PL

+48 71 799 50 00

BOK@TAX-POL.PL

LOGOWANIE

Jak uzyskać zasiłek rodzinny podczas pracy w Niemczech

 zasiłek rodzinny kindergeld praca w niemczech

Kto może otrzymać zasiłek Kindergeld w Niemczech? 

Zgodnie z obowiązującym w Niemczech prawem, o zasiłek Kindergeld można starać się na każde dziecko do momentu ukończenia przez nie 18 lat lub, jeśli dziecko kontynuuje naukę, do 25 roku życia. Dodatkowy zapis pozwala ponadto na przyznanie zasiłku dla rodziców na dziecko do 21 roku życia, pod warunkiem że podopieczny jest bezrobotny, podejmuje tzw. minijob (do 450 euro miesięcznie) lub jest zatrudniony w wymiarze pracy poniżej 20 godzin tygodniowo. Warunek dotyczący pracy dziecka i osiąganych przez nie dochodów nie dotyczy dzieci uczących się, do których stosuje się zapis o możliwości otrzymywania zasiłku do 25 roku życia. Innym odstępstwem od obowiązujących ograniczeń są dzieci niepełnosprawne, dla których pod pewnymi odrębnymi warunkami zasiłek może być przyznawany bez ograniczeń wiekowych. 

Kindergeld to duże ułatwienie dla wielu Polaków pracujących na co dzień w Niemczech, ale należy pamiętać że według niemieckiego prawa zasiłek rodzinny nie przysługuje, jeśli za dziecko pobierane są w Polsce lub za granicą podobne świadczenia, nawet jeśli te są niższe niż zasiłek przyznawany w Niemczech. Wyjątek stanowią świadczenia przyznawane w krajach Unii Europejskiej, dla których możliwe jest zastosowanie prawa do wyrównania różnicy zasiłku rodzinnego i przyznania tzw. częściowego zasiłku Teilkindergeld. 

Jak wypłacany jest Kindergeld i ile wynosi w 2020 roku? 

Spełnienie podstawowych warunków przyznania Kindergeld nie jest jeszcze wyznacznikiem prawa do pobierania zasiłku. Co do zasady, zasiłki rodzinne w Niemczech wypłacane są w zależności od sytuacji rodzinnej i związku rodziców – jeśli mieszkają razem, zasiłek jest wypłacany matce, a jeśli są rozwiedzeni lub żyją w separacji, rodzicowi z którym na moment składania wniosku mieszka dziecko. 

Kwestia wysokości przyznawanego zasiłku rodzinnego Kindergeld dla Polaków pracujących w Niemczech jest zależna od liczby dzieci w rodzinie. Na pierwsze i drugie dziecko przyznawane jest obecnie po 184 euro miesięcznie, na dziecko trzecie kwota ta wynosi 190 euro miesięcznie, a na czwarte i każde kolejne – 215 euro miesięcznie. Od 2018 roku nie ma już możliwości składania w Niemczech wniosku o przyznanie Kindergeld za cztery lata wstecz, a jedynie za maksymalnie 6 miesięcy. Choć więc prawo dopuszcza odzyskanie części należnego zasiłku za czas przed złożeniem wniosku, zdecydowanie poleca się starać o niego jak najszybciej. 

Wymagane dokumenty i procedura wnioskowania o przyznanie Kindergeld

Aby złożyć wniosek o Kindergeld i oczekiwać jego pozytywnego rozpatrzenia należy złożyć w kasie rodzinnej (Familienkasse) lub w miejscu zamieszkania następujące dokumenty:  

  • Wypełniony wniosek,  
  • Akt małżeństwa i urodzenia dziecka.
  • Zaświadczenie o wspólnym meldunku z dzieckiem.
  • Kopię dowodu osobistego lub paszportu.

Jeśli starasz się o wniosek przyznawany na dziecko po ukończeniu 18 roku życia kontynuujące naukę, dodatkowym dokumentem niezbędnym we wniosku będzie zaświadczenie dotyczące kontynuacji edukacji szkolnej/zawodowej wystawione przez szkołę. W przypadku tym konieczne będzie regularne dostarczanie takiego zaświadczenia poświadczające o kontynuacji nauki przez kolejne lata otrzymywania zasiłku. 

Decyzja o przyznaniu zasiłku rodzinnego wydawana jest zazwyczaj w terminie od 2 do 6 miesięcy od daty złożenia wniosku. Aby zredukować stres związany z odnalezieniem i dostarczeniem do odpowiedniej jednostki wszystkich potrzebnych dokumentów można skorzystać z pomocy naszych pracowników w TaxPol. Doradcy nie tylko zadbają o to, by otrzymać wszystkie dokumenty niezbędne do złożenia po stronie niemieckiej, ale też upewnią się że wniosek trafi w krótkim czasie do właściwej jednostki rozpatrującej je dla Twojego miejsca zamieszkania i zatrudnienia w Niemczech. Niemcy

Powrót do listy