PL

+48 71 799 50 00

BOK@TAX-POL.PL

LOGOWANIE

Ile lat wstecz obowiązuje rozliczenie podatku w Holandii?

 kalkulator na biurku

Pracowałeś w Holandii, ale do tej pory nie złożyłeś zeznania podatkowego? Jaki jest termin na dostarczenie deklaracji do urzędu skarbowego? Przeczytaj nasz artykuł i sprawdź, czy masz jeszcze czas, aby nie przegapić wyznaczonego terminu.

Do ilu lat wstecz można rozliczyć podatek w Holandii?

W Holandii podatnicy mają możliwość rozliczenia podatków do 5 lat wstecz. Oznacza to, że w roku 2024 można złożyć deklarację za lata od 2019 do 2023. Rozwiązanie to wydaje się korzystne dla osób, które z różnych powodów nie złożyły rozliczenia we wcześniejszych terminach. Warto pamiętać, że dostarczenie deklaracji do holenderskiego urzędu skarbowego stwarza okazję do uzyskania zwrotu podatku z Holandii nawet po kilku latach, dlatego może być dobrym rozwiązaniem dla osób zatrudnionych u zagranicznych pracodawców.

Jaki jest termin na złożenie zeznania podatkowego w Holandii?

Terminy złożenia zeznania podatkowego w Holandii jest uzależniony od statusu podatnika. Osoby zameldowane w tym państwie muszą dostarczyć deklarację do 1 maja roku następującego po zakończeniu roku podatkowego. Natomiast podatnicy niezameldowani mają czas do 1 lipca. Niedotrzymanie tych terminów może skutkować nałożeniem kar finansowych i odsetek przez holenderski urząd skarbowy, dlatego ważne jest, aby wypełnić formularze jak najszybciej. Do rozliczenia podatku w Holandii potrzebne są karta podatkowa Jaaropgave, którą dostarcza pracodawca i zaświadczenie o dochodach uzyskanych w Polsce.

Jakie są korzyści z terminowego złożenia wniosku?

Terminowe złożenie zeznania podatkowego przede wszystkim pozwala uniknąć naliczania odsetek za zwłokę. Osoby, które dostarczyły swoją deklarację przed 1 maja, mogą liczyć na szybsze rozpatrzenie wniosku przez urząd skarbowy i wcześniejsze otrzymanie zwrotu nadpłaconego podatku. Terminowe rozliczenie pozwala na pełne skorzystanie z dostępnych ulg podatkowych, takich jak ulga na opiekę nad dzieckiem, obniżających wysokość należnego podatku​.

Kto ma obowiązek złożenia zeznania podatkowego w Holandii?

Obowiązek złożenia zeznania podatkowego w Holandii mają zarówno rezydenci, jak i nierezydenci osiągający dochody na terenie tego kraju. Osoby pracujące w tym państwie, które uzyskały dochody przekraczające określone progi, są zobowiązane do złożenia deklaracji podatkowej. Warto podkreślić, że nawet osoby nieposiadające statusu rezydenta mogą skorzystać z ulg podatkowych, pod warunkiem że ich dochody z Holandii stanowią co najmniej 90% ich całkowitego zarobku. Ważne jest, aby w zeznaniu uwzględnić wszystkie przychody uzyskane poza granicami Holandii, ponieważ pozwala to na pełne skorzystanie z dostępnych ulg i odliczeń.

Czas na złożenie deklaracji podatkowej w holenderskim urzędzie skarbowym jest stosunkowo długi, gdyż wynosi aż 5 lat. W ten sposób obowiązek rozliczenia podatku w Holandii mogą spełnić również osoby, które nie zrobiły tego w poprzednich latach. Przy przygotowywaniu deklaracji, warto skorzystać z pomocy biura rachunkowego, aby uniknąć błędów i opóźnień. Zachęcamy do zapoznania się z naszymi usługami!Holandia

Powrót do listy