PL

+48 71 799 50 00

BOK@TAX-POL.PL

LOGOWANIE

Co jest potrzebne do rozliczenia podatku z zagranicy?

 zwroty podatów z zagranicy

Rozliczenie podatku z zagranicy to zagadka, z którą mierzy się każdego roku bardzo wielu Polaków wyjeżdżających do pracy zarobkowej do Niemiec, Belgii, Holandii, Austrii czy Wielkiej Brytanii. W każdym z najpopularniejszych państw do pracy zarobkowej obowiązują bowiem inne zasady opodatkowania dochodów, zależnie od treści umowy podatkowej zawartej przez Polskę z danym państwem. Wielu Polaków nie wie nawet, że z zagranicznego podatku należy rozliczyć się i w kraju, w którym powstał dochód, i w Polsce. Podatek z zagranicy – jak rozliczyć i co jest do rozliczenia potrzebne?

 

Zwrot podatku z zagranicy – rezydencja podatkowa

O tym, czy osoba wyjeżdżająca w celach zarobkowych za granicę musi rozliczać się z polskim fiskusem, czy też nie decyduje tzw. rezydencja podatkowa, zależna od tego, w jakim kraju mieszka podatnik. Zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi za miejsce zamieszkania nie uznaje się miejsca zameldowania czy obywatelstwa, ale raczej fizyczne przebywanie na terenie danego kraju przez pewien okres. Za osobę mieszkającą w danym kraju uważa się osobę:

  • posiadającą w danym kraju centrum interesów osobistych lub gospodarczych (tzw. ośrodek interesów życiowych), lub
  • przebywającą w danym kraju dłużej niż 183 dni w roku podatkowym (różnym zależnie od kraju)

Z obowiązujących w Polsce przepisów wynika też, że osoba zamieszkująca za granicą (zgodnie z opisanymi wyżej zasadami) nie jest uznawana za polskiego rezydenta, a więc podlega jedynie ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu i rozlicza się w Polsce wyłącznie z osiągniętych tutaj dochodów. Sytuacja zmienia się w momencie, gdy osoba mieszka w Polsce (lub posiada swoje centrum interesów osobistych, a więc np. najbliższą rodzinę) – osoba taka jest wówczas zobowiązana do rozliczenia się zarówno z dochodów krajowych, jak i zagranicznych. Do grupy tej należą też osoby, które korzystając z polskich kwot wolnych od podatku, chcą rozliczyć się z niższym oprocentowaniem wraz z małżonkiem.

 

Dokumenty potrzebne do rozliczenia podatku z zagranicy

Obliczanie podatkówDostarczenie właściwej dokumentacji do urzędu skarbowego lub biura podatkowego zajmującego się wsparciem przy rozliczaniu podatków z zagranicy jest  kluczowe zarówno w wyliczeniu, jak i samej możliwości otrzymania zwrotu podatku. Zależnie od kraju dokumenty te będą się od siebie różniły. Różne będą też okresy, w jakich pracownik będzie mógł je otrzymać i okresy, za jakie będzie mógł rozliczyć się z podatku wstecz. Przyjrzyjmy się więc jak rozliczyć podatek z zagranicy w poszczególnych krajach i jakie dokumenty będą do tego potrzebne.

Zwrot podatku z Niemiec

Aby rozliczyć się z podatku za pracę wykonywaną na terenie Niemiec, należy posiadać kartę podatkową (Lohnsteuerbescheinigung), wydawaną pracownikom przez pracodawcę za każdy rok podatkowy po 31 grudnia danego roku lub po zakończeniu pracy u pracodawcy. Podstawą do wypłacenia zwrotu podatku z Niemiec mogą być też miesięczne odcinki z wypłaty – Abrechnung, za ostatni miesiąc pracy u każdego pracodawcy z danego roku podatkowego. W umowie niemiecko-polskiej obowiązuje tzw. metoda wyłączenia z progresją, zgodnie z którą w polskim rozliczeniu wyłącza się z podstawy opodatkowania dochód osiągnięty za granicą, zwolniony z opodatkowania na podstawie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Zwrot podatku z Wielkiej Brytanii

