PL

+48 71 799 50 00

BOK@TAX-POL.PL

LOGOWANIE

Jak otrzymać w Holandii zasiłek rodzinny Kinderbijslag?

 zasiłek rodzinny kinderbijslag w holandii

Czym jest Kinderbijslag?

Kinderbijslag to nazwa zasiłku rodzinnego przyznawanego pracującym na terenie Holandii osobom wychowującym i mającym na swoim utrzymaniu dzieci. Tego typu świadczenie ma na celu zapewnienie wsparcia finansowego rodzicom i opiekunom, by mogli oni zadbać o odpowiedni poziom życia swoich dzieci.

Ile wynosi zasiłek rodzinny w Holandii?

Rodzice i opiekunowie ubiegający się o zasiłek rodzinny w Holandii mogą liczyć na miesięczne świadczenia, których podstawowa kwota wynosi:

 • 95,81 na pierwsze dziecko
 • 177,28   na drugie dziecko 
 • 259,49 na trzecie i kolejne dziecko 

Kwoty te dotyczą dzieci urodzonych przed 1 stycznia 2019 roku. Dla wszystkich dzieci urodzonych po 1 stycznia 2019 roku podstawowa kwota zasiłku jest taka sama bez względu na to, czy jest to pierwsze, czy kolejne dziecko, i wynosi 166,46 miesięcznie. Zasiłek rodzinny może być ponadto powiększony o dodatki, na przykład:

 • dodatki dla dzieci dotkniętych niepełnosprawnością
 • dodatki ze względu na wiek
 • dodatek szkolny

Kwota świadczenia rodzinnego może różnić się od kwoty podstawowej w sytuacji, gdy ubiegający się o zasiłek rodzic lub opiekun jest osobą samozatrudnioną. 

Kto może się ubiegać o Kinderbijslag?

O przyznanie Kinderbijslag mogą się ubiegać następujące osoby:

 • zatrudnione przez belgijskiego pracodawcę na podstawie umowy o pracę
 • zatrudnione przez polskiego pracodawcę na podstawie umowy o pracę w sytuacji, gdy składki na ubezpieczenie społeczne opłacane są w Holandii
 • prowadzące własną działalność gospodarczą w Holandii
 • prowadzące własną działalność gospodarczą poza Holandią, ale odprowadzające składki na ubezpieczenie społeczne do belgijskiej kasy ubezpieczeniowej
 • posiadające uprawnienia do pobierania zasiłków socjalnych w Holandii

Zasiłek rodzinny Kinderbijslag nie przysługuje z kolei osobom, które:

 • pracują w Holandii w charakterze pracownika sezonowego
 • pracują w Holandii w charakterze pracownika delegowanego, które są zatrudnione przez polskiego pracodawcę, a składki na ubezpieczenie społeczne oraz podatki odprowadzane są w Polsce

O zasiłek rodzinny wraz z przysługującymi do niego dodatkami mogą ubiegać się:

 • rodzice dziecka
 • prawni opiekunowie dziecka 
 • osoby niebędące biologicznymi rodzicami dziecka, ale pozostające w związku z jednym z rodziców dziecka i mieszkające z dzieckiem pod jednym dachem 
 • pracujące osoby spokrewnione z dzieckiem, które mieszkają z nim pod jednym dachem, w sytuacji, w której żadne z rodziców lub opiekunów dziecka nie spełnia warunków koniecznych do przyznania zasiłku 

Kinderbijslag przysługuje na dzieci:

 • do ukończenia 18 roku życia 
 • do ukończenia 21 roku życia w wypadku inwalidztwa dziecka
 • do ukończenia 25 roku życia w wypadku kontynuowania nauki szkolnej 
 • do ukończenia 25 roku życia w wypadku, gdy po zakończeniu nauki dziecko pracuje, lecz jego miesięczny dochód nie jest wyższy niż 520 €. 

Dokumenty potrzebne do ubiegania się o zasiłek rodzinny w Holandii

W celu uzyskania zasiłku rodzinnego w Holandii pracodawca osoby ubiegającej się o świadczenia lub osoba samozatrudniona muszą przystąpić do funduszu świadczeń rodzinnych. Występując o przyznanie Kinderbijslag, należy złożyć następujące dokumenty:

 • kopia dokumentów od pracodawcy potwierdzających zatrudnienie – Fiche (za cały rok), Loonafrekening (za każdy miesiąc) lub Loonbrief (za każdy tydzień)
 • kopia dowodu osobistego lub paszportu 
 • kopia unijnego aktu małżeństwa, lub aktu małżeństwa tłumaczonego na język francuski, niderlandzki lub niemiecki – tłumaczenie nie musi być tłumaczeniem przysięgłym 
 • kopia unijnego aktu urodzenia dziecka lub  aktu urodzenia tłumaczonego na język francuski, niderlandzki lub niemiecki – tłumaczenie nie musi być tłumaczeniem przysięgłym 
 • kopia zaświadczenia potwierdzającego wspólny adres zameldowania z dzieckiem
 • dokument potwierdzający pobieranie zasiłku na dzieci w Polsce 
 • dokument potwierdzający:
  •  pobieranie w Polsce emerytury bądź renty lub
  • dokument potwierdzający status osoby bezrobotnej lub
  • dokument potwierdzający prowadzenie własnej działalności. 

W sytuacji, w której dziecko ma więcej niż 18 lat, lecz nadal się uczy, konieczne jest wypełnienie stosownego formularza z danymi dotyczącymi miejsca pobieranej nauki. Holandia

Powrót do listy