PL

+48 71 799 50 00

BOK@TAX-POL.PL

LOGOWANIE

 świadczenia rodzinne - kindergeld w austrii

Świadczenia tego typu przyznawane są w celach dofinansowania dzieci i młodzieży, wspomagania rodziców tych dzieci w okresie ich wychowywania oraz wyrównania szans na rozwój i edukację dzieci. Zasiłek rodzinny przydzielany jest niezależnie od zatrudnienia oraz wysokości zarobków.

Zasiłki rodzinne w Austrii

Familienbeihilfe, czyli zasiłek rodzinny w Austrii przyznawany jest bez względu na to czy korzysta się już z pomocy materialnej na terenie Polski, czy też nie. Należy jednak pamiętać, że w przypadku pobierania takich świadczeń w Polsce zasiłek rodzinny w Austrii będzie pomniejszony o wartość pobieranych w Polsce świadczeń rodzinnych. Od 2019 roku przepisy w Austrii zmieniły się na niekorzyść Polski, Węgier, Słowacji oraz Bułgarii. Została wtedy wprowadzona tzw. indeksacja zasiłków, czyli dostosowanie wysokości świadczenia rodzinnego do kwoty, jaką przyznaje się w ramach tej samej pomocy na terenie kraju, w jakim dziecko przebywa. W wyniku tego świadczenia rodzinne przyznawane dla pracowników posiadających dzieci w tych czterech krajach uległo zmniejszeniu. W przypadku dzieci mieszkających na terenie Austrii wysokość tego świadczenia nie uległa zmianie. 

W Austrii dostępna jest także ulga na dziecko tzw. Kinderabsetzbetrag, która wynosi 58,40 euro miesięcznie i nie wymaga składania wniosku. Wypłacana jest ona razem z zasiłkiem rodzinnym w formie podatku ujemnego Negativsteuer.

Komu przysługuje Familienbeihilfe?

Zasiłek Familienbeihilfe przyznawany jest bez względu na zatrudnienie, wysokość, zarobków czy też miejsce pobytu dzieci. Każda osoba pracująca na terenie Austrii posiadająca dzieci, może ubiegać się o takie świadczenie. Nie inaczej jest w sytuacji, gdy jeden z rodziców pracuje na terenie Austrii, a dzieci mieszkają z drugim rodzicem na terenie Polski. Rodzinne świadczenia materialne przyznawane są osobom spełniającym takie warunki:

  • Rodzic pracuje legalnie na terenie Austrii.
  • Rodzic odprowadza podatki do austriackiego urzędu skarbowego.
  • Dziecko nie ukończyło 18 roku życia (lub jeśli jest pełnoletnie – pobiera nauki, studiuje lub praktykuje).
  • Rodzic przepracował nieprzerwanie na terenie Austrii 183 dni.
  • Rodzic wykaże, że w roku kalendarzowym, dochód spoza Austrii nie przekroczył kwoty wolnej od podatku.

Zasiłek ten dotyczy obywateli Austrii, obywateli Unii Europejskiej oraz Szwajcarii, osób niebędących obywatelami państw Unii Europejskiej lub Szwajcarii, ale mieszkających na terenie Austrii i mających do tego prawo, a także uchodźców posiadających azyl w Austrii.

Jak uzyskać takie świadczenie oraz jaka jest jego wysokość?

W celu uzyskania świadczenia rodzinnego Familienbeihilfe należy złożyć w urzędzie skarbowym komplet dokumentów wraz z formularzami podpisanymi przez wnioskodawcę oraz partnera. Są to m.in. zaświadczenie o zatrudnieniu oraz zarobkach, akt małżeństwa i urodzenia dzieci, zaświadczenie o zameldowaniu w Austrii oraz w Polsce, zaświadczenie o pobieraniu lub niepobieraniu zasiłku w Polsce, w przypadku dzieci powyżej 18 roku życia zaświadczenie ze szkoły o nauce i wiele innych.

Wysokość świadczenia Familienbeihilfe w Austrii na rok 2021, dla polskich dzieci wynosi:

0 – 2 lat – 60,53 euro

3 – 9 lat – 64,73 euro

10 – 18 lat 75,14 euro

Powyżej 19 lat – 87,67 euroAustria

Powrót do listy