PL

+48 71 799 50 00

BOK@TAX-POL.PL

LOGOWANIE

Rozliczasz podatek za pracę w Niemczech za 2020 rok? O tej zmianie musisz wiedzieć!

 rozliczenie podatku z niemiec za 2020

 

Zasady rozliczania podatku w Niemczech

 

Do rozliczenia podatku w Niemczech niezbędne są następujące dokumenty:

Identifikationsnummer

Jest to indywidualny numer podatkowy nadawany pracownikowi przez Finanzamt, który jest niezbędny do późniejszego rozliczenia podatku w urzędzie skarbowym. Identifikationsnummer zmienia się w zależności od miejsca zakwaterowania, dlatego istotne jest każdorazowe zameldowanie się w Urzędzie Miasta lub Urzędzie Gminy zaraz po przyjeździe pracownika do Niemiec. 

Lohnsteuerbescheinigung

Dokument, który pracownik musi uzyskać od pracodawcy. Stanowi on podsumowanie okresu zatrudnienia pracownika, wysokość jego wynagrodzenia brutto oraz wysokość odprowadzonych podatków. 

  • Zaświadczenie o wysokości odprowadzonych składek na ubezpieczenie społeczne
  • Oświadczenia pracownika 

Oświadczenia pracownika dotyczące jego indywidualnej sytuacji zawodowej, rodzinnej, podatkowej i wyznaniowej, a także kosztów przejazdu do miejsca pracy, kosztów zakwaterowania, kosztów odzieży roboczej i tym podobnych. By możliwe było uzyskanie zwrotu podatku, pracownik musi dysponować kompletem paragonów poświadczających poniesione wydatki. 

Przy rozliczaniu dochodu z Niemiec należy również pamiętać o dwóch typach wyliczeń dla obowiązku podatkowego obowiązujących w tym kraju – ograniczonego i nieograniczonego. 

Rozliczenie podatkowe ograniczone – Beschraenkte Steuerpflicht 

Ten rodzaj rozliczenia dotyczy osób legalnie pracujących na terenie Niemiec przez okres nie dłuższy niż 183 dni. Rozliczenie ograniczone jest z reguły mniej korzystne – nie pozwala na wspólne rozliczenie ze współmałżonkiem i nie umożliwia naliczenia ulg podatkowych. 

Rozliczenie podatkowe nieograniczone – Unbeschraenkte Steuerpflicht

Rozliczenie nieograniczone dotyczy osób, które pracowały na terenie Niemiec przez okres dłuższy niż 183 dni. W przeciwieństwie do typu ograniczonego, typ nieograniczony umożliwia ubieganie się o ulgi podatkowe – na przykład związane z kosztami utrzymania lub dojazdów do miejsca pracy. 

 

Zmiany w terminach rozliczeń

 

25 czerwca 2021 roku zmianom uległy terminy składania rozliczeń podatkowych za rok 2020. 

  • Terminy rozliczeń dla osób rozliczających się samodzielnie – osoby, które rozliczały podatek samodzielnie, do tej pory miały czas na złożenie deklaracji do 31 lipca 2021 roku, jednak po aktualizacji terminów przez Centralny Federalny Urząd Podatkowy mają one czas na składanie rozliczeń do 31 października 2021 roku.
  • Terminy rozliczeń dla osób reprezentowanych przez doradcę podatkowego – podatnicy, którzy nie rozliczają się samodzielnie, tylko są reprezentowani przez doradcę podatkowego, zgodnie z poprzednimi przepisami mogli złożyć deklarację do 28 lutego 2022 roku. Obecny termin dla osób korzystających z pośrednictwa w postaci doradcy podatkowego to 31 maja 2022 roku.

W wypadku niedotrzymania terminów rozliczenia podatkowego niemiecki Urząd Skarbowy wyśle przypomnienie z wyznaczoną nową datą składania deklaracji. W takiej sytuacji konieczne jest bezwzględne zastosowanie się do nowego terminu, w przeciwnym razie naliczona zostanie kara pieniężna w wysokości od 100 do 500 euro. Niemcy

Powrót do listy