PL

+48 71 799 50 00

BOK@TAX-POL.PL

LOGOWANIE

Kiedy rozliczać się z pracy za granicą - Porównanie krajów EU

 zwrot podatku z zagranicy

Wyjazd za granicę w celach zarobkowych to zawsze dobry sposób na odłożenie sporej sumy oszczędności, szczególnie gdy dochody zostaną umiejętnie zagospodarowane i rozdysponowane. Wielu Polaków decyduje się dziś na wybór jednego z wielu państw Unii Europejskiej oferujących nie tylko ciekawe możliwości zatrudnienia, ale też wiele przywilejów związanych z samym zamieszkaniem na ich terenie. Wiele z tych osób zostawia jednak za sobą rodzinę, posiadając technicznie stałe powiązanie z krajem i na podstawie obowiązujących przepisów obowiązek rozliczenia się z krajowym urzędem skarbowym. Przychody w Belgii, Niemczech, Holandii, Austrii czy Wielkiej Brytanii podlegają rozliczeniu w Polsce na szczególnych zasadach. Kiedy należy dopilnować złożenia deklaracji podatkowej w Polsce pracując za granicą?

 

Zwrot podatku z zagranicy – rozliczenie z Polskim urzędem skarbowym

Pracownik, który wyjeżdżając za granicę podejmuje zatrudnienie na podstawie umowy o pracę lub jej ekwiwalentu płaci w danym kraju zaliczki na zagraniczny podatek dochodowy – kwotę, która przy każdym wynagrodzeniu jest pobierana z niego przez pracodawcę. W związku z tym pracownik taki musi rozliczyć się z tych zaliczek i kwot wynagrodzenia uzyskanego w danym kraju w miejscu uzyskiwania dochodu. Warto pamiętać jednak, że osoby pracujące za granicą, ale posiadające stałe zameldowanie i centrum interesów osobistych w Polsce nie posiadają zwykle statusu rezydenta w kraju, w którym pracują i jako takie nie są zobowiązane rozliczać się z obcym dla siebie państwem ze wszystkich swoich zarobków – z tych rozliczą się w Polsce. Co więcej, w rozliczeniu PIT 36ZG z pracy za granicą nie ma znaczenia źródło dochodu – dochody należy zadeklarować w przypadku podjęcia pracy w ramach stosunku pracy, umowy cywilnoprawnej, sprzedaży praw autorskich, wynajmu nieruchomości, a nawet prowadzenia zagranicznej pozarolniczej działalności gospodarczej. Jak wygląda sytuacja zwrotu podatków dla najczęściej wybieranych przez Polaków krajów w Europie?

 

Zwrot podatku z Niemiec

Niemcy to jedna z najczęstszych destynacji wyjazdów zarobkowych Polaków, zarówno ze względu na bliskość granicy i możliwość częstych powrotów do domu, jak i w kwestiach czysto finansowych. Zarobki w euro pozwalają na osiągnięcie znacznie wyższych dochodów niż za tę samą pracę wykonywaną w kraju. Dodając do nich liczne świadczenia socjalne, czy niższe koszty utrzymania, wizja wyjazdu wydaje się kusząca. Wyjeżdżając należy pamiętać jednak o konieczności rozliczenia podatku w lokalnym urzędzie skarbowym. W przypadku Niemiec wymóg złożenia deklaracji w urzędzie skarbowym właściwym dla miejsca zatrudnienia obowiązuje tylko osoby zameldowane na terenie Niemiec, jednak osoby które zrezygnują ze złożenia takiej deklaracji nie mają szans na zwrot podatku z Niemiec. Co należy więc zrobić, by zwrot taki uzyskać? Ubieganie się o zwrot podatku z Niemiec wymaga dostarczenia do lokalnego urzędu skarbowego karty podatkowej Lohnsteuerbescheinigung, decyzji z Arbeitsamtu lub Krankenkasse w przypadku pobierania chorobowego bezrobotnego, oraz zaświadczenia EU/EWR o dochodach (stosowny formularz można pobrać w polskich urzędach skarbowych).

 

Zwrot podatku z Holandii

Zwroty podatkówW przypadku pracy w Holandii, o zwrot podatku z zagranicy mogą starać się osoby posiadające udokumentowaną historię legalnego zatrudnienia, względem której regularnie odprowadzały właściwe składki, a zarobione w Holandii pieniądze stanowią dla nich minimum 90% całkowitego przychodu w danym roku podatkowym. Wszystkie dochody uzyskanie poza granicami Holandii powinny zostać szczegółowo ujęte w deklaracji podatkowej – dotyczy to także osób, które pozostają w związku małżeńskim i z tego tytułu powinny ujawnić w deklaracji przychody osiągnięte przez współmałżonka. Dochody uzyskane poza Holandią należy ująć w formularzu Belastingdienst, którego prawidłowość musi zostać potwierdzona przez Urząd Skarbowy w Polsce. Brak załączenia wspomnianego formularza w dokumentacji rozliczenia podatkowego będzie równoznaczna z uzyskaniem znacznie mniejszego zwrotu podatku z Holandii.

