PL

+48 71 799 50 00

BOK@TAX-POL.PL

LOGOWANIE

Kiedy możemy rozliczyć się wspólnie z małżonkiem pracującym za granicą?

 Rodzina

Liczba Polaków, którzy pracują na stałe za granicą bądź też wyjeżdżają do krajów sąsiednich, w ramach pracy sezonowej rośnie z roku na rok. Już dziś liczbę osób przebywających tam zarobkowo na stałe szacuje się na około 2,5 miliona rodaków. Ci jednak, choć znaleźli stałe zatrudnienie poza granicami Polski, niejednokrotnie utrzymują swoje centrum interesów w kraju – to tu przebywa ich rodzina, to Polskę uważają za swój dom i miejsce zamieszkania. To właśnie w ich przypadku rozliczenie się z podatku z zagranicy będzie konieczne. Mogą dokonać go samodzielnie lub, znacznie korzystniej, wraz z małżonkiem. Kiedy jednak można rozliczyć się wspólnie z małżonkiem pracującym za granicą i w jakich sytuacjach jest to korzystne? Jak przebiega takie rozliczenie?

 

Odzyskiwanie podatku z zagranicy – czym jest „centrum interesów”

Zgodnie z obowiązującą od stycznia 2019 roku Konwencją MLI (Multilateral Instrument to Modify Bilateral Tax Treaties) eliminującą podwójne opodatkowanie, osoby, które pracują za granicą, lecz posiadają w Polsce swój ośrodek interesów życiowych, powinny rozliczać się z podatku zarówno w państwie obcym, jak i w Polsce. Osoby takie mogą wykazać w deklaracji brak dochodów w kraju, jednak wciąż muszą złożyć zeznanie zgodnie z obowiązującym ich prawem. Czym jednak jest wspomniany ośrodek interesów? Za miejsce takie uznaje się kraj, w którym przebywa rodzina osoby starającej się o zwrot podatku z zagranicy. Osoby, które nie posiadają więc najbliższej rodziny w Polsce lub przebywają poza krajem minimum 183 dni w roku kalendarzowym, nie muszą martwić się zmianą przepisów. Wyjątkiem są jednak ci, którzy chcą skorzystać z rozliczenia preferencyjnego z małżonkiem.

 

Kiedy rozliczyć się z podatku z małżonkiem pracującym za granicą?

Zgodnie z informacjami podawanymi przez Ministerstwo Finansów, aby osoba mogła skorzystać z łącznego opodatkowania dochodów z małżonkiem przebywającym i pracującym na co dzień za granicą kraju, konieczne jest złożenie odpowiedniego wniosku w rocznym zeznaniu podatkowym zgodnie z przewidzianym terminem rozliczania podatków, a więc do 30 kwietnia danego roku. Możliwość zwrotu podatku z zagranicy rozliczanego wspólnie z małżonkiem jest możliwa w sytuacji, gdy oboje małżonkowie mają stałe miejsce zamieszkania na terytorium Polski, istnieje pomiędzy nimi przez cały rok podatkowy wspólność majątkowa oraz małżonkowie przez cały rok podatkowy pozostają w związku małżeńskim. Wyjątkiem, w którym staranie się o wspólne rozliczenie podatku nie jest możliwe w sytuacji, w której jeden z małżonków prowadzi działalność gospodarczą opodatkowaną według 19% stawki podatku, ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych lub podatkiem tonażowym.

 

SpotkanieO łącznym opodatkowaniu mogą pomyśleć także małżonkowie, których miejsce zamieszkania dla celów podatkowych jest inne niż Polska, lecz znajduje się w jednym z państwo członkowskich Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, lub Konfederacji Szwajcarskiej. Oznacza to, że zwrot podatku z Niemiec, Belgii, Holandii, Austrii czy Wielkiej Brytanii przy rozliczeniu wspólnie z małżonkiem jest dla nich możliwy, nawet jeśli oboje przebywają na co dzień poza granicami Polski.

 

Kolejnym przypadkiem umożliwiającym wspólne rozliczanie się z podatku w Polsce w przypadku pracy jednego z małżonków za granicą jest sytuacja, w której jedno z małżonków podlega nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce, natomiast drugie ma miejsce zamieszkania dla celów podatkowych poza granicami kraju.

 

Ostatnią z możliwości wspólnego rozliczania podatków z zagranicy z małżonkiem jest osiągnięcie na terenie Polski podlegających opodatkowaniu przychodów w wysokości stanowiącej łącznie minimum 75% całkowitego przychodu obojga małżonków w danym roku podatkowym i mogących udokumentować swoje miejsce zamieszkania dla celów podatkowych za granicą odpowiednim certyfikatem rezydencji. Możliwość ta ma jednak pewne ograniczenia – aby małżonkowie mogli rozliczyć się wspólnie, musi zaistnieć szansa łącznego opodatkowania wskazana w umowie o unikaniu podwójnego opodatkowania, a sami małżonkowie muszą być w stanie udokumentować swoje miejsce zamieszkania oraz miejsce osiągania reszty dochodów.

Rozliczanie podatku z zagranicy z małżonkiem – dlaczego warto?

Osoby pozostające w związku małżeńskim często decydują się na wspólne rozliczenie deklaracji podatkowej, szczególnie gdy jedno z nich pracuje na co dzień poza granicami kraju i uzyskuje znacznie większe przychody niż jego współmałżonek w Polsce. Złożenie wspólnej deklaracji podatkowej oznacza niejednokrotnie możliwość skorzystania ze znacznie korzystniejszego oprocentowania podatkowego, a co za tym idzie, większych oszczędności finansowych. Obliczenie wysokości zwrotu podatku z zagranicy w przypadku rozliczenia wspólnego z małżonkiem odbywa się na takiej samej zasadzie, co przy rozliczaniu wspólnym obojga małżonków pracujących w Polsce — podatek płaci się jako podwójną kwotę podatku ustalonego od połowy łącznej kwoty dochodów małżonków. Rozliczenie takie może nie zawsze okazać się korzystne, jednak w przypadku osób o dochodach znacząco przekraczających dochody małżonka pracującego w kraju warto zainteresować się takim rozwiązaniem.Bez kategorii

Powrót do listy