akt urodzenia dziecka oraz dokument stwierdzający wspólne z nim zameldowanie w Polsce.

Ile trwa oczekiwanie na wypłatę zwrotu z podatku?

Od momentu złożenia dokumentów do wydania decyzji przez holenderski urząd o zwrocie z podatku mija zazwyczaj około roku. Oficjalnie urząd podaje informacje o 3 latach, jednak najczęściej trzeba się liczyć z okresem od 3 do 6 miesięcy. Podatnicy dotrzymujący terminów mogą oczekiwać wypłaty zwrotu podatku w przeciągu 3 miesięcy, natomiast ci, którzy spóźnią się, muszą liczyć się z dłuższym okresem oczekiwania, nawet do trzech lat. Niezwykle istotną informacją jest to, że rozliczenie dochodów jest możliwe nawet za ostatnie pięć lat. Wobec tego w bieżącym roku można złożyć zeznanie za lata 2016, 2017, 2018 2019 i 2020.Holandia

Powrót do listy