Zwrot podatku z Niemiec

Podstawą do wystąpienia o zwrot podatku z Niemiec są karty podatkowe, które wystawia pracodawca.Jeżeli nie posiadają Państwo wymaganych dokumentów, należy zwrócić się do pracodawcy o ich wystawienie. Wzór takiego pisma można zobaczyć tutaj.

Można starać się o zwrot podatku z pozycji 4, 5, 6.


Druki do rozliczenia podatku z Niemiec można ściągnąć stąd lub otrzymać je po wypełnieniu formularza znajdującego się po prawej stronie (na życzenie Klienta wyślemy je pocztą na wskazany adres).


  • Otrzymane druki należy wydrukować, wypełnić, dołączyć niezbędne dokumenty i wysłać do nas pocztą. Na jednym z druków należy wpisać konto bankowe, na które mają wpłynąć pieniądze za zwrot podatku z Niemiec. Może to być również konto innej zaufanej osoby.
  • W Twoim imieniu zostanie złożone zeznanie podatkowe w niemieckim Urzędzie Skarbowym.
  • Urząd Skarbowy wyda decyzję o wymiarze podatku dochodowego.
  • Po wydaniu decyzji zostaną przelane pieniądze na Twoje konto.
  • Prowizja płacona jest nam dopiero po wykonaniu usługi.

Po otrzymaniu wszystkich prawidłowo wypełnionych formularzy, czas oczekiwania na zwrot podatku wynosi minimum 4 miesiące.

Deklaracje podatkowe można składać w Urzędzie Skarbowym w Niemczech za 4 ostatnie lata, czyli np. w roku 2013 (do 31.12.2013) składamy deklaracje za lata: 2012, 2011, 2010, 2009.

Jeżeli mają Państwo pytania proponujemy zapoznanie się z najczęściej zadawanymi pytaniami na temat zwrotu podatku dochodowego z Niemiec. Jeżeli Twoje pytanie pozostanie bez odpowiedzi, to prosimy o kontakt.


  • Nasze doświadczenie pozwala odzyskać maksymalną możliwą do odzyskania kwotę zwrotu podatku z Niemiec.
  • Wykazujemy wszystkie możliwe przysługujące ulgi.
  • Wszystkie formalności można załatwić również korespondencyjnie, bez kłopotliwych przejazdów.

U nas liczy się tylko efekt!

Klient płaci nam dopiero po wykonaniu usługi. Nie ma żadnych opłat wstępnych !!!


Pamiętaj!

Odzyskanie podatku z Niemiec nie szkodzi pracodawcy za granicą, ponieważ pieniądze zwraca miejscowy Urząd Skarbowy, a nie pracodawca.


Obsługujemy cały świat!

Wszystkie formalności można załatwić również korespondencyjnie.

Cofnij Do góry