PL

+48 71 799 50 00

BOK@TAX-POL.PL

LOGOWANIE

Wspólne rozliczenie PIT z małżonkiem pracującym w Niemczech

 wspólne rozliczenie z małżonkiem pracującym w Niemczech

Kiedy możliwe jest wspólne rozliczenie PIT z małżonkiem pracującym w Niemczech? 

Wspólne (łączne) opodatkowanie dochodów wraz z małżonkiem, który pracuje i przebywa na co dzień w Niemczech jest możliwe tylko wtedy, gdy utrzymuje on swoje centrum interesów życiowych w Polsce, tj. gdy oboje małżonkowie mają stałe miejsce zamieszkania w Polsce, przez cały rok istnieje między nimi wspólność majątkowa, a małżonkowie przez cały rok podatkowy pozostają w związku małżeńskim. Sytuacja wygląda więc tak samo, jak w przypadku chęci wspólnego rozliczenia się z podatku dla obu małżonków pracujących w Polsce.

Łączne opodatkowanie ma zastosowanie także dla osób, które pozostając w związku małżeńskim mają miejsce zamieszkania dla celów podatkowych inne niż Polska, ale znajdujące się w jednym z państw członkowskich UE lub należących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Dodatkowo, o wspólnym rozliczaniu PIT w Polsce mogą myśleć także małżonkowie, z których jedno podlega nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce, natomiast drugie ma miejsce zamieszkania dla celów podatkowych w Niemczech. Jedyną sytuacją, w której małżonkowie po spełnieniu podstawowego warunku o łącznym opodatkowaniu nie będą mogli skorzystać ze wspólnego rozliczenia PIT następuje, gdy jeden z małżonków prowadzi własną działalność gospodarczą opodatkowaną według 19% stawki podatkowej lub ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.  

Jak rozliczyć się wspólnie z podatku w Polsce, jeśli małżonek pracuje w Niemczech? 

Spełnienie wymienionych wyżej warunków daje małżonkom możliwość, ale nie obowiązek wspólnego rozliczania się z PIT. Dla opcji takiej zawsze warto rozważyć wszystkie za i przeciw, upewnić się że istnieje formalna możliwość wspólnego rozliczania się z małżonkiem pracującym w Niemczech, a następnie złożyć wniosek w rocznym zeznaniu podatkowym do 30 kwietnia danego roku i w każdym roku podatkowym, w którym chcemy skorzystać ze wspólnego rozliczenia. 

wspólne rozliczenie z małżonkiem pracującym w Niemczech

Gdy jedno z was pracuje w Niemczech, nadal możecie wspólnie złożyć rozliczenia podatkowe.

Pamiętajmy, że osoba pracująca w Niemczech musi składać deklarację podatkową zarówno w kraju zatrudnienia, jak i w Polsce – wniosek o chęci wspólnego rozliczenia się ze współmałżonkiem należy załączyć do wspólnego druku PIT, podpisanego imieniem i nazwiskiem jednego z małżonków. Małżonkowie mają w dalszym ciągu prawo do skorzystania z ulg i odliczeń podatkowych, ale sam podatek jest płacony przez w podwójnej kwocie podatku ustalonego od połowy łącznej kwoty dochodów małżonków. 

Dlaczego warto rozliczać się wspólnie?

Wspólne rozliczenie deklaracji podatkowych jest korzystne, niezależnie od tego czy obydwoje małżonkowie pracują w Polsce, czy też jedno z nich przebywa na co dzień i przynosi dochód wyłącznie z Niemiec. W szczególności opcja taka opłaca się tym, którzy za granicą zarabiają więcej niż małżonek w Polsce. Indywidualne wyliczenia dotyczące zysków, jakie można osiągnąć przez wspólne rozliczanie się są oczywiście zależne od dochodów małżonków oraz ulg, z jakich korzystają – pracujący w Niemczech małżonek musi rozliczyć się z odprowadzonych składek na podatki w kraju, w którym uzyskał dochody

Jeśli rozliczamy się z podatku za granicą, ważną dla wielu korzyścią jest możliwość odzyskania podatku zza granicy i w tym wypadku sprawa nie zmienia się wiele w zależności od tego, czy rozliczamy się samodzielnie czy wspólnie z małżonkiem – podatek płacony jest jako podwójną kwotę podatku ustalonego od połowy łącznej kwoty dochodów małżonków. Niemcy

Powrót do listy