PL

+48 71 799 50 00

BOK@TAX-POL.PL

LOGOWANIE

 praca za granicą

Dlaczego wiele osób decyduje się na pracę „na czarno”?

Powodem wyjazdu do pracy za granicę bez umowy może być chęć otrzymania wyższego zarobku w zamian za brak formalnej umowy, podpisywania dokumentów czy odprowadzania podatków przez pracodawcę. Choć sama wykonywana praca jest legalna, pracodawca i pracownik nie działają zgodnie z prawem rezygnując z podpisywania umowy w celu uniknięcia podatków i kosztów utrzymania pracownika przez pracodawcę. Często zdarza się, że pozory pracy legalnej są zachowane – pracownik otrzymuje umowę na najniższą możliwą stawkę, ale znaczną część swojej wypłaty otrzymuje poza umową, bezpośrednio do ręki, co w świetle prawa w dalszym ciągu należy traktować jako pracę „na czarno”.

Decyzja o pracy nielegalnej często podejmowana jest przez osoby, które nie znają obowiązujących za granicą przepisów, są wykorzystywane przez nieuczciwe agencje zatrudnienia lub nie spełniają warunków, które umożliwiłyby im podjęcie pracy legalnej. Problemem są często bariery językowe, zmuszające do wykonywania prac fizycznych, w których zjawisko zatrudnienia „na czarno” jest bardzo powszechne. Do nielegalnej pracy zgłaszają się także osoby, które chcą zataić swoje dochody ze względu na pobierane zasiłki i dodatki z pomocy społecznej dla bezrobotnych. Mając na uwadze wymienione wyżej argumenty warto zdawać sobie sprawę, że podjęcie pracy legalnej wiąże się ze znacznie większymi korzyściami i mniejszym ryzykiem konsekwencji prawnych niż praca nierejestrowana.

Przewaga legalnej pracy za granicą. Co możesz zyskać?

Pozyskiwanie wyższych, nieopodatkowanych dochodów oznacza wejście w bezpośredni konflikt z prawem – w razie wykrycia niezarejestrowanych przychodów, pracownik będzie musiał zapłacić zaległe podatki, a często także karę grzywny za nieterminowe rozliczenie z miejscowym urzędem skarbowym. Co więcej, jeśli pracownik „na czarno” korzystał w czasie zatrudnienia z zasiłków, jego działanie może zostać potraktowane jako wyłudzanie świadczeń i ukarane grzywną lub pozbawieniem wolności.

Pracownicy legalni, przez podpisaną umowę z pracodawcą otrzymują dostęp do wielu zabezpieczeń i korzyści wynikających z obowiązującego prawa. Poza gwarancją ochrony wynagrodzenia wynikającego ze stosunku pracy, pracownicy z umową nie muszą obawiać się zwolnienia bez podania przyczyny oraz nadgodzin wykraczających poza określony prawnie maksymalny czas pracy. Zachowują prawo do płatnego urlopu wypoczynkowego i zwolnień lekarskich, ubezpieczenia od chorób i wypadków w pracy, a nawet śmierci. Praca legalna oznacza także odprowadzanie składek na emeryturę, możliwość korzystania z zasiłku macierzyńskiego i innych świadczeń wspomagających osoby zarabiające najniższe stawki krajowe.

Czy wiesz, o czym należy pamiętać, rozpoczynając pracę w Niemczech? Sprawdź nasz poradnik!

Praca za granicą? Wybierz legalne zatrudnienie

Zarabiając na czarno otrzymujemy stawki, jakich nie otrzymają pracownicy na umowie odprowadzający co miesiąc składki na ubezpieczenie, emeryturę czy podatki. Opcja ta nie jest jednak ani bezpieczna, ani korzystna, bo poza nieco wyższym zyskiem finansowym praca na czarno nie gwarantuje pracownikowi żadnego zabezpieczenia. Ze względu na przysługująca pracownikom ochronę prawną, zabezpieczenie wynagrodzenia i inne korzyści wynikające z podpisanej legalnie umowy o pracę, podjęcie decyzji o znalezieniu legalnego zatrudnienia powinno być jedynym słusznym wyborem dla osób chcących spróbować swoich sił w pracy za granicą.Bez kategorii

Powrót do listy