PL

+48 71 799 50 00

BOK@TAX-POL.PL

LOGOWANIE

Kto jest zwolniony z płacenia podatku od zagranicznych dochodów?

 wypisywanie dokumentów

Z reguły wszystkie osoby zatrudnione są zobligowane do rozliczania podatku dochodowego, jednak w niektórych przypadkach istnieje możliwość zwolnienia z tego obowiązku. Kiedy tak się dzieje? Kto nie musi płacić podatku od zagranicznych dochodów? Wyjaśniamy.

Rezydenci podatkowi

Osoby, które są rezydentami podatkowymi w Polsce, ale spełniają określone warunki, mogą być zwolnione z obowiązku rozliczania zagranicznych dochodów w Polsce. Dotyczy to sytuacji, gdy podatnik uzyskuje dochody wyłącznie w kraju, z którym Polska ma podpisaną umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania uwzględniającą metodę wyłączenia z progresją. Osoby, które uzyskały dochody np. w Niemczech, są zwolnione z opodatkowania w kraju ojczystym i konieczności złożenia rozliczenia PIT-36/ZG, o ile nie uzyskały one przychodów podlegających opodatkowaniu w Polsce. Wówczas zagraniczne zarobki mogą wpływać na ustalenie stawki podatkowej stosowanej do dochodów uzyskanych w kraju pochodzenia.

Studenci i stażyści wyjeżdżający za granicę

Studenci i stażyści, którzy wyjeżdżają za granicę w celu nauki lub odbycia stażu, mogą być zwolnieni z opodatkowania zagranicznych dochodów w Polsce. Warto jednak pamiętać, że ich pobyt i dochody powinny spełniać warunki określone w umowach międzynarodowych o unikaniu podwójnego opodatkowania. Często zarobki z pracy wykonywanej w ramach programu naukowego są opodatkowane wyłącznie w kraju, gdzie jest prowadzona nauka lub odbywa się staż.

Osoby korzystające z ulg podatkowych

W Polsce istnieją różne ulgi podatkowe, które mogą sprawić, że podatnik nie ma obowiązku rozliczania zagranicznych dochodów. Na przykład osoby do 26. roku życia korzystające z zerowego PIT są zwolnione z opodatkowania przychodów uzyskanych zarówno w kraju, jak i za granicą do określonego limitu w kwocie 85 528 złotych. Dotyczy to również seniorów, którzy nadal pracują mimo osiągnięcia wieku emerytalnego, o ile nie pobierają oni świadczenia emerytalnego. Osoby starsze mogą korzystać z ulgi PIT-0 zwalniającej z opodatkowania dochodów do określonej kwoty.

Przypadki uzasadnione przez umowy bilateralne

Niektóre osoby mogą być zwolnione z rozliczania zagranicznych dochodów na mocy specyficznych umów bilateralnych między Polską a innymi krajami. Często zawierają one szczegółowe zapisy dotyczące zwolnienia z opodatkowania określonych rodzajów przychodów, takich jak dywidendy, odsetki czy tantiemy, uzyskanych w krajach partnerskich. Warunki takich zwolnień są ściśle określone w przepisach umów międzynarodowych i zwykle różnią się w zależności od kraju.

Niektórzy podatnicy mogą być zwolnieni z płacenia podatku od zagranicznych dochodów w naszym kraju. Najczęściej dotyczy to osób, które krótko przebywają za granicą lub są objęte ulgami podatkowymi. W przypadku wątpliwości zachęcamy do skontaktowania się z naszym biurem rachunkowym, chętnie odpowiemy na Twoje pytania.Rozliczenie PIT

Powrót do listy