PL

+48 71 799 50 00

BOK@TAX-POL.PL

LOGOWANIE

Kiedy Kindergeld zostaje wstrzymany, jak odzyskać Kindergeld?

 flaga niemiec

Czy Kindergeld może zostać wstrzymany? Kiedy tak się dzieje? Przeczytaj nasz artykuł, a dowiesz się, jak odzyskać świadczenie rodzinne wypłacane przez Familienkasse i jak zapobiegać takim sytuacjom w przyszłości.

Kiedy Kindergeld może zostać wstrzymany?

Zauważyłeś, że został wstrzymany Kindergeld? Istnieje wiele czynników, które mogą doprowadzić do zawieszenia wypłat świadczeń na dzieci. Jednym z głównych powodów wstrzymania zasiłku rodzinnego Kindergeld jest niezłożenie wymaganych dokumentów w wyznaczonym terminie przez rodziców lub opiekunów prawnych. Często zdarza się, że zmiana adresu zamieszkania lub statusu zatrudnienia nie zostaje odpowiednio zgłoszona do właściwego urzędu. Niemiecka Kasa Świadczeń Rodzinnych Familienkasse może również wstrzymać świadczenia, jeśli zostaną wykryte nieprawidłowości w zeznaniach podatkowych dotyczących dochodów rodziny. Czasami osiągnięcie przez dziecko pełnoletności wpływa na decyzję o wstrzymaniu wypłat, chyba że kontynuuje ono edukację lub studia. Nieprawidłowe wypełnienie wniosków lub brak aktualnych informacji o uczęszczaniu dziecka do szkoły to kolejne przyczyny, dla których wsparcie finansowe może zostać zawieszone.

Jak odzyskać Kindergeld?

Gdy Kindergeld zostanie wstrzymany, w pierwszej kolejności należy dokładne zidentyfikować przyczyny wstrzymania świadczeń, co zazwyczaj wymaga kontaktu z niemieckim urzędem. Konieczne może być dostarczenie brakujących dokumentów lub sprostowanie błędów w już złożonych papierach. W niektórych przypadkach rodzice muszą złożyć nowy wniosek o Kindergeld, zwłaszcza gdy doszło do znaczących zmian w sytuacji rodzinnej. Dobrym rozwiązaniem wydaje się zwrócenie się w tej sytuacji po pomoc do biura rachunkowego, które zajmuje się zagranicznymi rozliczeniami. W ten sposób można uniknąć wielu błędów.

W przypadku dzieci pełnoletnich czasami należy dostarczyć zaświadczenie ze szkoły lub uczelni potwierdzające status ucznia albo studenta. Warto też sprawdzić, czy niezbędne jest zaktualizowanie danych osobowych lub adresowych w urzędzie. W przypadku odrzucenia wniosku rodzice mają prawo do wniesienia odwołania od decyzji urzędu. W tej sytuacji skorzystanie z porady prawnej może okazać się pomocne w skutecznym odzyskaniu wstrzymanych świadczeń.

Jak zapobiec przerwom w wypłatach Kindergeld?

Ważne jest, aby zawsze terminowo składać wszelkie wymagane dokumenty, szczególnie te dotyczące dochodów rodziny i statusu edukacyjnego dziecka. Utrzymanie otwartej komunikacji z niemieckim urzędem i innymi instytucjami zajmującymi się wypłatą świadczeń może znacząco zmniejszyć ryzyko nieprzewidzianych przerw w wypłatach świadczenia rodzinnego. Rodzice powinni również regularnie sprawdzać, czy nie ma nowych przepisów lub zmian w procedurach aplikacyjnych, które mogłyby wpłynąć na ich prawo do Kindergeld.

Czasami wstrzymanie świadczenia Kindergeld wynika z błędów w złożonych dokumentach lub zmian w statusie rodziny takich jak rozwód rodziców. Naszym zdaniem w przypadku wątpliwości warto jak najszybciej skontaktować się z urzędem skarbowym w Niemczech. Zachęcamy też do skorzystania z pomocy naszego biura rachunkowego, aby uniknąć trudności w ubieganiu się o świadczenia rodzinne.Bez kategorii

Powrót do listy