PL

+48 71 799 50 00

BOK@TAX-POL.PL

LOGOWANIE

 belastingdienst

Należy jednak pamiętać, że każdy kraj posiada własne prawo i w przypadku podjęcia pracy w nowym państwie trzeba zapoznać się z panującymi tam przepisami i wiedzieć jakie obowiązki posiadają osoby pracujące w danym kraju. Nie inaczej jest w Holandii, gdzie prawo różni się od polskiego, dlatego trzeba się z nim dokładnie zaznajomić i wiedzieć, jak działa prawo podatkowe, na którego czele stoi Belastingdienst, czyli odpowiednik polskiego Urzędu Skarbowego.

Czym jest Belastingdienst i za co jest odpowiedzialny?

Belastingdienst to instytucja, w której obywatele Holandii rozliczają swoje podatki. Jest ona bardzo podobna do polskiego Urzędu Skarbowego, ponieważ pełni podobną funkcję. Jednak sposób działania tej instytucji może się znacząco różnić w niektórych sytuacjach od polskiego odpowiednika. 

Belastingdienst odpowiada między innymi za nadawanie osobom pracującym w Holandii numeru BSN (Burgerservicenummer), który jest obowiązkowy dla osób ubiegających się o otrzymanie zwrotu nadpłaconego podatku czy jakąkolwiek ulgę podatkową, która im przysługuje według holenderskiego prawa. 

Belastingdienst zajmuje się również rozliczaniem obowiązkowego podatku dochodowego z Holandii. W tym kraju, podobnie jak w Polsce, płaci się podatek od uzyskanych zarobków, który pobierany jest co miesiąc lub co tydzień z wynagrodzenia w formie zaliczki na podatek dochodowy. Płacenie zaliczek nie zwalnia osoby pracującej na terenie Holandii z obowiązku rocznego rozliczenia się z urzędem skarbowym, czyli Belastingdienst. Należy pamiętać o tym obowiązku i pilnować terminów, aby wszystkie niezbędne dokumenty złożyć w ustalonym terminie. 

Belastingdienst to miejsce, w którym można ubiegać się również o różnego rodzaju ulgi i zasiłki w Holandii. Warto się tym zainteresować, ponieważ wysokość pojedynczego dodatku może sięgać nawet 4000 euro. Oprócz tego w Belastingdienst można również opłacić podatek drogowy motorrijtuigenbelasting (MRB), który jest obowiązkowy dla wszystkich osób posiadających samochód i przebywających w Holandii dłużej niż 3 miesiące. 

W jaki sposób działa holenderski Belastingdienst?

Sporą różnicą jest to, że w przypadku np. niedotrzymania terminu rozliczenia podatkowego przez podatnika, Belastingdienst nie nakłada od razu na taką osobę kary pieniężnej, ale najpierw wysyła do niej minimum jedno pisemne wezwanie dotyczące obowiązku zapłaty. Bardzo ważne jest, aby nie ignorować tego typu wezwania i jak najszybciej uregulować wszelkie zaległości finansowe w nim wykazane. Niezrobienie tego może wiązać się ze sporymi karami finansowymi, dlatego warto tego pilnować. 

W Holandii osoby posiadające niskie dochody mogą liczyć na dofinansowanie obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego, jeśli ich dochody w skali roku nie przekraczają kwoty 30 000 euro. Dofinansowanie takie wypłaca odpowiedzialna za to komórka Toeslagen, która jest częścią urzędu Belastingdienst. Holenderski urząd zajmuje się także przyznawaniem ulg rozłąkowych czy też zwrotami nadpłaconego podatku. Ubiegając się o dodatek na dziecko wszelkie niezbędne dokumenty należy złożyć w Belastingdienst, jednak wypłatą tego świadczenia zajmuje się już inna, powołana specjalnie w tym celu instytucja Sociale Verzekeringsbank (SVB).

Mamy nadzieję, że ten wpis przybliżył naszym czytelnikom charakter działania holenderskiego urzędu skarbowego.Holandia

Powrót do listy