PL

+48 71 799 50 00

BOK@TAX-POL.PL

LOGOWANIE

Kindergeld a inne świadczenia, kiedy Kindergeld nie przysługuje rodzicom dziecka?

 euro

W dzisiejszym artykule wyjaśniamy czym jest Kindergeld i kto może ubierać się o to świadczenie. Zamierzamy także odpowiedzieć na pytanie, kiedy świadczenie Kindergeld nie przysługuje rodzicom, serdecznie zapraszamy do dalszej lektury!

Czym jest Kindergeld?

Kindergeld to miesięczne świadczenie wypłacane przez niemieckie państwo rodzicom lub opiekunom prawnym dzieci. Jest przeznaczone na pokrycie części kosztów związanych z utrzymaniem i edukacją dziecka. Wysokość świadczenia zależy od liczby dzieci w rodzinie. Kindergeld jest wypłacane aż do osiągnięcia przez dziecko określonego wieku – zwykle do ukończenia 18 roku życia, ale w niektórych przypadkach może być kontynuowane aż do ukończenia 25 roku życia, jeśli dziecko nadal się uczy lub studiuje.

Kto może ubiegać się o Kindergeld?

Prawo do Kindergeld przysługuje wszystkim rodzicom lub opiekunom prawnym mieszkającym i pracującym w Niemczech, niezależnie od ich obywatelstwa. Wymogiem jest posiadanie legalnego statusu pobytowego i zatrudnienia w Niemczech.

Kiedy Kindergeld nie przysługuje rodzicom?

Osoby nieposiadające legalnego statusu pobytowego w Niemczech, jak również osoby z ograniczonym prawem pobytu, mogą napotkać trudności w uzyskaniu tego świadczenia. Jest to związane z niemieckimi przepisami imigracyjnymi i polityką socjalną, mającą na celu regulację świadczeń dla mieszkańców. Rodzice pracujący w Niemczech są zazwyczaj uprawnieni do Kindergeld, nawet jeśli ich dochody pochodzą z pracy za granicą. Jednakże, rodzice pracujący wyłącznie za granicą, bez związku zawodowego z Niemcami, mogą nie być uprawnieni do otrzymania świadczenia.

Czy pobierając Kindergeld można ubiegać się o 800+ w Polsce?

Zasady unijne dotyczące świadczeń socjalnych, w tym zasiłków dla dzieci, są zaprojektowane tak, aby uniknąć sytuacji, w której osoby uprawnione otrzymują te same świadczenia z różnych krajów jednocześnie.

W przypadku rodzin pobierających Kindergeld i w Polsce istnieje korelacja między systemami świadczeń tych dwóch krajów. Jeżeli rodzice pobierają zasiłek w Niemczech, nie mają prawa do równoczesnego otrzymania zasiłku na te same dzieci w Polsce. Ta zasada wynika z potrzeby zapewnienia sprawiedliwego i efektywnego wykorzystania środków socjalnych i uniknięcia nadużyć.

Z drugiej strony, jeśli rodzina pobiera zasiłek w Polsce, może ubiegać się o Kindergeld w Niemczech. W takim przypadku niemiecki zasiłek jest dostosowywany, co oznacza, że jego wysokość zostanie zmniejszona o kwotę zasiłku otrzymywanego w Polsce. Ten mechanizm nazywany jest „dodatkiem dyferencyjnym” (Differenzkindergeld) i ma na celu uzupełnienie różnicy między poziomem świadczeń w obu krajach, zapewniając, że rodzina otrzyma łącznie kwotę równą wyższemu zasiłkowi.

Przykładowo, jeśli zasiłek niemiecki jest wyższy niż polski, rodzina otrzyma różnicę między tymi kwotami z Niemiec. To zapewnia, że rodziny nie są karane za pracę lub mieszkanie w różnych krajach Unii Europejskiej i że świadczenia socjalne są sprawiedliwie koordynowane między państwami członkowskimi.

Mamy nadzieję, że udało nam się wyjaśnić, czym jest Kindergeld i jak działa to świadczenie. Jeśli macie problem ze złożeniem wniosku o Kindergeld, to zapraszamy do kontaktu, chętnie przeprowadzimy Was przez cały ten proces.Bez kategorii Niemcy

Powrót do listy