PL

+48 71 799 50 00

BOK@TAX-POL.PL

LOGOWANIE

W jakim celu wprowadzono nowy obowiązek podatkowy dla pracujących za granicą?

 podatek z zagranicy

Nowe zasady i obowiązki dotyczące zwrotu podatku dla osób pracujących za granicą weszły w życie z początkiem stycznia 2019 roku. Od wtedy też osoby, które pracują i zarabiają wyłącznie za granicą, ale wciąż utrzymują swoje centrum interesów w Polsce (mają tu rodzinę) są zobowiązane do rozliczania się nie tylko z zagranicznym, ale też polskim Urzędem Skarbowym. Nowe zasady to kolejny krok w walce z unikaniem podwójnego opodatkowania i choć na chwilę obecną dotyczą wyłącznie osób pracujących w Austrii i Słowenii, lista państw popierających Konwencję MLI (Multilateral Instrument to Modify Bilateral Tax Treaties) będzie się stopniowo wydłużała. Co oznacza to dla przeciętnego Polaka pracującego za granicą i dlaczego nowe zasady zwrotu podatku z zagranicy zostały wprowadzone?

 

Podatek z zagranicy a tzw. ośrodek interesów życiowych

Najważniejsze punkty nowych obowiązków podatkowych dla osób pracujących za granicą opierają się o tzw. ośrodek interesów życiowych, czyli miejsce z którym osoba jest związana bezpośrednio za pomocą rodziny lub stałego miejsca zamieszkania. W praktyce oznacza to, że nawet osoby zatrudnione na stałe za granicą i nieuzyskujące żadnych przychodów w Polsce, ale mają tu bliską rodzinę – żonę/męża i dzieci będą musiały rozliczać się zarówno z fiskusem w kraju zatrudnienia, jak i w Polsce. Choć więc nowe przepisy nie zmieniają w żaden sposób sytuacji osób nieposiadających rodziny w Polsce, wielu Polaków zostanie objętych nowymi zasadami rozliczenia podatku już od 1 stycznia 2019 roku.

Nowy obowiązek podatkowy rodzi wiele pytań, szczególnie dla osób pozostających w skomplikowanych relacjach ze swoją rodziną. Problemy dotyczą między innymi osób w separacji, które, choć w praktyce mogą nie utrzymywać kontaktu ze swoim partnerem, w świetle prawa w dalszym ciągu pozostają w związku małżeńskim lub dzielą opiekę nad dziećmi, które de facto związują ośrodek interesów osoby pracującej za granicą właśnie z Polską.

Nowe obowiązki w sprawie zwrotu podatku z zagranicy

odzyskaj podatek z zagranicy

Nowy obowiązek podatkowy to przede wszystkim więcej kwestii formalnych koniecznych do uregulowania każdego roku – zgodnie z założeniami konwencji wysokość płaconych podatków nie powinna wzrosnąć dzięki uldze abolicyjnej, która zwalnia z płacenia dodatkowego podatku w Polsce osoby przebywające i zarabiające wyłącznie za granicą.

Najciekawszą kwestią okazuje się tu jednak być kwestia zwrotów podatku, o które Polacy starają się zwykle w zagranicznych urzędach skarbowych właściwych ich miejscu zatrudnienia. Zgodnie z nową konwencją, podatnik który posiada centrum interesów w Polsce i rozlicza się w Polsce, będzie musiał rozliczać się także z zaliczek, na których podstawie określa się wysokość zwrotu podatku. Osoby takie będą mogły wystąpić jednak o ograniczenie poboru zaliczek, tak aby móc otrzymywać pełen zwrot podatku z zagranicy.

Nowe obowiązki podatkowe dla osób pracujących za granicą

Osoby pracujące za granicą i osiągające 100% swojego dochodu właśnie z pracy poza granicami Polski będą musiały, zgodnie z nowymi przepisami, składać deklarację i rozliczać się z podatku w Polsce. Nowe zasady mają wspomóc walkę z unikaniem podwójnego opodatkowania przez osoby, które często nie deklarują zarobków w innym kraju i osiągają z tego tytułu znaczne korzyści finansowe. Wraz z wejściem w życie nowych zasad unikanie składania deklaracji podatkowej z zarobków osiągniętych za granicą będzie jednak karalne, dlatego warto już teraz zainteresować się nowymi przepisami i zgodnie z obowiązującymi terminami złożyć w polskim urzędzie skarbowym właściwą deklarację podatkową.

Nowe zasady nie oznaczają jednak zmian dla tych, którzy rozliczają się z podatku w Polsce wraz z małżonkiem. Osoby te mogą zgodnie z prawem zadeklarować własne zarobki za granicą wspólnie z małżonkiem uzyskującym przychody w Polsce i rozliczyć się wspólnie, częstokroć zyskując na tym dzięki niższemu oprocentowaniu po osiągnięciu określonej kwoty objętej niższym opodatkowaniem. Warto więc, poza świadomością nowego, zmieniającego się prawa, zainteresować się możliwością rozliczenia wspólnego wraz z małżonkiem – zarówno uzyskane w związku z tym zwroty podatku z zagranicy, jak i zwroty uzyskane w Polsce mogą być znacznie wyższe, niż w przypadku rozliczania się samodzielnego i konieczności deklarowania dochodów zarówno za granicą, jak i w Polsce.Austria

Powrót do listy