PL

+48 71 799 50 00

BOK@TAX-POL.PL

LOGOWANIE

 praca w belgii poradnik

Co ma wpływ na wysokość odprowadzanych podatków w Belgii?

Podatek dochodowy w Belgii musi odprowadzać każdy. To, jak wysoki on będzie, jest zależne od indywidualnych możliwości podatnika, wysokości jego dochodów oraz sytuacji rodzinnej. W ichniejszym prawie funkcjonuje termin tzw. ośrodka czynności życiowych. Znaczy to tyle, że osoby, których ośrodek życiowy nie znajdował się w Belgii, a np. w Polsce, mimo że muszą odprowadzić tam podatek, faktycznie są z niego zwolnione i otrzymują jego zwrot. Alternatywnie udowodnić można, że ośrodek znajduje się poza Belgią i wówczas po dokonaniu niezbędnych formalności w belgijskim urzędzie skarbowym, zaniechać odprowadzania składek.

Zwrot podatku z Belgii – kiedy przysługuje?

Zwrot przysługuje wtedy, gdy pracownik był legalnie zatrudniony. Istotne jest to, by posiadać belgijską kartę podatkową, inaczej nazywaną Fische. Otrzymuje się ją od pracodawcy. Ten ma obowiązek dostarczyć ją pracownikowi do końca kwietnia kolejnego roku, licząc od tego, w którym wykonywana była praca. Alternatywą dla pojedynczej karty może być zestawienie płacowe Individuale Rekening, czyli zbiór kart od wszystkich pracodawców.

Jeżeli podatnik nie posiada Fische, może rozliczać się na podstawie pasków podatkowych Loonfiche, jednak pierwsza forma jest tą preferowaną, ponieważ jest uznawana za dokładniejszą. W drugim przypadku często dochodzi do rozbieżności związanych z danymi w urzędzie i na paskach. Do uzyskania zwrotu potrzebne będzie zaświadczenie UE/EOG z polskiego urzędu skarbowego, najlepiej z uwzględnieniem dochodów współmałżonka. Na zwrot podatku z Belgii czeka się zazwyczaj mniej więcej pół roku, jednak procedura ta może wydłużyć się nawet do roku. Nadpłacony podatek otrzymuje się na konto polskie lub belgijskie.

Ulgi w belgijskim systemie podatkowym

W Belgii dostępny jest dość szeroki katalog ulg podatkowych, jednak przysługują one wyłącznie osobom, których łączna wartość dochodów z tego kraju stanowi przynajmniej 75% wszystkich dochodów. Otrzymać można między innymi:

  • ulgę na dzieci (pierwsze, drugie, trzecie i każde kolejne),
  • przedłużoną do 21. roku życia ulgę na dzieci niepełnosprawne,
  • ulgę na dzieci do 25. roku życia, pod warunkiem realizowania nauki przez przynajmniej 17h w tygodniu,
  • dodatki dla osób samodzielnie wychowujących dzieci,
  • ulgę na niepełnosprawnego, niepracującego lub mało zarabiającego współmałżonka,
  • ulgę na seniora powyżej 65. roku życia pozostającego na utrzymaniu podatnika,
  • ulgę związaną z płaceniem alimentów na dzieci.

Wysokość poszczególnych ulg jest oczywiście związana przykładowo ze stopniem niepełnosprawności współmałżonka lub dziecka, określanym na 20-punktowej skali, ilością dzieci czy indywidualnymi warunkami rodzinno-ekonomicznymi.

Jak otrzymać zwrot podatku z Belgii? Poradnik krok po kroku

Żeby otrzymać zwrot podatku, najlepiej skontaktować się z Tax-Pol i przesłać nam na adres e-mail Fiche lub Loonfiche, a także kluczowe informacje związane z pracą i wysokością dochodów. Na tej podstawie będziemy w stanie stwierdzić wysokość potencjalnego zwrotu oraz udzielić większej ilości informacji.

Jeżeli zdecydujesz się na uzyskiwanie zwrotu podatku z Belgii, potrzebne będą również pozostałe, wymienione we wcześniejszych akapitach dokumenty. Specjaliści Tax-Pol:

  • przeprowadzą Cię przez wszystkie formalności,
  • sprawdzą, na jakie ulgi podatkowe możesz liczyć oraz doradzą sposób rozliczenia, który będzie dla Ciebie korzystniejszy,
  • przygotują niezbędne wnioski i prześlą Twoją deklarację podatkową do urzędu skarbowego w Belgii.

Po zrealizowaniu tych kroków możesz już tylko czekać na zwrot, który pojawi się na wybranym przez Ciebie koncie.Belgia

Powrót do listy