PL

+48 71 799 50 00

BOK@TAX-POL.PL

LOGOWANIE

Kindergeld – wszystko, co powinieneś wiedzieć o zasiłku na dziecko

 niemcy zasiłek rodzinny kindergeld

Kindergeld, czyli zasiłek na dziecko przyznawany osobom legalnie zatrudnionym do pracy na terenie Niemiec to dodatek, którym Polscy pracownicy interesują się wyjątkowo często. Niemiecki zasiłek rodzinny jest dla nich często dodatkowym źródłem dochodu pozwalającym swobodnie utrzymać rodzinę, szczególnie w przypadku rodzin wielodzietnych. Na czym jednak dokładnie polega Kindergeld, jaka jest jego wysokość i jak można starać się o zasiłek rodzinny w Niemczech?

 

Praca w Niemczech, a zasiłek rodzinny

Dzieci podczas zabawyKindergeld to pomoc, która może zostać przyznana osobom zatrudnionym do pracy na terenie Niemiec. Prawo do uzyskania pomocy w postaci zasiłku rodzinnego przysługuje tym, którzy posiadają nieograniczony obowiązek podatkowy na terenie Niemiec lub posiadają status nieograniczonego podatnika – unbeschränkte Steuerpflicht. Możliwość starania się o zasiłek rodzinny Kindergeld nie jest zależna od charakteru zatrudnienia – prawo do świadczenia mają zarówno Polacy pracujący sezonowo lub na stałe w Niemczech, Polacy oddelegowani do pracy w Niemczech, Polacy prowadzący w Niemczech działalność gospodarczą, jak i Polacy mieszkający w Niemczech i nie podejmujący żadnej pracy zarobkowej.

Zasiłek Kindergeld wypłacany jest na dzieci znajdujące się pod opieką osoby składającej wniosek o jego przyznanie, a wysokość zasiłku jest zależna przede wszystkim od liczby dzieci znajdujących się w rodzinie osoby wnioskującej. W przeciwieństwie do wielu krajów europejskich, w Niemczech zasiłek rodzinny Kindergeld nie jest zależny od wysokości dochodu rodziców. Jego wysokość to obecnie 194 € miesięcznie na pierwsze i drugie dziecko, 200 € na trzecie dziecko, oraz po 225 € na każdą kolejną pociechę. Co ważne z punktu widzenia osób pracujących za granicą i utrzymujących rodzinę w Polsce, zasiłek rodzinny w Niemczech można otrzymać zarówno na dzieci mieszkające w Niemczech, jak i na te, które znajdują się w Polsce pod opieką drugiego rodzica. Jeśli dziecko się uczy, zasiłek ten może być przyznawany nawet do 25 roku życia.

Zasiłek rodzinny w Niemczech – wypłata wsteczna

Osoby, które pracują na terenie Niemiec od dłuższego czasu mogą starać się o wypłatę Kindergeld wstecz. Od 2018 roku okres świadczenia wstecznego wynosi 6 miesięcy, co oznacza, że przy większym opóźnieniu w składaniu wniosku o przyznanie zasiłku nie będzie można uzyskać już zwrotu należnego zasiłku za miesiące, w których wniosek nie został złożony. Z wnioskami nie warto więc zwlekać – Familienkasse, która przyznaje zasiłki rozpatruje wnioski zgodnie z datą ich złożenia, dlatego też warto pomyśleć o tym już podczas rozpoczęcia pracy w Niemczech.

Kindergeld – kto może starać się o niemiecki zasiłek rodzinny?

niemcy zasiłek rodzinny kindergeldO zasiłek mogą starać się wszystkie osoby zatrudnione na terenie Niemiec oraz objęte nieograniczonym obowiązkiem podatkowym i posiadające pod swoją opieką dzieci, które nie ukończyły jeszcze 18 roku życia bądź też uczą się i nie rozpoczęły jeszcze pracy – w ich przypadku próg wiekowy wydłużony jest aż do 25 roku życia. Wyjątkiem od reguły są osoby, których dzieci posiadają ważne orzeczenie o znacznej niepełnosprawności – w ich przypadku rodzic może starać się o wypłatę Kindergeld nawet po ukończeniu przez dziecko 25 lat. Ważne, by dokumentację konieczną do uzyskania Kindergeld wypełnić jak najdokładniej – każdy błąd może oznaczać tu odrzucenie wniosku i utratę szansy na uzyskanie dodatkowych funduszy. W miejscu tym warto zaznaczyć też, że czas oczekiwania na decyzję w sprawie zasiłku rodzinnego w Niemczech może wynosić od 2 do nawet 6 miesięcy od daty złożenia wniosku i kompletności dokumentacji złożonej wraz z nim.

Nieograniczony obowiązek podatkowy obowiązuje osoby, które posiadają meldunek w Niemczech i są w stanie go udokumentować lub też posiadają miejsce stałego pobytu na terenie kraju przez minimum 183 dni w danym roku podatkowym. Nieograniczony obowiązek podatkowy można uzyskać też składając wniosek o jego nadanie, który można złożyć jeśli co najmniej 90% dochodów z całego roku podatkowego pochodzi z Niemiec. Familienkasse może zażądać w trakcie rozpatrywania wniosku o Kindergeld zaświadczenia o obowiązku podatkowym na terenie Niemiec.

Zasiłek Kindegeld w Niemczech – jakie dokumenty należy złożyć wraz z wnioskiem?

Dziecko z mamąOsoby wnioskujące o przyznanie zasiłku rodzinnego Kindergeld powinny przede wszystkim pobrać w Familienkasse niezbędną do wypełnienia dokumentację i wnioski. Podczas ich składania do wniosku należy dołączyć kopię paszportu lub dowodu osobistego rodzica pracującego na terenie Niemiec, akt małżeństwa, akt urodzenia dziecka lub dzieci na które ma zostać przyznany zasiłek oraz zaświadczenie o wspólnym zameldowaniu z dzieckiem lub dziećmi.

 Niemcy

Powrót do listy