PL

+48 71 799 50 00

BOK@TAX-POL.PL

LOGOWANIE

 plik dokumentów

Holandia to kraj, w którym posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego jest obowiązkowe dla wszystkich, dlatego też państwo wspiera osoby o najniższych dochodach, aby również one mogły je opłacić. Rodzaj zasiłku zdrowotnego, który jest rozwiązaniem ich problemów stanowi tam właśnie Zorgtoeslag. Jak się o niego ubiegać i jakie warunki należy spełniać, aby go otrzymać?

Jakie warunki należy spełnić aby otrzymać Zorgtoeslag?

Aby ubiegać się o Zorgtoeslag, czyli dofinansowanie do ubezpieczenia zdrowotnego w Holandii, należy spełnić kilka warunków. Przede wszystkim Zorgtoeslag jest dostępny dla osób, które są zobowiązane do posiadania ubezpieczenia zdrowotnego zgodnie z prawem holenderskim, co obejmuje również pracowników z zagranicy. Kwota, którą można otrzymać, zależy od dochodu danej osoby. Aby ubiegać się o ten dodatek, konieczne jest posiadanie numeru BSN (Burgerservicenummer), który jest holenderskim numerem identyfikacyjnym. Do aplikowania o Zorgtoeslag można użyć formularza dostępnego na stronie internetowej Belastingdienst (holenderski urząd skarbowy), wykorzystując do tego kod DIGID.

Warto zaznaczyć, że wysokość dofinansowania Zorgtoeslag zależy od dochodu brutto. Przykładowo, jeśli roczne dochody brutto są mniejsze niż 25 000 euro, można oczekiwać na najwyższe możliwe dofinansowanie, które wynosi 154 euro miesięcznie dla osoby samotnej i 265 euro dla rodziny lub osób mających toeslagpartner. Dla dochodów przekraczających 39 000 euro, dofinansowanie nie przysługuje.

Kto może pomóc w zdobyciu Zorgtoeslag?

Proces aplikacji o Zorgtoeslag może wydawać się dla wielu osób, zwłaszcza obcokrajowców pracujących i mieszkających w Holandii, zbyt skomplikowany. Warto zwrócić uwagę na to, że termin składania wniosków mija 1 września roku następnego po roku, za który ubiega się o dofinansowanie. Zatem wniosek o Zorgtoeslag za rok 2023 należy złożyć najpóźniej do 31 sierpnia 2024 roku. Im wcześniej wniosek zostanie złożony, tym szybciej wnioskujący otrzyma decyzję. Warto zaznaczyć, że termin składania wniosków o Zorgtoeslag ma wpływ nie tylko na szybkość otrzymania decyzji, ale i na rozpoczęcia wypłat. Wnioski złożone wcześniej, np. przed końcem marca/kwietnia, są zazwyczaj rozpatrywane szybciej niż te złożone później w ciągu roku.

Jak wypłacany jest Zorgtoeslag?

Istnieją dwa sposoby pobierania tego zasiłku. Pierwszy z nich to wypłata w formie zaliczkowej, gdzie dofinansowanie jest wypłacane w comiesięcznych ratach za bieżący rok. Drugi sposób to jednorazowa wypłata po zakończeniu roku podatkowego, kiedy to znane są dokładne dochody z jaaropgave. Zaleca się wybór jednorazowej wypłaty, aby uniknąć ryzyka konieczności zwrotu nadpłaconego dofinansowania​.

Jeśli masz jakieś pytania lub wątpliwości dotyczące ubiegania się o Zorgtoeslag, to koniecznie skontaktuj się z nami.Holandia

Powrót do listy