PL

+48 71 799 50 00

BOK@TAX-POL.PL

LOGOWANIE

Dokumenty potrzebne do uzyskania zwrotu podatku w Niemczech

 jakie dokumenty są potrzebne do uzyskania zwrotu podatku z niemiec

Każde państwo ma swój indywidualny system podatkowy. Biorąc pod uwagę naszych zachodnich sąsiadów, ich system rozliczeniowy opiera się na tzw. Steuerklasse, czyli klasach podatkowych.

Jakie dokumenty są niezbędne do rozliczenia i uzyskania zwrotu podatku z Niemiec?

Jeśli rozliczamy się sami, należy przygotować następujące dokumenty:

  1. Zaświadczenie z rocznym zestawieniem dochodu tzw. lohnsteuerkarte – wystawianym przez pracodawcę. Jeśli podejmowaliśmy pracę w kilku miejscach, to taki dokument należy uzyskać od wszystkich naszych pracodawców,
  2. Ksero dowodu osobistego (najlepiej wykonane w kolorze),
  3. Dokument EU/EWR z pieczątką polskiego Urzędu Skarbowego,
  4. Decyzja o nadaniu numeru podatkowego w Niemczech,
  5. Dokument poświadczający zameldowanie na terenie Niemiec,
  6. Jeśli rozliczamy się po raz kolejny, to potrzebna również będzie decyzja o wypłacie podatku z poprzednich lat.

Jeśli rozliczamy się z partnerem, dodatkowo będą potrzebne dokumenty:

  1. Zaświadczenie o dochodach partnera w Polsce,
  2. Ksero dowodu osobistego partnera.

O zwrot podatku z Niemiec można się ubiegać do 4 lat wstecz. Jeśli dochód nie jest wyższy, niż kwota wolna od podatku, to jest możliwość uzyskania 100% zwrotu.

Jaka jest wysokość kwoty wolnej od podatku w Niemczech?

W Niemczech kwotę wolną od podatku określa się terminem: steuerfreibetrag. Jej wysokość w 2021 wynosi:

  • dla singli 9744 euro,
  • dla małżonków 19 488 euro.

Kinderfreibetrag to kwota wolna od podatku dla małżonków posiadających dzieci. Od stycznia 2021 jej wysokość wynosi 2730 euro na dziecko, natomiast w przypadku kiedy małżonkowie rozliczają się wspólnie i mają tylko jedno dziecko, ta kwota wynosi 5460 euro. 

Jak długo czeka się na decyzję podatkową?

Decyzja o zwrocie podatku jest uzależniona od dwóch czynników:

Pierwszy – forma złożenia zeznania podatkowego: jeżeli dokumenty zostały złożone w formie papierowej lub elektronicznej, ale bez cyfrowego podpisu to w tym przypadku czas decyzji wydłuża się ok. 7 tygodni. Najlepiej swoje zeznanie przesłać w formie elektronicznej z certyfikatem.

Drugi – termin, w którym składamy dokumenty: jeśli zeznanie składamy w okresie: styczeń – maj, to decyzja może zapaść nawet w ciągu 7 dni. Znacznie dłużej trzeba będzie czekać, kiedy dokumenty złożymy w miesiącach czerwiec – wrzesień.

Nie ma ściśle określonych ram czasowych odnoszących się do zwrotu podatku w Niemczech. Przyjmuje się, że średni czas wydania decyzji to ok. 4 miesiące. Jest ona wysyłana w formie papierowej na adres podany w zeznaniu. Jeśli dokumenty zostały złożone z certyfikatem, wtedy decyzję możemy pobrać z urzędu w formie elektronicznej. O zwrocie podatku dowiadujemy się w dniu wydania decyzji. Pozwala to na weryfikację i ewentualne odwołanie się do urzędu.

Do kiedy należy złożyć wymagane dokumenty i jakie kary grożą za niedotrzymanie terminu?

W każdym kraju są ściśle określone daty składania zeznań podatkowych. W Niemczech każdy podatnik musi to zrobić do 31 lipca danego roku.

Jeśli nie dotrzymamy tego terminu, za każdy miesiąc lub jego część będziemy musieli zapłacić karę, która wynosi 0,25% naliczonego podatku. Minimalna kwota kary wynosi jednak 25 euro. Z ważnych powodów (np. choroba) można złożyć wniosek o wydłużenie okresu na dostarczenie zeznania podatkowego. Urząd skarbowy wydłuży termin o dodatkowe dwa miesiące.

Należy pamiętać, że osoby pracujące w Niemczech powyżej 183 dni podlegają tam pod nieograniczony obowiązek podatkowy.

Każda osoba pracująca legalnie, czy to w Polsce, czy za granicą zobowiązana jest do złożenia zaznania podatkowego w urzędzie skarbowym. Złożenie takiej deklaracji wraz z wnioskiem o zwrot podatku z Niemiec nie jest bardzo skomplikowane. Jeśli nie mamy pewności, czy wykonamy to poprawnie, najlepiej skontaktować się z profesjonalnym biurem rachunkowym, który załatwi za nas wszystkie formalności. Wówczas mamy pewność, że rozliczyliśmy się w prawidłowy sposób.Niemcy

Powrót do listy