PL

+48 71 799 50 00

BOK@TAX-POL.PL

LOGOWANIE

 kto musi wypełnić pit 36 zg

Rozliczenie dochodów z zagranicy – kiedy konieczne?

Od stycznia 2021 r. w Polsce obowiązują nowe przepisy rozliczania dochodów uzyskanych za granicą. Nowe zasady znoszą obowiązującą od kilku lat tzw. ulgę abolicyjną. Oznacza to, że osoby pracujące za granicą w krajach, z którymi Polska podpisały umowy, zapłacą wyższy podatek. Podwójne opodatkowanie dotyczy osób, które pracują między innymi w: Wielkiej Brytanii, Austrii, Belgii, Norwegii, USA, Irlandii, Danii, Finlandii czy w Japonii.

Ograniczenie ulgi abolicyjnej i zmniejszenie maksymalnej wysokości ulgi dotknie osoby, których status rezydenta określa się jako polski, a ich dochody z zagranicy podlegają metodzie rozliczania z unikaniem podwójnego opodatkowania w formie odliczenia proporcjonalnego. Styczniowe zmiany powodują, że dodatkowy podatek w Polsce muszą zapłacić osoby, dla których korzyść spowodowana zastosowaniem ulgi abolicyjnej przekroczyłaby 1360 zł

PIT 36 ZG – co to jest za dokument? 

PIT36 ZG to załącznik, który dołącza się do zeznań PIT-36, PIT-36L, PIT-38, PIT-39. Jest to dokument, który składa się odrębnie dla każdego państwa, w którym uzyskało się dochody. PIT 36 ZG to rozliczenie dochodów zagranicznych, ale przed polskim Urzędem Skarbowym. Sposób rozliczenia warunkuje to, czy Polska posiada porozumienie o unikaniu podwójnego opodatkowania. Wyróżnia się metodę zwolnienia z progresją i metodę proporcjonalnego odliczania.

Metoda zwolnienia/wyłączenia z progresją

Osoby, wobec których stosuje się metodę zwolnienia z progresją muszą złożyć zeznanie podatkowe, w którym wykazują dochody uzyskane za pracę za granicę, ale tylko jeśli w danym roku podatkowym osiągnęli także inne dochody w Polsce. W tej metodzie wykorzystuje się opodatkowanie według skali podatkowej. Wysokość dochodów z zagranicy ma wpływ na wysokość stopy procentowej. Jest ona “przykładana” do przychodów uzyskanych w Polsce, ale same te dochody nie są opodatkowane w kraju. Koniecznie trzeba jednak pamiętać wtedy o złożeniu deklaracji PIT ZG. Jednocześnie oznacza to, że nie uzyskując żadnego dochodu w Polsce, nie trzeba składać tego załącznika.

Metoda proporcjonalnego odliczenia

Wykorzystując metodę proporcjonalnego odliczania dochody osiągnięte za granicą łączy się z dochodami uzyskanymi w Polsce. Podatnik musi wykazać dochody w załączniku PIT ZG za zeszły rok, nawet jeśli nie osiągnął w roku podatkowym żadnych dochodów w Polsce. Jest to konieczne, ponieważ metoda proporcjonalnego odliczenia wykorzystuję sposób rozliczania według skali podatkowej. Metoda proporcjonalnego odliczania oznacza więc, że przychody finansowe uzyskane w innym kraju niż Polska są opodatkowane w Polsce, ale od kwoty podatku odlicza się podatek opłacony za granicą. 

Czy musisz składać PIT36 ZG?

PIT 36 ZG trzeba złożyć, jeśli w roku podatkowym przychody uzyskało się w Polsce i za granicą. Jeśli uzyskane dochody podlegają zwolnieniu z podatku w Polsce i w Polsce nie uzyskało się dodatkowych przychodów, to nie ma obowiązku składania zeznania PIT 36 ZG. Jeśli jednak w roku podatkowym uzyskało się jakiekolwiek dochody, które podlegają opodatkowaniu, dokument PIT 36 ZG to obowiązek. Co istotne, dokument składa się odrębnie, nawet jeśli rozliczenie podatku wykonuje się razem z małżonkiem.

Załącznik PIT ZG muszą złożyć osoby, które otrzymały wynagrodzenie wynikające np. ze stosunku pracy, prowadzenia działalności gospodarczej, najmu, posiadania praw autorskich czy papierów wartościowych. 

Kiedy trzeba złożyć PIT36 ZG?

Rozliczenie podatku to obowiązek, którego trzeba dopełnić. Składanie deklaracji PIT-36, PIT-37 i PIT-28 z załącznikiem PIT ZG w Polsce mija 30 kwietnia następnego roku kalendarzowego niż rozliczany w dokumentach. Ostatni dzień składania deklaracji podatkowej może się jednak przesunąć. Jeśli 30 kwietnia jest dniem wolnym, termin jest przesunięty na następny dzień roboczy.Bez kategorii

Powrót do listy