PL

+48 71 799 50 00

BOK@TAX-POL.PL

LOGOWANIE

Czym różnią się klasy podatkowe obowiązujące w Niemczech?

 klasy podatkowe w niemczech - zwrot podatku

Klasy podatkowe w Niemczech

Każdy pracodawca ma obowiązek odciągać z wypłaty pracownika podatek i odprowadzać go do urzędu skarbowego. W Niemczech istnieje sześć klas podatkowych, które ułatwiają ten proces, ponieważ każdy z pracowników przypisany jest do odpowiedniej klasy. Przynależność do danej grupy podatkowej ustalana jest na podstawie: stanu cywilnego, dzietności, zarobków oraz liczny stosunków pracy.

I klasa podatkowa

Do tej klasy należą osoby samotne, wdowcy, rozwodnicy, ale także osoby samotne, które mają dzieci, ale nie mieszkają z nimi w jednym domu. Osoby samotnie wychowujące dziecko i mieszkające z nim pod jednym dachem, zaliczają się już do II klasy podatkowej. Kwota wolna od podatku w pierwszej klasie wynosi 945 euro.

II klasa podatkowa

Do drugiej klasy podatkowej zaliczają się rodzice, którzy samotnie wychowują dziecko, mogą to być np. wdowcy, wdowy, rozwodnicy itd. Osoby w tej klasie podatkowej mają prawo do ulgi, więc płacą mniej podatku. Jedynym warunkiem otrzymania ulgi jest to, że gospodarstwo domowe nie jest dzielone z inną osobę pełnoletnią. Kwota wolna od podatku w tej klasie wynosi 1908 euro.

III klasa podatkowa

Do trzeciej klasy podatkowej należą małżeństwa, przy czym jedno z małżonków powinno złożyć wniosek o przyznanie piątej klasy podatkowej. Dotyczy top szczególnie małżeństw, gdzie jeden z małżonków zarabia zdecydowanie mniej od drugiego. W takiej sytuacji mniej zarabiający małżonek powinien być w piątej klasie podatkowej a ten zarabiający więcej w trzeciej. Kwota wolna od podatku w tej klasie to 1788 euro.

IV klasa podatkowa

W tej klasie znajdują się małżeństwa, w których zarobek małżonków jest na równym poziomie. Ulga na dziecko nie obowiązuje w tej klasie podatkowej a dochód wolny od podatku to 945 euro.

V klasa podatkowa

Do tej klasy podatkowej przypisane są małżeństwa, w których z racji różnicy zarobków jeden z małżonków należy do klasy trzeciej. W tej klasie nie przysługuje ulga a kwota wolna od podatku to 105 euro.

VI klasa podatkowa

W szóstej klasie podatkowej znajdują się osoby samotne oraz małżeństwa, które zatrudnione są w więcej niż jednej pracy, czyli zarabiają więcej dzięki różnym stosunkom pracy. W tej klasie podatkowej nie przysługuje także ulga i brak tutaj kwoty wolnej od podatku.

Jak sprawdzić, do jakiej klasy podatkowej się należy?

Wszelkie dane podatnika w tym także informacja na temat aktualnej klasy podatkowej, znajdują się na elektronicznej karcie podatkowej ELStAM. Informacji zawartych na karcie ALStAM udziela urząd skarbowy (Finanzamt), wystarczy wykonać telefon lub przesłać maila z zapytaniem do tego urzędu. Można również udać się osobiście do Finanzamtu i otrzymać wystawione od ręki zaświadczenie o klasie podatkowej.Niemcy

Powrót do listy