 

Zwrot podatku z Belgii

Każda osoba pracująca legalnie na terenie Belgii musi rozliczyć się z deklaracji podatkowej w lokalnym urzędzie skarbowym. Obowiązek ten dotyczy zarówno pracowników stałych, jak i sezonowych, którzy przez pewien okres czasu uzyskiwali legalne przychody na terenie Belgii. Dokument, który należy wypełnić w celu uzyskania zwrotu podatku z Belgii otrzymuje się drogą pocztową – Aangifte In de Belasting van niet-inwoners należy jedynie podpisać i odesłać, bez względu na to, czy osoba przebywa już w Polsce, czy też zamieszkuje na stałe na terenie Belgii. Tamtejszy Urząd Skarbowy rozpatruje wniosek i dokonuje rozliczenia podatku zgodnie ze złożoną deklaracją. Aby wykonać prawidłowo zwrot podatku z Belgii należy posiadać: zaświadczenie EOG o dochodach uzyskanych w Belgii i poza nią, Aangifte In de Belasting van niet-inwoners, czyli dokument wysyłany przez belgijski urząd drogą pocztową, Loonfiche, czyli kartę podatkową wydawaną przez pracodawcę oraz belgijski Nationaal Numer, czyli odpowiednik polskiego NIP-u.

 

Zwrot podatku z Austrii

Do rozliczenia się z austriackim urzędem skarbowym zobowiązani są wszyscy pracownicy zameldowani na terenie Austrii oraz ci, którzy przepracowali na terenie kraju minimum 180 dni. Osoby takie określa się mianem rezydentów podlegających nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, co w praktyce oznacza, że każda osoba pracująca sezonowo w Austrii przez mniej niż pół roku jest traktowana jako nie rezydent. Aby móc uzyskać zwrot podatku z Austrii należy pamiętać o rozliczeniu się z lokalnym fiskusem, szczególnie gdy dochody uzyskane w Austrii w danym roku rozliczeniowym nie przekroczyły 11 000 euro – kwoty wolnej od podatku, a więc dającej szansę odzyskania całej kwoty podatku pobranej przez fiskus w danym roku. Warto zauważyć jednak, że w przypadku osób które przepracowały minimum 180 dni na terenie Austrii, zwrot podatku możliwy jest tylko wtedy, gdy przychody osiągnięte na terenie Austrii wynoszą przynajmniej 90% wszystkich dochodów uzyskanych w ciągu całego roku. Aby móc ubiegać się o zwrot podatku z Austrii, niezbędne jest posiadanie oryginału karty podatkowej Lohnzettel, kopii zameldowania i wymeldowania z Austrii, oraz kopii dowodu osobistego. Formularzem, jaki należy wypełnić jako deklarację podatkową w lokalnym fiskusie jest Eikommnensteuererklärung, do którego należy dołączyć podczas rozliczenia zaświadczenie o przychodach osiągniętych na terenie Polski lub poza Austrią.

 

Zwrot podatku z Wielkiej Brytanii

odzyskaj podatek z zagranicy

Zgodnie z prawem obowiązującym w Wielkiej Brytanii, o zwrot podatku mogą starać się wszyscy, od których wynagrodzenia zostały potrącone składki na poczet podatku. Obowiązek rozliczenia się z podatku spoczywa tam jednak na pracodawcy, co z punktu pracowników jest niezwykle wygodne. Warto pamiętać jednak, że Wielka Brytania nie stosuje systemu automatycznego zwrotu podatku, a co za tym idzie, aby uzyskać zwrot podatku z Wielkiej Brytanii należy rozliczać się samodzielnie. W Anglii do rozliczenia się konieczne jest kilka dokumentów: P45, czyli dokument wystawiany po zakończeniu zatrudnienia u danego pracodawcy, P60, czyli dokument podsumowujący dany rok podatkowy u pracodawcy (odpowiednik polskiego PIT 11), Statement of Earnings, czyli dokument wystawiany przez pracodawcę, w którym znajdują się szczegółowe informacje na temat osiągniętego przychodu i odprowadzonego podatku, oraz PAYSLIP, czyli pasek wypłaty, który otrzymujesz każdorazowo wraz z wynagrodzeniem, przy czym do uzyskania zwrotu podatku i prawidłowego rozliczenia się z fiskusem wystarczający będzie jeden z czterech wspomnianych wyżej dokumentów.

 Austria Belgia Holandia Niemcy Wielka Brytania

Powrót do listy