PL

+48 71 799 50 00

BOK@TAX-POL.PL

LOGOWANIE

Jak wykonać rozliczenie z partnerem fiskalnym Heffingskorting?

 odzyskaj podatek z zagranicy

Heffingskorting to szereg ulg podatkowych, które możesz uzyskać w chwili rozliczania podatku z roku pracy. Tworzą je ubezpieczenia społeczne, podatek dochodowy, jak i składki. Kim jest partner fiskalny i jak z nim wykonać rozliczenie?

 

Kim jest ?

Nasz zespół tworzą wysoko wykwalifikowani specjaliści, władający kilkoma językami i perfekcyjnie znający prawo kraju, z którego chcesz rozliczyć podatek.

 

Partnerem fiskalnym nazywamy:

 

  • Osoby będące w związkach małżeńskich lub w zarejestrowanych związkach uznawanych przez holenderskie prawo, np. konkubinat.
  • Osoby posiadające razem dziecko lub mieszkające z partnerem, które to dziecko posiada. Ponadto zameldowane pod tym samym adresem.
  • Osoby wspólnie zarejestrowane w funduszu emerytalnym.
  • Osoby posiadające wspólną nieruchomość.

Heffingskorting, nie dotyczy natomiast błędnie postrzeganej rekompensaty pieniężnej nazywanej w Polsce „rozłąkowe”. Dotyczy to ulgi podatkowej dla partnera fiskalnego, którego dochody są bardzo niskie. Ulga ta przyznawana jest również w sytuacji, gdy owy partner nie posiada żadnych dochodów. Ma to na celu finansowe wsparcie obojga, mieszkających ze sobą osób. Nie ma więc w tym wypadku mowy o tzw. rozłące. Co ważne partnerem fiskalnym nie może zostać dziecko.

 

Wspólne rozliczenie z partnerem fiskalnym Heffingskorting

zwrot podatku

Chcąc ubiegać się o ulgę podatkową Heffingskorting, partner fiskalny powinien posiadać numer BSN. Jest on potwierdzeniem wspólnego zameldowania, zawarcia związku małżeńskiego i ewentualnie posiadania wspólnych dzieci, których prawdziwość została zatwierdzona europejskimi certyfikatami. Procedura uzyskania ulgi podatkowej opiera się na znajomości prawa skarbowego Holandii, dlatego dobrze jest w tym wypadku powierzyć sprawę specjalistom. Zmniejsza to ryzyko odrzucenia wniosku i ponadto zdecydowanie skraca całość procedur. Wspólne rozliczenie z partnerem fiskalnym Heffingskorting to usługa, którą praktykujemy w Tax-Pol od wielu lat z najwyższą efektywnością, dlatego tym bardziej zachęcamy oddanie sprawy profesjonalistom.

 

Decyzję o wypłaceniu ulgi podejmuje holenderski Urząd Skarbowy, w terminie do 6 miesięcy, od chwili przyjęcia wniosku. Na długość procedury wpływ ma również to, czy złożone dokumenty są kompletne, a zawarte w nich informacje szczegółowe. Wszelkie brakujące informacje, wymagają podjęcia procedury wyjaśniania przez urząd i tym samym wydłużają postępowanie. Zgodnie z przepisem wewnętrznym, Urząd Skarbowy w Holandii, ma aż 3 lata na wydanie decyzji dotyczącej przyznania ulgi. Co istotne prawo w tym wypadku również działa wstecz na korzyść Klienta, który może ubiegać o wypłacenie ulgi do 5 lat wstecz.

 

Korzyści ze wspólnego rozliczenia

Najważniejszą i najbardziej odczuwalną korzyścią jest możliwość zmniejszenia podatku dochodowego. W przypadku, jeśli jeden z partnerów całkowicie pozbawiony jest dochodu, prawo holenderskie oferuje wsparcie finansowe. Ostateczna wysokość kwoty uzależniona jest od całkowitego czasu pracy i wieku osoby składającej wniosek. Z reguły wyższe rekompensaty wypłacane są osobom starszym, urodzonym przed 1963 rokiem. Warunkiem otrzymania finansowego wsparcia dla partnera jest to, czy w danym roku podatkowym, pracujący i składający wniosek swoje dochody w 90% osiągnął w Holandii. Ponadto miejscowy Urząd Skarbowy wyznacza progi rozliczeń za konkretne lata pracy, których nie można przekroczyć, w przypadku chęci pozyskania wsparcia dla partnera.Holandia

Powrót do listy