PL

+48 71 799 50 00

BOK@TAX-POL.PL

LOGOWANIE

Kindergeld, a 800 plus - czym różnią się polskie i niemieckie świadczenia na dziecko?

 rodzinny spacer

Kindergeld i 800 plus to dwa różne systemy wsparcia dla rodzin z dziećmi w Niemczech i w Polsce. Jak te świadczenia się różnią i co oznaczają dla przeciętnych rodzin? O tym dzisiejszy artykuł, jeśli jesteś ciekaw różnic między tymi świadczeniami socjalnymi, czytaj dalej.

Czym jest Kindergeld i jakie przynosi korzyści?

Kindergeld to niemieckie świadczenie rodzinne, które jest wypłacane niezależnie od dochodów rodziny. Od 1 stycznia 2023 roku każde dziecko uprawnia rodziców do otrzymania miesięcznie 250 euro. System ten przeszedł znaczące zmiany, ponieważ wcześniej kwota była różnicowana w zależności od liczby dzieci – 219 euro dla pierwszego i drugiego dziecka, 225 euro dla trzeciego oraz 250 euro dla każdego kolejnego dziecka. Te zmiany wprowadzono w ramach pakietu działań ochronnych przed inflacją, która osiągnęła w Niemczech rekordowy poziom 10,4 proc. na koniec ubiegłego roku.

Jak działa program 800 plus?

Program 800 plus to nowa inicjatywa w Polsce, mająca na celu zwiększenie wsparcia finansowego dla rodziców. Zaproponowana kwota to 800 zł miesięcznie na każde dziecko do 18 roku życia, niezależnie od dochodów rodziny. Jest to znaczne zwiększenie w porównaniu do programu “Rodzina 500 plus”.
Główne różnice między Kindergeld a 800 plus

Chociaż oba programy — niemieckie Kindergeld i polski 800 plus — mają na celu wsparcie finansowe rodzin z dziećmi, istotne różnice w ich strukturze i warunkach kwalifikacyjnych mogą mieć znaczący wpływ na życie beneficjentów.

1. Kwota świadczenia

Do niedawna w Niemczech kwota Kindergeld była zróżnicowana w zależności od liczby dzieci w rodzinie, od niedawna w ramach działań przeciwinflacyjnych, rząd niemiecki zdecydował o ujednoliceniu tej kwoty do 250 euro na każde dziecko. W Polsce program 800 plus proponuje wypłatę stałej kwoty 800 zł na każde dziecko, niezależnie od liczby dzieci w rodzinie.

2. Warunki wiekowe

W Niemczech, świadczenie jest wypłacane do 18 roku życia dziecka, jednakże może być przedłużone do 25 roku życia, jeśli dziecko kontynuuje naukę lub jest zarejestrowane jako bezrobotne (do 21 roku życia). W Polsce wsparcie kończy się w momencie osiągnięcia przez dziecko 18 roku życia, niezależnie od statusu edukacyjnego czy zawodowego.

3. Kryteria kwalifikacyjne

Kindergeld jest dostępne dla wszystkich rodzin mieszkających w Niemczech, niezależnie od ich narodowości, co oznacza, że świadczenie jest dostępne także dla obcokrajowców posiadających odpowiedni status prawny. 800 plus to świadczenie przeznaczone dla dzieci mieszkających i wychowywanych w Polsce, co implikuje konieczność posiadania stałego miejsca zamieszkania na terytorium Polski.

Kindergeld i 800 plus to programy, które mimo podobieństw, różnią się pod wieloma względami. Obie formy wsparcia mają na celu pomoc rodzinom w utrzymaniu dzieci, ale różnice w kwotach, kryteriach kwalifikacyjnych i warunkach wiekowych pokazują, jak różne mogą być podejścia do polityki rodzinnej w różnych krajach.Bez kategorii

Powrót do listy