Oficjalnym dokumentem niezbędnym do bezpośredniego dokonania rozliczenia podatku z Wielkiej Brytanii jest dokument P45, P60 lub Statement of Earnings (oryginał). P45 to dokument wystawiany przez pracodawcę, gdy kończymy pracę w trakcie roku podatkowego, który w Wielkiej Brytanii rozpoczyna się 6 kwietnia i kończy 5 kwietnia kolejnego roku. P60 wystawiane jest przez pracodawcę po zakończeniu roku podatkowego, natomiast o Statement of Earnings można postarać się w przypadku zagubienia jednego z powyższych dokumentów. Do rozliczenia podatku z Anglii potrzebna jest także kopia dowodu osobistego lub paszportu, aktualny adres oraz polski numer konta bankowego. Wielka Brytania, podobnie jak Niemcy jest rozliczana zgodnie z metodą wyłączenia z progresją.

Zwrot podatku z Holandii

Aby było możliwe rozliczenie podatku z Holandii konieczne będzie przedstawienie holenderskiej karty podatkowej Jaaropgaaf/Jaaropgave, która jest wydawana przez pracodawcę za każdy rok podatkowy po 31 grudnia danego roku. W przypadku pracy Polaków w Holandii stosuje się drugą metodę rozliczania podatków – metodę odliczenia proporcjonalnego, zgodnie z którą dochód osiągany za granicą jest opodatkowany w Polsce, ale od należnego podatku odlicza się podatek zapłacony za granicą. Takie odliczenie jest możliwe tylko do wysokości podatku przypadającego proporcjonalnie na dochód uzyskany w obcym państwie. Przy zastosowaniu metody odliczenia proporcjonalnego obowiązek wykazania w zeznaniu rocznym dochodu uzyskanego za granicą istnieje zawsze bez względu na to, czy oprócz dochodów z zagranicy podatnik uzyskał inne dochody opodatkowane w Polsce według skali podatkowej.

Zwrot podatku z Belgii

zwrot podatkuW Belgii podobnie jak w Holandii, stosowaną metodą rozliczenia jest metoda odliczenia proporcjonalnego. Podatnik musi wykazać więc swoje dochody zarówno w belgijskim, jak i polskim fiskusie. Do rozliczenia podatku z Belgii konieczne będzie przedstawienie karty podatkowej fiche wydanej przez pracodawcę. Dokument ten powinien trafić do rąk pracownika do kwietnia kolejnego roku. Dokumentami zastępczymi dla karty podatkowej mogą być zarówno roczne zestawienie płacowe Individuele rekening, jak i otrzymane comiesięczne odcinki płacowe loonbrief / loonbon / Fiche de Salaire / Bulletin de Paie, przy czym w wypadku tych ostatnich należy dostarczyć wszystkie paski wypłat z całego okresu zatrudnienia.

 

Zwrot podatku z Austrii

Austria to powrót do metody wyłączenia z progresją, a więc pracując jedynie za granicą, możemy rozliczyć się z podatku w Austrii, bez konieczności rozliczenia austriackiego dochodu w Polsce. Do zwrotu podatku z Austrii niezbędna będzie karta podatkowa Lohnzettel wydawana przez pracodawcę po zakończeniu pracy lub roku podatkowego w terminie do końca lutego roku następnego po roku rozliczeniowym. Termin składania deklaracji podatkowych w Austrii, podobnie jak w Polsce, mija 30 kwietnia. Co ciekawe i odróżniające Austrię od innych krajów, nie jest możliwe tu rozliczenie na podstawie odcinków wypłat — LOHN GEHALTABRECHNUNG.Austria Belgia Holandia Niemcy Wielka Brytania

Powrót do listy